Odjakživa jsou metlou lidstva pohlavní choroby.

Mám doma knihu Domácí lékař.
Některé stránky moje pečlivá babička přelepila klasickou hnědou lepenkou, aby mě uchránila ošklivého poznání. Už jsem velká holka, lepenku jsem rozlepila a čtu:

Kapavka
Je to infekční onemocnění roury močové, při čemž zanícená sliznice vylučuje hnis, který po kapkách odtéká. Původcem je gonokokus, který lpí a množí se ve sliznici a proniká i do hlubších vrstev, až do míznic, někdy i do krve.
Průběh: 2–3 dny po styku se objeví pálení a lechtání, zvláště při močení, postupně bolesti vystřelují do třísel a kříže. V hnisu pod mikroskopem lze vždy dokázati gonokoky. Kam se tento hnis dostane – všude vyvolává hrozné onemocnění.
Snadno se při porodu do očí dítěte dostanou, což vede k oslepnutí. Proto se kape dusičnan stříbrný do oka dětem hned, jak přišly na svět.
Komplikace kapavky – záněty močového měchýře, pánviček ledvinných, konečníku, nadvarlat, kloubů.
Dnešní pohled: inkubační doba 2-7 dnů.
Terapie: celkově antibiotická léčba, především spektinomycin, ciprofloxacin, tetracyklin aj.

Měkký vřed
(dnes zvaný Lymphogranuloma venereum, Způsobuje ho Chlamadia trachomatis)
Vzniká přenesením hnisu z podobného vředu nemocného člověka na orgány pohlavní, ale i na rty a prsní bradavky. Za den po souloži se objeví neštovička, která praskne a mění se v hluboký vřídek. Může dojít k zánětům tříselným, čímž vznikají dýměje.
Dnešní terapie: tetracyklin

Příjice, syfilis, tvrdý vřed nebo lues
To jsou názvy pro chorobu, která řádila ve starověku jako mor, a nikdo neznal její podstatu.
Říká se, že ji přinesli Španělé z Ameriky.
Nákaza se přenáší nejen stykem, ale i předměty, které nemocný používá, např. sklenice, líbáním nebo škrábáním.

I. stadium – bakterie spirochaete pallida, dnes zvaná Treponema pallidum se zavrtává do kůže a sliznic, vytvoří drobný tvrdý vřídek, který vylučuje málo hnisu, za několik týdnů se zahojí. Za nějakou dobu se objevují vyrážky.

II. stadium – jeví se jako celková otrava krve ve formě různých vyrážek na kůži a sliznicích, ty samy po několika týdnech vymizí a objevují se po několika měsících náhle znovu. Po třech letech bývá zdánlivý klid – příjice dříme uvnitř těla

III. stadium – za několik let po nákaze, 5–12 let, se objeví chorobné příznaky na srdci, cévách, játrech, ledvinách, mozku, míše, nervech, kostech, v nose.
V této době již nebezpečí nákazy přestává. Žlázy mízní jsou hlavně v týle zduřelé – paralysa, tabes (pamatujete na Petra Čepka v Petrolejových lampách?), mrtvice atd.

IV. Forma je vlastně dědičná, kdy děti trpí za rodiče. Dítě ovšem může nakazit kojnou či jiné lidi.

Terapie: intramuskulární injekce penicilinu G (časná syfilis) nebo 21 dnů (pozdní syfilis). Infúze penicilinu G při neurosyfylitidě. Při alergii na penicilin doxycyklin nebo erytromycin.

A naše moderní doba může přidat dvě nové choroby:

Chlamydiová infekce genitálu
Původce: Chlamydia trachomatis
Je to zánět uretry a cervixu s pálením při močení.
U mužů se dostává přes chámovody do nadvarlete, u žen způsobuje sterilitu uzávěrem vejcovodů.
Terapie: doxycyklin, tetracyklin, erytromycin.

AIDS

O tom se v poslední době napsalo hodně, myslím, že každý ví, o co jde. Proto jen krátké shrnutí
Původce je lidský retrovir HIV.
Přenáší se výhradně
krví, spermatem nebo poševním sekretem.

Primární stadium
proběhne jako chřipka, následuje jistá doba klidu.
Sekundární stadium
Posléze se vyskytuje horečka, noční poty, ztráta hmotnosti, lymfadenopatie.
Poslední stadium
Nakonec nastupují superinfekce – soor, zápaly plic, encefalitidy, Kaposiho sarkom apod. Terapie: zatím, jak známo, není, je jen podpůrná léčba…

Domácí lékař ještě uvádí

Výtah ze zákona o potírání pohlavních nemocí v republice Československé z r. 1922. Cituji: “Kdo svádí někoho ke smilstvu, může býti trestán dle § 20 pokutou 10 000 Kč, nebo vězením do 1 měsíce.“
A Domácí lékař dodává – zrušením nevěstinců přešla prostituce do privátu – a kdo pak hned půjde žalovati – má snad býti lékař udavač?    

Podle  Přirodní léčba a domácí lékař, Repetitorium praktického lékaře zpracovala