Wüstenrot EveryBody – úrazové i nemocenské pojištění pro celou rodinu na jedné smlouvě

Chataření a zahrádkaření je bezpochyby jedním z našich českých  národních sportů. Ruku v ruce s tím jde i záliba v kutilství. Sami rádi tvoříme, opravujeme a upravujeme – to by bylo, abychom to nezvládli sami! Odvrácenou stranou radosti nad dokonaným dílem ale mohou být úrazy, které se při „kutění“ mohou stát velice snadno. Úrazy a jejich následky zmírní úrazové a nemocenské pojištění. Samo o sobě sice úrazu nezabrání, ale je finanční pojistkou pro řešení důsledků takové nepříjemné události.

wustenrot

Úrazové pojištění

Tento typ pojištění kryje rizika spojená s úrazem. Při úrazu pojišťovna nezkoumá, jak k úrazu došlo – např. neodbornou manipulací s nářadím, či jestli žebřík, ze kterého jste spadli, neměl ztrouchnivělé příčky, nebo jestli jste byli při práci vhodně oblečeni či chráněni (např. při zasažení očí chemikáliemi). Pojistné plnění při úrazu může být lineární, u kterého se pojistné plnění navyšuje rovnoměrně podle stupně poškození nebo progresivní, u něhož např. Wüstenrot vyplatí při 100% poškození (definitivní ztrátě – např. zraku) pětinásobek sjednané pojistné částky.

Nemocenské pojištění

Důsledkem úrazu (a nemoci) bývá zpravidla i pracovní neschopnost. Rozdíl mezi nemocenskou a normální mzdou může být velmi citelný, zejména trvá – li pracovní neschopnost delší dobu. Pak se do obtížné situace mohou dostat např. lidé, kteří splácejí úvěr nebo hypotéku. Spoléhat na to, že se něco takového nemůže stát, je velmi riskantní. Odpovídající pojištění přitom nemusí být drahé a pojistné plnění umožní vyrovnat rozdíl v příjmu z nemocenské a z normální mzdy.

Víte, že:

  • Úrazové pojištění patří mezi rizikové druhy pojištění a neobsahuje spořící složku. Lze ho sjednat krátkodobě např. na dobu dovolené s aktivním sportovním programem nebo dlouhodobě. Úrazové pojištění je možné uzavřít individuálně nebo v rámci zvýhodněných programů komplexního úrazového pojištění celé rodiny. (zdroj: www.cap.cz )
  • Pojišťovny zařazují klienty do skupin podle míry rizika, kterou přináší jejich povolání. Nejčastěji rozlišují tři, výjimečně čtyři rizikové skupiny. Zařazení do vyšší rizikové skupiny znamená automaticky vyšší pojistné (cena pojištění nezáleží na věku a pohlaví). Do nejnižší rizikové skupiny spadají převážně nevýrobní či nemanuální profese, tedy ti lidé, kteří vykonávají hlavně duševní činnost. Druhou skupinu tvoří povolání s převahou manuální práce, ale bez rizikovějších činností. Třetí riziková skupina je vyhrazena pro profese s vysokým rizikem úrazu– např. práce ve výškách, s výbušninami, u záchranné služby apod. (zdroj: www.penize.cz ).
  • I u úrazového pojištění platí výluky. U jednotlivých pojišťoven se mohou lišit, ale obecně se týkají např. úrazů způsobených záměrným sebepoškozováním nebo vzniklých pod vlivem alkoholu a drog či při provozování některých extrémních sportů.
  • U některých pojišťoven si můžete sjednat pojistku bez zkoumání zdravotního stavu. Např. u Wüstenrotu je to možné na pojistnou částku do 300 tisíc korun.

EveryBody – úrazové pojištění od Wüstenrotu

Pojištění Wüstenrot EveryBody kryje rizika spojená s úrazem a nemocí a na jedné smlouvě umožňuje pojistit:

  • denní dávku při hospitalizaci následkem úrazu a nemoci,
  • denní dávku při pracovní neschopnosti v důsledku úrazu a nemoci,
  • trvalé následky úrazu,
  • tělesné poškození organismu následkem úrazu
  • smrt úrazem.

Příklady pojistného plnění při úrazech v rámci pojištění EveryBody (pojistná částka – 100 000 Kč):

činnost - příklad úraz plnění v % plnění v Kč
práce s pilou amputace ukazováku 20 % 20 000
pád ze schodů zlomenina 2 – 5 žeber 8 % 8 000
pád ze žebříku zlomenina pažní kosti 10 % 10 000
poranění padajícím předmětem pohmoždění míchy 14 – 20 % 14 000 – 20 000
práce s lopatou vyražení 1- 5 zubů 1- 5 % 1 000 – 5 000
manipulace se stavebním materiálem natržení většího svalu nebo šlachy u nohy 4 % 4 000
stěhování zařízení (nábytku, pračky) zlomenina prstů u nohy 3 – 10 % dle části a prstu 3 000 – 10 000
úprava živého plotu pohmoždění oka se zánětem duhovky 10 % 10 000

 Výhody

U trvalých následků úrazu lze sjednat lineární či progresivní plnění. U progresivního plnění vyplácí Wüstenrot podle stupně poškození zvýšené pojistné plnění, které při 100 % stupni poškození činí pětinásobek sjednané pojistné částky.

U pojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody je pojištěným vyplacen dvojnásobek pojistného plnění, v rámci pojištění trvalých následků úrazu pak také paušální částky za jizvy, a to bez navýšení pojistného. U pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti neprověřuje Wüstenrot příjmy. Navíc lze sjednat i variantu pojištění bez zkoumání zdravotního stavu (pojistná částka do 300 tis. korun).

Jedna smlouva pro kutily, zahradnice i malé pomocníky

Pojištění Wüstenrot EveryBody je určeno pro děti i pro dospělé ve věku od 0 do 70 let. Na jednu pojistnou smlouvu umožňuje pojistit až 6 osob, díky tomu je ideální pro rodiny. V průběhu pojištění lze libovolně měnit rozsah pojistné ochrany a přizpůsobit tak pojištění aktuálním rizikům. Je také možné změnit osoby zahrnuté do pojištění.

Přijde vhod

Wüstenrot EveryBody je možné sjednat již od 200 korun měsíčně. Zajímavé jsou slevy, které v závislosti na počtu pojištěných osob, sjednaných druhů pojištění (rizik) a dalších smluv u Wüstenrotu mohou dosáhnout celkem až 35 %.

Pojištění EveryBody lze sjednat na všech pobočkách nebo u finančních poradců Wüstenrotu, na bezplatné zákaznické lince 800 22 55 55 či přes internet na http://www.wuestenrot.cz/pojisteni/zivotni-urazove-a-nemocenske/urazove-a-nemocenske/ , tam je možné si pojištění i nezávazně spočítat.

wustenrot

Reklama