smlouva

Když mi manželka poprvé řekla o pojištění odpovědnosti (pojištění, které vám pomůže ručit za škody, které způsobíte při výkonu svého zaměstnání, ale i v občanském životě), smál jsem se. „To chceš jako říct, že jsem takové nemehlo, které pořád něco rozbíjí? A vůbec, takovou pojistku přece žádná pojišťovna nenabízí...“

„No, nemehlo jsi,“ řekla šibalsky a žel pravdivě žena, „ale kromě toho jsme pejskaři, představ si, že Kraken někam vletí a něco zničí - kolikrát už se to stalo...“

Měla pravdu, situací, při kterých na mě byli různí lidé nepříjemní, protože jim náš psí poděs něco ušpinil, bylo nespočet. A tak jsme se rozhodli, že se tomuhle pojištění podíváme na zoubek. Nebudu to protahovat, sjednali jsme si ho (my konkrétně za 420 korun ročně u České pojišťovny, kde se mu říká pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě a dá se sjednat jako samostatné pojištění).

Ale abych vás nezahrnoval jen svými domácími moudry, popovídal jsem si o tomto pojištění s pojišťovacím poradcem Otakarem Ditzem...

Co je pojištění odpovědnosti občanů?
Pojištění odpovědnosti občanů za škodu v běžném občanském životě kryje škody způsobené třetí osobě (vyjma osob žijících ve společné domácnosti). Sjednává se zpravidla jako připojištění k pojistce domácnosti a vztahuje se na všechny členy žijící ve společné domácnosti. Ale lze ji sjednat i samostatně.

Samostatně lze též sjednat pojištění zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Které může zaměstnavatel po svém zaměstnanci požadovat. To je však již samostatná smlouva.

Na co všechno se pojistka vztahuje? Tedy, co pojistka kryje?
Pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou psem, jehož je pojištěná osoba vlastníkem. Nebo například i koňmi či skotem, je-li tak ve smlouvě uvedeno.

Kdo všechno pojistku poskytuje? Kolik za tuhle pojistku měsíčně zaplatím? Jaká je spoluúčast pojištěnce?
Poskytuje ji v nějaké formě prakticky každá pojišťovna na trhu. U jedné z největších pojišťoven - Kooperativy vyjde takové pojištění na 240 korun za rok na limit plnění 500.000 korun při spoluúčasti 1000 korun. Platí se současně s pojistným za domácnost - je její součástí jako připojištění.

Máte pojištění odpovědnosti? Věděla jste, že takové pojištění existuje? Přijde vám tohle pojištění užitečné?

Reklama