Znáte to jistě také. Celý den jste na partnera nabroušená, ale čas vyříkat si to přijde až večer, v posteli. Jenže zatímco on pak usne jako poleno, vy do rána oka nezamhouříte. Příště na to jděte jinak! O tom, kde a jak se správně pohádat, jsem si povídala s psychoterapeutkou Karin Řehákovou.

Jsou partnerské hádky ve vztazích důležité?
Konflikt, tedy hádka, je přirozeným projevem vzájemné interakce, kdy máme na věc odlišný názor. Patří do každého vztahu a je to prostora příležitost dojít ke společnému řešení problému.

fight

Je možné dosáhnout toho, aby se partneři za celý život nikdy nepohádali, jak někteří tvrdí?
Pokud zametáme problémy pod koberec v zájmu “ideálního” obrazu našeho partnerství, zakládáme si tak podhoubí pro emoční či tělesné problémy. Nahromaděná energie si zkrátka najde cestu ven, a nám se může stát, že emoční napětí z nevyřčeného a neřešeného problému přeneseme do vztahů pracovních, nebo si například vybijeme potlačený vztek na naprosto nevinné osobě či věci. Neřešené konfliktní situace každý vztah zatěžují, naše nespokojenost vzrůstá s každým nedořešeným problémem. Přirovnáme-li vztah ke zdravě proudící energii, tímto ji blokujeme.

Jak by taková hádka měla správně vypadat? Jde se vůbec naučit hádat se konstruktivně?
Umění pohádat se, aniž by náš vztah utrpěl na kvalitě a hloubce, patří do důležitých partnerských dovedností. Existuje několik zásad, které je dobré dodržet, aby se hádka nestala tím, co náš vztah zdestruuje.

Neobviňujte! Popisujte své pocity z nastalé situace s následným konkrétním přáním, jak bychom to či ono potřebovali.

Naslouchejte protistraně a uznejte její oprávněnost nahlížet na věc z jiného úhlu.

Veďte konstruktivní rozhovor!

Používejte výrok JÁ -KDYŽ TY- PROTOŽE- A PŘEJI SI:

  • JÁ - následuje sdělení pocitu, který mám (nejdůležitější na tom je to, že mluvím o sobě. Neobviňuji, a tím umožnuji spolupráci a pokračování v komunikaci).
  • KDYŽ TY- následuje sdělení, které popisuje předmět konfliktu.
  • PROTOŽE – vysvětluji, proč mi to či ono vadí.
  • A PŘEJI SI, ABY – následuje sdělení, jak by to pro mne mohlo být přijatelné.

Existuje vhodné místo pro hádku, nebo na tom vůbec nezáleží?
Výhodné je, když jsme schopni proudící emoce ze vzniklé hádky zabrzdit a odložit. Doma bychom neměli řešit těžká témata. Chceme, aby se náš domov stal místem klidu a pohody, a ne místem, které poznamenáváme našimi konflikty a tím i zamořujeme negativní energií. Domů se chceme vracet rádi, ne s obavou z nepříjemných zážitků.

Takže vhodné místo nebude ani večer v posteli, jak to řada partnerů dělá.
Přesně tak, v posteli se NIKDY nehádejte! Tam by měly probíhat jen věci, co jsou nám příjemné. Postel je oázou odpočinku a klidu. Po hádce se vám nebude dobře usínat. Zvýší vám hladinu adrenalinu, takže spánek buď není možný vůbec, nebo je velmi nekvalitní. Navíc se konflikty mohou promítat do nepříjemných snů.

http://static.mmzstatic.com/wp-content/uploads/2013/08/tumblr_inline_mm3e9o5Ydg1qz4rgp.gif

Zdroj: static.mmzstatic.com

Večerní únava navíc může negativně poznamenat naši komunikaci. Ráno, kdy jsme odpočatí, je tedy opravdu moudřejší večera!

