„Nemám nic proti uvedenému, ale velmi, velmi se přimlouvám za to, abyste vy, lidé „od pera“ (nerozhodno, zda v médicích tištěných, elektronických, v rádiu či televizi) právě u tohoto trestného jednání (zcela oprávněna vnímaného jako jednání ohavné), zdůrazňovali, že oním pohlavním stykem se nerozumí pouze spojení pohlavních orgánů (jak tomu až do změny tehdejšího trestního zákona bylo),“ píše JUDr. Milan Hoke.
 
Současný trestní zákoník popisuje skutkovou podstavu znásilnění (omezím se na první čtyři  odstavce§ 185 TZ) takto:
 
Znásilnění:
 
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo
 kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti,
 bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
 a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,
 b) na dítěti, nebo
 c) se zbraní.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
 b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
 c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 
„Za pohlavní styk se považuje jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Vzhledem ke znění odst. 2 zde půjde o jiné formy pohlavního styku, než jsou soulož nebo jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, zasahující sexuální integritu oběti méně intenzivním způsobem. Může se tedy jednat např. o osahávání či tření genitálií, prsou, sání prsních bradavek, vsunování pohlavního údu muže mezi prsa ženy. Může jít o jednání aktivní (pachatel sám provede některé z uvedených jednání na těle oběti), i pasivní (pachatel přinutí oběť, aby mu třela pohlavní úd).
 
Pokud dojde ke znásilnění souloží, jde již o druhý odstavec § 185 TZ se sazbou dva roky až deset let. Naopak při znásilnění formou osahávání prsou (typicky muž osahává prsa ženy) jsme v režimu odstavce prvního.
 
Situace – hudební produkce pro mladé. Více či lehce uvolněné mravy (například v důsledku použití alkoholu nebo drog). A například devatenáctiletý jinoch osahává prsa slečně, které je čtrnáct (on vypadá na 17, ona třeba také na 17, ale je jí prostě 14... ). Jsme v režimu odstavce třetího se sazbou pět let až dvanáct let. Pět let jako minimum.
Nesnižuji a nechci jakkoli snižovat nebezpečnost uvedeného trestného jednání předvídaného v § 185 TZ, ale dovoluji poukázat na to, jak „málo“ také stačí k naplnění skutkové podstaty znásilnění.“

Čtěte také:

Reklama