Společnost STOB je v našich končinách již poměrně dobře známý výraz. Zabývá se tím, co zajímá, případně trápí mnoho žen. Totiž snižováním nadváhy. Formou kursů a pod vedením zkušených lektorů, cvičitelů a dalších odborníků pomáhá ženám zbavit se nadbytečných kil a osvojit si správné stravovací návyky.
Zakladatelkou společnosti je PhDr. Iva Málková a díky jejímu nápadu se podařilo již mnoha ženám splnit si svůj sen o štíhlé postavě.

Co bylo prvotním impulsem k tomu, že jste se rozhodla STOB založit?

Byla jsem obézní dítě, pak jsem studovala psychologii a psala diplomku na téma kognitivně behaviorální terapie obezity. Po dokončení školy jsem se dostala turisticky do Ameriky a viděla, že v každém městě i malém městečku jsou kluby „Weight Watcher“ – kluby strážců váhy. Tehdy vznikl můj sen zorganizovat něco takového v České republice, aby měli všichni obézní šanci pospolu hubnout a vzájemně se podporovat, ale trošku na odbornější úrovni.
Potom jsem pracovala na dětské psychiatrii, kde jsem vedla kurzy hubnutí pro děti, a pak na psychiatrické klinice, kde jsem začala vést kurzy pro dospělé. Protože jsem to dělala mimo pracovní dobu ze zájmu, nestíhala jsem vést více než jeden kurz do týdne a čekací doby se začaly neúměrně prodlužovat. Po narození dětí jsem se již nevrátila na kliniku a v r. 1989 jsme založili společnost STOB. Od té doby se zdařilo kurzy rozšířit do 80 měst České republiky.

Vaše Kursy snižování nadváhy jsou pravděpodobně jakýmsi záchranným lanem pro ženy, které se rozhodly konečně se sebou a se svou váhou něco udělat. Co ženy čeká, pokud se k vám do kursu přihlásí? Kdo kursy vede?

Čeká je 12 týdnů setkávání vždy 1x do týdne, kdy si hodinu zacvičí samozřejmě přiměřeně svému věku a váze a 2 hodiny se učí hubnout s rozumem. Účastníci kursů se naučí za čtvrt roku si sestavit jídelníček, který by jim chutnal, ale byl energeticky nižší.
První týden si zapisují svůj obvyklý jídelníček a za spolupráce lektora se naučí nahrazovat potraviny kalorické potravinami méně kalorickými. Většinu potravin lze takto nahradit. Ty potraviny, které nemají odlehčenou variantu (např. čokoláda, pivo a pod) si občas do jídelníčku zařadí, ale oproti dřívějšku se učí je bez pocitů viny vychutnat.
Učí se jíst tehdy, když sami chtějí, a ne, když jsou provokováni různými vnějšími či vnitřními podněty (např. linoucí se vůní bramboráku či smutnou náladou). Program správné terapie obezity bere v úvahu fakt, že ke změně chování člověka je nutné se zaměřit i na jeho emoce a myšlenky, které následně ovlivňují jeho chování. Učí hubnoucí klást si reálné cíle a odstranit jejich často černobílé myšlení, které se projevuje tím, že každé sebemenší porušení v dodržování nových návyků chápou jako totální selhání.
Účastníci kursu si pod odborným vedením vytvářejí příjemnou atmosféru, ve které se jim lépe daří dosáhnout společného cíle. Oporou není jen lektor, ale hubnoucí si dodávají sílu navzájem.
Zkrátka zjistíte, že v tom nejste sama, že hubnutí vůbec nemusí být utrpením a naučíte se věnovat čas také sama sobě a jeden podvečer v týdnu si už nedáte rodinou vzít. Nehledě na to, že ona Vám ho ani nebude brát, protože zjistí, že se vždy vrátí usměvavá maminka, takže zdánlivě ztracený čas se rodině bohatě vrátí, a možná že si dopřejete časem i celotýdenní pobyt, abyste nejen zhubla, ale nabrala sílu na celoroční fungování.

