Je mnoho dávných kultur, které jsou i v dnešní době velkým zdrojem inspirace a obdivu. Z mnoha jejich moudrostí a zkušeností se dá čerpat i v našem každodenním životě. Jedním z těchto zajímavých dávných světů je i kultura antická.

Sarah Bartletová ve své publikaci Mýty a báje mimo jiné říká, že svět antické mytologie je plný monumentálních epických příběhů, vášnivých lásek, přehnaně reagujících božstev a ironických zvratů. Koho by takové příběhy nefascinovaly? Tyto příběhy jsou i z historického hlediska bohatým zdrojem archetypálních a psychologických symbolů pro celý západní svět.

PandoraBytost, která nedávno vzbudila můj zájem a o které bych vám nyní ráda napsala pár řádků, mě nepřímo oslovila v době před vánočními svátky. A to naprosto prozaicky a bez jakýchkoliv duchovních pohnutek. Když jsem totiž sháněla vánoční dárky pro své blízké, nemohla jsem si nevšimnout sáhodlouhých front u jednoho velmi známého klenotnictví. Ano, tušíte správně, touto bytostí je bájná Pandora.

Báje o této ženě je sice obecně známá, ale i přes to je zahalena nejasnostmi. Samotné jméno Pandora znamená v překladu ´vše dávající´, podle historiků je její výskyt v Hesiodově Theogonii, kde je popsána jako osoba přinášející světu veškeré zlo, s největší pravděpodobností představitelkou misogynské odplaty směřované proti dávným bohyním plodnosti. Sám bůh Zeus se jejím prostřednictvím rozhodl potrestat lidi za to, že jim Prométheus přinesl oheň. Nařídil proto Hefaistovi, aby vytvořil z hlíny první ženu, která od bohů dostala do vínku dobré i špatné vlastnosti, načež ji poslal k Epimétheovi, Prométheovu bratrovi, aby si ji vzal za ženu.

Pandora si však na Zemi přinesla skříňku plnou darů a Epimétheus ji nedokázal odmítnout. Není jasné, jestli to byla sama Pandora či Epimétheus, kdo tuto nádobu otevřel, v momentě, kdy se však toto stalo, do celého světa se rozlétlo zlo, neštěstí společně se smůlou a pohromami. Ve skříňce pak zůstala jen naděje. Historikové dále bádali nad tím, jestli je to pro lidstvo dobře či nikoliv. Vyvstává totiž otázka, že pokud je naděje uvězněná ve skříňce, pak je lidstvo předurčeno k záhubě. Ovšem je-li naděje ukrytá proto, aby se jí nic nestalo, Pandorapak ji nikdo nedokáže zničit. Mýtus o Pandořině skřínce je možné si vyložit podle vlastního vnímání a nastavení - podobně jako známé posouzení poloprázdné sklenice. :-)

A tím vlastně celý osud světoznámé Pandory končí, nikde totiž není psáno, jak její život skončil.

Vše dávající Pandora byla podle Sarah Bartletové pravděpodobně předolympská bohyně Země - tedy nejen první žena, jak uvádí Hesiodos, která přinesla lidstvu zhoubu.

Snažím se vždy věci vnímat ze širšího úhlu pohledu, jméno Pandora je podle mě velmi krásné (tak jako šperky, které se pod tímto jménem vyrábějí), ovšem za jménem je i osud, který je podle mě velmi pohnutý.

Autor obrazu + foto: Odilon Redon,J.W.Waterhouse, shutterstock.com

Máme pro vás i další čtení, které by vás mohlo bavit:

Reklama