Nejčastější pojistné události - úrazy, ztracená zavazadla a neúmyslné poškození ubytovacího zařízení klienty, nejrizikovější - zpáteční cesta z dovolené autem

Čeští turisté si stále více uvědomují, že jim cestovní pojištění může ušetřit spoustu starostí, peněz i nervů. Stále je ale mnoho těch, kteří se dostanou v zahraničí do nepříjemné situace právě kvůli problému s cestovním pojištěním - buď kvůli jeho absenci, nebo kvůli chybně nastavenému pojistnému krytí.

wustenrot

Před sjednáním cestovního pojištění je třeba promyslet:

Cíl cesty - většina pojišťoven dělí destinace na Evropu, Spojené státy americké, Kanadu, Austrálii a zbytek světa. Wüstenrot přizpůsobuje jednotlivé oblasti požadavkům klientů, takže země jako Egypt, Maroko nebo Tunisko zařazují k evropským státům, což je pro klienty výhodnější. Pozor si dejte v případě putování více zeměmi - pokud si nejste jisti, kam vás nohy zanesou, raději zvolte pro pojištění širší oblast. Asistenční služba Europ Assistance (zajišťuje asistenční služby pro Wüstenrot, www.europ-assistance.cz) uvádí, že během loňské letní sezony byla nejčastěji kontaktována klienty z Egypta, Řecka, Turecka, Chorvatska a Bulharska.

Dobu trvání dovolené - na délce zahraniční cesty záleží. V případě, že vyjíždíte do zahraničí častěji, se určitě vyplatí zařídit si roční cestovní pojištění. U ročního pojištění je stanovená maximální délka jedné cesty, u některých pojišťoven je jedno vycestování omezeno jen na 45 dní, jiné pojišťovny nabízejí delší limit. U pojišťovny Wüstenrot může být u ročního paušálního pojištění pro opakované vycestování délka jednoho pobytu dokonce až 90 dní.

Pozor!
Velkou opakovanou chybou je sjednání pojištění pouze na dobu pobytu, nikoli cesty. MUDr. Jana Ježková, lékařka asistenční služby Europ Assistance, říká: „Podle statistik se nejvíce automobilových nehod stane při zpáteční cestě z dovolené. Proto je dobré si kromě doby pobytu pojistit i cestu tam a zpět.“

Plánované i náhodné aktivity - vyplatí se důkladně zvážit veškeré aktivity, kterým se plánujete věnovat a které byste možná chtěli vyzkoušet. Je třeba myslet na všechno a raději připojistit více aktivit, než na nějakou zapomenout. U jednotlivých pojišťoven se výčet základních, rizikových a extrémních sportů často liší. Nejde ale jen o sporty. Při letní dovolené existuje poměrně velká pravděpodobnost neplánovaných aktivit, jako je např. jízda na vodním banánu, ke které se odhodláte až přímo na pláži, aniž byste si uvědomili, že se na ně vaše cestovní pojištění nevztahuje.

wust3

Svůj zdravotní stav - pokud máte možnost, zkonzultujte svůj aktuální zdravotní stav s ošetřujícím lékařem a vybavte se dostatečnou zásobou vlastních léků na chronická onemocnění. Na dovolenou se rozhodně nevydávejte s akutním onemocněním. Připravte se na běžná onemocnění a vezměte sebou léky na bolest, horečku, kašel, rýmu, průjem a drobná poranění. Podle údajů Europ Assistance tvořily úrazy polovinu diagnóz letní sezony 2012, následovaly nemoci dýchacích cest a gastroenterologické potíže.

Jak řešit pojistnou událost?

Kateřina Bílá, tisková mluvčí finanční skupiny Wüstenrot o jednání při řešení pojistné události říká: „V případě pojistné události je hlavní zachovat klid a co nejdříve kontaktovat asistenční službu, která vám pomůže danou situaci vyřešit. Při prvním kontaktu je nutné uvést základní informace - číslo pojistné smlouvy; jméno, rodné číslo a bydliště pojištěné osoby; adresu pobytu v zahraničí; telefonní spojení, na kterém je možné pojištěného zastihnout; druh onemocnění, zranění či druh žádané pomoci.“

Způsobená škoda

V případě způsobení škody druhé osobě je potřeba zajistit úřední záznam o celé události, ústní dohoda s poškozeným zde rozhodně není na místě. Při poškození, ztrátě nebo odcizení věci či zavazadla je pro vyřízení pojistky taktéž nutný úřední záznam, a to od policie nebo organizace odpovědné za škodu - např. hotelu nebo letecké společnosti. Bílá dodává: „Úřední záznam musí v tomto případě obsahovat přesný seznam poškozených nebo odcizených věcí a u odcizení také způsob překonání překážek, které měly danou věc zabezpečit před odcizením.“

Pozor!
Pokud se v průběhu řešení pojistné události objeví nejasnosti, rozhodně se nedoporučuje podepisovat dokumenty, u kterých není jasný jejich obsah např. z důvodu neporozumění cizí řeči atd. Asistenční služba je připravena pomoci s překladem problematických dokumentů i s jakýmkoli jiným problémem ohledně pojistné události.

Návštěva lékaře v zahraničí

Při návštěvě lékaře v zahraničí budete potřebovat cestovní pas nebo občanský průkaz společně s kartičkou cestovního pojištění. Pokud cestujete po zemích EU, doporučuje se mít u sebe i Evropský průkaz zdravotního pojištění - kartičku pojišťovny, která se předkládá lékaři v České republice. Tento průkaz je akceptován v některých (převážně státních) evropských zdravotnických zařízeních, ve kterých vám díky němu bude uhrazena část nákladů. Rozhodně na něj ale nespoléhejte, sám o sobě ve většině případů nestačí, neřeší např. převoz (tzv. repatriaci) do a z léčebného zařízení.

Ke každému vyšetření je potřeba vyžádat si lékařské zprávy a účty, aby mohly být náklady spojené s úkonem po návratu do České republiky pojišťovnou řádně proplaceny.

Praktická rada na konec:

Jakmile si sjednáte cestovní pojištění, uložte si do mobilního telefonu číslo asistenční služby a zapamatujte si, pod jakým jménem jste jej uložili!
Kartičku od pojišťovny s číslem pojistky mějte stále u sebe, stejně tak cestovní pas nebo alespoň jeho kopii.

Wüstenrot ProCesty

Pojišťovna Wüstenrot nabízí tři varianty cestovního pojištění s názvem ProCesty, a to Cestovatel 1, Cestovatel 2 a Cestovatel 3. Cestovatel 1 zahrnuje léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů a opatrovníka. Cestovatel 2 navíc zahrnuje pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. Cestovatel 3 je nejkomplexnější nabízené pojištění, které má navíc ještě pojištění trvalých následků a smrti.
Cestovní pojištění Wüstenrot ProCesty lze sjednat on - line na www.wustenrot.cz a na bezplatné zákaznické lince 800 22 55 55. Pokud klient dává přednost osobnímu kontaktu, může navštívit nejbližší pobočku společnosti Wüstenrot - seznam všech poboček najde také na firemním webu.

wustrenrot

Reklama