Vydejte se spolu s probouzející se jarní přírodou na nenáročnou turistickou trasu, vedoucí samotným srdcem Slavkovského lesa. Na trasu, jenž krouží kolem tajuplné a tiché krajiny národní přírodní rezervace - Kladské rašeliny, jedné z nejstarších a největších rezervací na Karlovarsku.

rašeliniště

Oblast Kladských rašelinišť byla prohlášena chráněnou krajinou oblastí již v roce 1933. Rašeliniště jsou zde tvořena pěti samostatnými částmi zvanými: Tajga, Paterák, Lysina, Malé rašeliniště a Husí les. Tvoří celkovou rozlohu téměř 300 ha. Od roku 2005 je tato oblast zařazena do sítě Evropských významných lokalit.

rašeliniště

Počátek cesty začíná v tamní osadě Kladská. Odsud se pak mírně stoupá po zelené turistické trase do nitra Slavskovského lesa. Z asfaltové cesty, obklopené řadou pasek a mýtin, lze za dobré viditelnosti spatřit okolí Kynšperka i vzdálené linie Krušných hor. Po této cestě se pak dostaneme k úseku zvanému Bílá Hájenka, na jehož rozcestí je už napojení pouze na cestu lesní. Celá trasa není náročná, vede mírně zvlněným terénem kolem Kladského rašeliniště a měří příjemných 20 km.

rašeliniště

Pokud se vám však zdá tento úsek příliš dlouhý, doporučujeme kratší - 9 km dlouhou naučnou stezku, na které je k vidění zejména unikátní fauna a flóra. Na rašeliništích se totiž nachází charakterické druhy rostlin a živočichů, které se zdejšímu kyselému prostředí zcela přizpůsobily. Kromě smrku ztepilého zde najdete i zakrslé dřeviny, z keřů se zde daří například borůvce bažinné. Z bylin můžete spatřit masožravky, jako je tučnice obecná nebo rosnatka okrouhlolistá. Daří se zde i rašeliníku prostřednímu, červenému a Russowovu.
Brzy z jara, často když ještě leží sníh, vylétá žluťásek borůvkový, jehož housenky dokážou přežít i mráz pod - 30 °C. V blízkosti vodních ploch obletují pestře zbarvené druhy vážek a šídel. Nedílnou součástí rašelinišť jsou pavouci slíďáci, jež si vytvářejí komůrky v mechových porostech. Z obojživelníků je zastoupen skokan hnědý a z plazů zmije obecná. V tichých zákoutích můžete uslyšet i dnes již vzácného tetřeva hlušce nebo čápa černého. Rašeliništní porosty vyhovují také naší nejmenší sovičce kulíšku nejmenšímu, mohutnému jestřábu lesnímu a lesnímu doktoru - datlu černému. Kolem roku 1994 osídlila zdejší lesy i naše největší kočkovitá šelma rys ostrovid.

rašeliniště

rašeliniště

Naučná stezka je v provozu nepřetržitě od roku 1977 a vede kolem Kladského rybníka po okraji národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Vlastní vybudovaná dřevěná trasa vede po vyvýšeném můstkovém chodníčku 1,6 km dlouhém. Po obvodu jsou četná odpočívadla a vyhlídková místa. Od konce června 2010 je na naučné stezce umístěno čtrnáct zbrusu nových informačních panelů s několika překvapeními pro návštěvníky. Chůze po naučné stezce nevyžaduje žádné speciální oblečení a není fyzicky náročná!

rašeliniště

Zdroj a další informace: www.kudyznudy.cz

Reklama