Jsou vaše kursy omezené věkem? Nebo jinak – jsou vhodné pro všechny věkové skupiny?

Kurzy jsou pro věk zhruba od 18 let do jakéhokoliv věku, průměrný věk našich klientů je 46 let. Od 2. února budeme v Praze pořádat i kurzy rodinné.

Měla by žena, která se rozhodně hubnout, navštívit nejdříve lékaře?

Nevyžadujeme doporučení od lékaře, ale vzhledem k pohybové aktivitě doporučujeme tzv. ergometrické vyšetření (měří se EKG, tlak při šlapání na kole), a klientům je doporučena optimální intenzita pohybu vzhledem k věku, zdatnosti a kilogramům navíc. Pokud se hubnutí nedaří, pošleme klienta (ale to se stane výjimečně) na endokrinologické vyšetření.

Cvičení, které ženy ve vašich kursech absolvují, je přizbůsobené ženám s větší hmotností?

Pro zahájení hubnutí je velmi důležité, aby jakékoliv nové chování, které se nacvičuje, bylo příjemné, jinak to vzdáme. Takže i cvičení musí být pro začínající klientky v takové intenzitě, aby jim vyrábělo endorfiny a dobrou náladu. Pro osoby staršího věku nebo se zdravotními problémy máme v Praze v rámci kurzů možnost zvolit si cvičení s velmi mírnou intenzitou.

Kolika kilogramů se může žena během jednoho kursu zbavit?

Dělali jsem výzkum na velkém vzorku lidí - v průměru se hubne 6-7 kg, nechceme trhat rekordy, ale naše metodika má nejlepší výsledky, co do udržení váhových úbytků – zhruba 40-50 % klientů si váhové úbytky udrží v rozmezí 2–7 let od skončení kurzu.

Je možné absolvovat několik kursů za sebou? Jsou u vás i tzv. pokračovací kursy pro ženy, které již u vás hubnout začaly?

Některé ženy potřebují kontrolu celoživotní, takže mohou navštěvovat pokračovací kurzy, samostatné cvičení s vážením, soboty, nebo se zúčastňují redukčně kondičních pobytů (v únoru a březnu jedeme hubnout na Kanárské ostrovy).

Může se přihlásit i muž?

Muž se může účastnit kurzu s ženami, i když je to spíše ojedinělé, nebo organizujeme v Praze specializované kurzy pro muže, ale v zásadě muži navštěvují kurzy v daleko menším počtu než ženy, i když z hlediska zdravotního je pro ně obezita rizikovější.

Kde všude a jak často kursy otevíráte?

Kurzy probíhají v 80 městech České republiky vždy v lednu, dubnu a září – kontakty na lektory získáte na www.stob.cz.lektoři. V Praze můžete přijít 13. 1. a 15. 1. 2004 do základní školy Plamínkové, Praha 4 (metro „C“ Pankrác) nebo 14. 1. 2004 do zákl. školy na náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 (metro „A“ Flora), vždy v 16.45, přihlásit se můžete na tel. 241 762 847 nebo na www.stob.cz.
2. 2. zahajují rodinné kurzy v gymnaziu Na vítězné pláni, Praha 4, metro C Vyšehrad.

Máte nějakou variantu pro ženy, které z nejrůznějších důvodů kursy nemohou navštěvovat osobně, ale přesto by rády hubly pod odborným vedením?

Ano. Pořádáme též dálkové kurzy e-mailem nebo poštou, případně mohou ženy hubnout samostatně podle brožurek Hubneme s rozumem a cvičit podle videokazety Cvičíme pro zdraví a hubneme s rozumem I.

Tak co, milé dámy? Nezlákalo vás takové kolektivní hubnutí v dobré partě a příjemné atmosféře? Pokud ano, více podrobností zjistíte na www.stob.cz .

        
Reklama