Patříme mezi evropské rekordmany, co se počtu domácích mazlíčků týče. Ročně za jejich chov utratíme dvě miliardy korun. Ale co s nimi po jejich smrti? V Česku pro ně pozvolna rostou speciální hřbitovy. Jeden takový mají i v Písku. Co takový pohřeb obnáší a jak se liší od toho lidského? Na to nám odpověděla Lenka Gareisová z Městských služeb Písek.

pet

Jaká zvířata lze na vašem hřbitově pohřbívat?
Domácí zvířata do hmotnosti 50 kilogramů. Nejčastěji jsou to psi, kočky, ptáci a tak dále.

Existují nějaké povinnosti, které musí majitel před pohřbem splnit, a proč?
Nezbytné je uzavřít s provozovatelem nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa a uhradit nájem.

Před uzavřením smlouvy je třeba také předložit originál veterinárního osvědčení o příčině uhynutí nebo utracení zvířete a čestné prohlášení majitele zvířete, že v posledním týdnu nikoho nepokousalo nebo nezranilo, a že nevykazovalo známky onemocnění či nákazy.

Musí také uhynulé zvíře předat k pohřbení do 48 hodin po jeho úhynu.

Samozřejmostí je, že odpovídá za identitu pohřbívaného zvířete a předkládané veterinární osvědčení.

Jak vypadá takové pohřbívání domácího mazlíčka?
Každé pohřbení je trochu specifické, ale vesměs velmi podobné lidským pohřbům do země na hřbitově. Jen zde nereferuje smuteční řečník. Majitelé zvířete přijdou do areálu zvířecího hřbitova, kde se s ním rozloučí, a poté je zvíře uloženo do připraveného hrobu. Ten je zaházen zeminou a na vrch je umístěna kamenná destička.

Existuje něco jako rakev pro domácí mazlíčky?
Rakve existují, jsou běžně dostupné. Dost často se však pohřbívá jen do pohřebního plátna.

Na kolik standardní pohřeb přijde?
Kompletní služba i s nájmem hrobového místa vychází v průměru na 5 000 Kč.

cenik

Zdroj: Městské služby Písek

Navštěvují „pozůstalí“ hrob, nebo následně upadne většinou v zapomnění?
Majitelé zvířecích hrobů se o své hroby zatím starají na výbornou.

Jakou kapacitu má hřbitov a jaký je zájem o pohřbívání domácích mazlíčku zde?
Během tří let od zahájení provozu zde bylo pohřbeno 22 zvířat. Stávající kapacita areálu hřbitova je připravena na desítky let. Hřbitov má ale kapacitu variabilní, jelikož areál můžeme do budoucna rozšiřovat.

Jak obyvatelé řešili pohřbívání zvířat, dokud neměli hřbitov?
Uhynulá zvířata většinou převáželi do asanačních podniků, jelikož je zakázáno pohřbívat je ve volné přírodě. Avšak i k těmto případům dochází.

hrbitov

A co pohřbívání domácích mazlíčků na zahradě? Je povoleno?
Ano. Dnes již pohřbení na vlastním pozemku možné je, ale za podmínek, které upravuje Veterinární zákon.

Jaké jsou podmínky pro pohřbení domácího mazlíčka na vlastní zahradě a co musíte dodržet? Článek na toto téma pro vás chystáme.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com a Městské služby Písek

Čtěte také:

Reklama