Kadlín je malá vesnička nedaleko Mělníka. Malá co do počtu obyvatel, ale nikoliv co do úsilí svých občanů a především starosty o její zviditelnění.

Jak Kadlín ke jménu přišel
Za dob dávno minulých (11 - 12. či dokonce v 10. století), zde byla původně osada tkalců a tkadlen a nesla tedy jméno Tkadlín (Profous Antonín: Místní jména v Čechách). Občané Tkadlína měli specializovanou služebnost k některému hradu (traduje se hrad Kamenec, vždyť Kadlín patřil do děkanátu Kameneckému). Se zánikem služebnosti tkalcovské změnilo se i její jméno na Kadlín a občané začali se věnovat zemědělství. Jméno Kadlín je samojediné v naší republice. Velmi špatným rozhodnutím bylo v roce 1445, když Chval Berka z Dubé a Kuřích Vod věnoval část obce s kostelem klášteru Augustiniánů v Bělé pod Bezdězem.Tímto nešťastným rozhodnutím byl Kadlín rozdělen 400 let na dvě části. Každá měla svého rychtáře i hospodu. Teprve po spojení obou částí obce mohlo začít budování Kadlína pod jednou správou, což bylo do té doby nemožné. První písemná zmínka o Kadlínu se nachází v zemských deskách z roku 1346. Kopii této vzácné písemnosti si obec opatřila až v roce 2001 k 655. výročí od této písemné zprávy.

Kadlínský kostel a živý svědek historie
Dominantou Kadlína je kostel Sv. Jakuba Většího, který je připomínán jako farní v roce 1384, kdy kadlínští poddaní kameneckého děkanátu platili 18 českých grošů desátku. Roku 1724 obnovila ovdovělá hraběnka Marie Markéta Waldšteinová, rozená Černínová, kadlínskou farnost. Od tohoto roku až po dnešek sloužilo v kadlínském kostele 15 kněží. Na farském dvoře poblíž zvonice byla vysázena lípa už v roce 1400. Dnešní torzo (chráněný strom) dříve majestátního stromu je ošetřována odborníky, vždyť je to přece jen nejstarší živý svědek staleté historie obce. Dřevěná zvonice byla postavena po roce 1500, v níž byly původně tři zvony, pocházející z klášteru z Bělé pod Bezdězem Dva z nich byly v první světové válce zabaveny pro válečné účely. V roce 1929 si věřící a osadníci zakoupili zvony nové. Ale i ty byly za druhé světové války zrekvírovány. V současné době je ve zvonici, která je v opravě zvon jen jeden.

Sedm kadlínských zastavení
Vrámci aktivit kadlínského starosty a občanů obce proběhne tuto sobotu a neděli - 9. a 10. 9. u příležitosti oslav 660 let od první písemné zmínky o Kadlínu slavnostní otevření rozhledny Hradišť a a muzea Kadlín, které jsou součástí Sedmi kadlínských zastavení. V sobotu celá akce začíná v 10:00 netradičním otevřením muzea. Pokračuje se společnou procházkou na Hradišť s volským a koňským spřežením a s maskami v historických kostýmech. Dále je v plánu vystoupení mšenského pěveckého sboru Intermezzo, slavnostní otevření rozhledny Hradišť, vyhlášení nejlepší masky, vernisáž výstavy obrazů Petra Pěnkavy v obecní hospodě, divadelní představení Každý něco pro vlast dětského souboru TY-JÁ-TR, diskotéka na návsi a ohňostroj na Hradišti. V neděli budou slavnosti pokračovat příjezdem historických motocyklů k rozhledně Hradišť ve 12:00 a mší svatou v 15:00.

Více informací o Kadlíně najdete zde.

Zaujal vás program Sedmi kadlínských zastavení? Chcete se podívat, jak funguje malá, ale velmi živá obec? Přijeďte! Nebo si aspoň přečtěte pondělní reportáž na Ženě-in, protože my budeme u toho!

Reklama