viking

Asi jsem se o tom zmiňovala již v článcích minulých, ale poslední dobou na mě nějakým zvláštním způsobem promlouvá téma smrti. Jako by bylo přítomné, ať se hnu, kam se hnu… Když chci psát o nějaké květině či bylině, vždy je nějakým poutem spojena se smrtí, pokud mě zaujme nějaký drahý kámen, tak i v informacích o jeho schopnostech takové pojítko existuje.

Nevím, proč tomu tak je, ale v této souvislosti mi vždy na mysli vytane obraz z filmu o vikingských hrdinech, ve kterém je velkolepý obraz vikingského pohřbu. 

Pohřební rituály starých Vikingů mě vždy fascinovaly svou posvátnou nádherou. Podle informací dostupných o těchto pradávných zvyklostech můžeme zjistit, že pohřeb a hrob ve vikingském světě a čase se lišil podle toho, jak byl zemřelý bohatý a mocný. Samotní králové a významní náčelníci byli pohřbíváni většinou do svých majestátních a mistrovsky provedených lodí i se svým majetkem, a dokonce se ženou a zvířaty. Takto připravená loď byla pak slavnostně a s úctou vypuštěna na moře a zapálena či zůstala na pevnině, kde na ni byla navršena mohyla z kamení a hlíny. Příprava takového pohřebního rituálu, který měl velký význam v životě Vikingů, trvala i několik dní. 

viking

Součástí vikingského pohřbu bylo i usmrcení všech zvířat, která měla svého majitele doprovázet po smrti. Vikingská manželka významného muže, která si mohla svobodně zvolit, zda z tohoto světa odejde se svým manželem, měla také důležitou roli v tomto rituálu. V případě, že se rozhodla manžela doprovodit do říše zesnulých, mohla se rozloučit se všemi zúčastněnými, dokonce měla svaté právo potěšit se s nejlepšími a nejvěrnějšími válečníky a následně se odebrala na pohřební loď, kde byla uškrcena a probodnuta. Večer pohřbu se pak uspořádala velkolepá oslavná hostina.

Konal-li se pohřební akt chudšího vikingského válečníka, byl z kamenů na zemi vytvořen menší hrob ve tvaru lodi, kde uprostřed stála hranice, na kterou pak zemřelého bojovníka položili se všemi jeho pozemskými zbraněmi. Nato byla hranice s poctami zapálena nebo se na tělo zemřelého také navršila mohyla z kamenů a hlíny. 

Díky těmto hrobům bylo možné nalézt ještě i v současné době předměty neskutečně krásné a vzácné, které nám mohou sloužit jako zdroj poznání o životě těchto svérázných lidí…

Z dochovaných spisů starých moudrých druidů se můžeme dočíst, že i naši keltští předkové brali pohřební rituály velice vážně a se slavnostmi přechodu duše do jiné dimenze bytí spojovali například i účinky bylinek, které se používaly jako pomoc při cestě duše na onen svět.

Jednou z těchto pohřebních bylin starých druidů je ločidlo čertovo lejno. Ve starých dobách bylo bílé čertovo lejno vysazováno na hrobech a bylo ceněno jako oblíbený pokrm mrtvých. Podle Ellen Evert Hopmanové se na hrobě nechával dar vařeného kořene této byliny či chleba pro zesnulé. Tato rostlina s takovým kontroverzním jménem se také přidávala do rituální lázně k omývání mrtvého těla.

bylBrčál menší 

Tato bylina bývala kdysi dávno nazývána čarodějova fialka a s oblibou se přidávala do nápojů lásky. Podle přírodní moudrosti účinně působí i v boji proti zlým duchům. Brčál býval označován i jako květina smrti a zemřelým dětem se nasazovaly věnečky z této bylinky. Podle starých druidů se domů nenosí méně než sedm květin…

byl

Čechřice vonná

Tato zelená dáma se v dávných dobách přidávala do rituálního kalicha nebo se pálila k posílení jednoty s duchem zemřelého. Čechřice je bylinou nesmrtelnosti, která má moc otevírat prostor k nahlédnutí vlastní věčné podstaty.

bylTis červený

Kouř z této jedovaté rostliny usnadňuje komunikaci s duchy mrtvých. Jelikož se dožívá vysokého stáří, býval pro Kelty symbolem stability. V rituálních prostorech byl používán jako centrální strom světa, a i proto byl často sázen na hřbitovech. Z kořenů tisu červeného vyrážejí nové stromky, a z tohoto důvodu je významným symbolem smrti a znovuzrození. Ze dřeva tisu se vyrábějí magické nástroje - hole a hůlky. V dávných časech byl jedním z prostředků věštění tisové hůlky s vyrytými oghamovými znaky.

Uložit

Reklama