Jestliže ženy touží po tom, aby je jejich partner doprovázel až do porodního sálu, prosím, ale nemyslím si, že většina chlapů by o podobný zážitek stála. Sounáležitost je hezká věc, ale má své meze...

porod

Nedávno jsme v redakci bouřlivě diskutovali nad tím, zda má být muž u porodu, nebo ne. Prosazoval jsem názor, že to není dvakrát nejlepší myšlenka. Proč?

Co říkají zkušenosti

Nedělal jsem si žádný výzkum, ale jak jsem pochopil z několika internetových diskuzí, stalo se již nejednou, že muž, který viděl ženu rodit, ztratil o ni zájem jako o objekt milostné touhy. Záleží přirozeně na úhlu pohledu. Jeden můj známý byl u porodu obou svých dětí a říká, že napoprvé držel ženu za ruku, napodruhé se už díval na celý proces tak říkajíc „in natura“...

Když jsem kdysi dělal rozhovor s jednou lékařkou v podolské porodnici (týkalo se to, tuším, porodu do vody), dozvěděl jsem se, že partner může být s budoucí maminkou v umývárně před porodním sálem, kde jí může teplou sprchou pomáhat od bolesti. Když si to partneři vyloženě přejí, může být i u porodu samotného.

Strach z tekoucí krve

Můj důvod, proč si myslím, že být u porodu „in natura“ není pro muže příliš prospěšné, je možná způsoben i tím, že při pohledu na tekoucí krev se mi dělá nevolno, občas na mne jdou i mdloby. Co si budeme nalhávat, porod je záležitost krvavá. Starost personálu o omdlevšího tatínka je asi to poslední, co by se mělo v porodním sále dít, nemyslíte?

Abych nemluvil jen o negativech

Je jistě krásné, když partneři mezi sebou pociťují sounáležitost, a ta je možná i při porodu. Když muž drží ženu za ruku a snaží se ji svou přítomnosti v krásné a těžké chvíli zároveň podpořit, předpokládám, že se většině žen rodí lépe.

Tak si to shrňme

Výhody...

  • Sounáležitost

Nevýhody...

  • Muž může o ženu ztratit milostný zájem
  • Slabší nátura může při pohledu na porod i omdlít

Vychází mi to 2:1 v neprospěch tatínka u porodu.

Čtěte také...