Kde se tedy pohádat?
Ideální je jít na společnou procházku, kdy naše emoční napětí částečně vybíjíme pohybem – chůzí, a tedy se nepřenáší do naší verbální komunikace. Je velká šance, že domů se již vrátíme klidnější a komunikace ztratí zbytečný náboj.

Další možností je jít na společnou večeři či skleničku. Prostředí kavárny či restaurace nás přirozeně nutí k tichému hovoru a volíme i opatrněji slova. Komunikace je na vyšší úrovni, než si dovolíme v soukromí. Navíc konzumace dobrého jídla stimuluje v mozku receptory spokojenosti. Komunikace o problému má tak větší šanci na úspěch.

Co ale dělat v případě, že nejsme schopny rozvíjející se hádku doma zastavit?
Domluvme se se svým partnerem na několika zásadách, které budete v případě konfliktu používat.

PRAVIDLO STOP

To je záchranné slovo, kterým dáme svému protějšku najevo, že už v nás bobtná vztek, nebo že se jeho slova příliš dotýkají naší osobní roviny. Důležitý je vzájemný respekt k pocitu druhého!

ŘEKNI MI TO JINAK!

Tímto asertivním požadavkem dáváme druhému možnost přeformulovat již vyřčené do jiné podoby, která bude pro nás přijatelnější. Zároveň tím brzdíme rozjíždějící se emoční vlak a dáváme tak jasné hranice pro další komunikaci.

argue

Zdroj: i.imgur.com

DRŽME SE ROVINY INFORMACE!

Pokusme se ignorovat naše fantazie, tedy myšlenky na to, co tím ten druhý asi myslel. Často se ukáže, že jsou to jen naše konstrukty a zbytečně hádku komplikují.

Takže když se partneři umí pohádat, je to vlastně pozitivní záležitost.
Konflikt, tedy hádku, považuji jako terapeut za důležitou možnost, jak vyčistit vzduch od napětí a rostoucí nespokojenosti. Hádat se spolu a následně se usmiřovat je stejně důležité, jako umění se navzájem sexuálně uspokojovat. Je pro nás ale přirozenější zajímat se o to, co potřebujeme pro dobrý sex, než se zajímat, jak se správně pohádat.

A co takový sex na usmířenou? Funguje?
Proč ne? U některých dvojic to může fungovat. Ale pravděpodobně pouze krátkodobě a z fyziologického hlediska to vnímám jako ventil nahromaděné energie a napětí. Pokud problém zůstane nevyřešen, bude se nám ve vztahu znovu a znovu objevovat.

Bc. Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut

http://karinrehakova.cz/

rehakovaVe své soukromé praxi se specializuje na interpersonální (mezilidskou) komunikaci a řešení partnerských a rodinných vztahů. Jako lektorka tvoří a vede semináře zaměřené na dovednosti partnerské komunikace, posilování ženského potenciálu a jeho využití v pracovní, osobní, partnerské a rodinné oblasti.

Dlouhodobě spolupracovala v sociální sféře (spolupráce se středisky Náhradní rodinné péče, vedení terapeutických skupin pro rodiče, arteterapeutická činnost s rodinami se dětmi v NRP). Jako lektor dále spolupracuje s l neurologickou klinikou FN Praha a komerčními subjekty (odborné semináře - např. reklamní agentury, bankovní sektor, management firem)

Od roku 2005 působí jako konzultant pro sociálně a zdravotně znevýhodněné klienty v sociální firmě Modrý Domeček (nezisková organizace OS-Náruč) Řevnice. Příjmový a klíčový pracovník, vedoucí výtvarného atelieru

Publikační činnost:

  • Autorka metodiky „Arteterapie s rodinou s dětmi v NRP“
  • Spoluautorka metodiky „Přípravy pro budoucí náhradní rodiče“(příprava žadatelů o NRP)
  • Spoluautorka metodiky pilotního projektu Psychosociálního výcviku pro děti opouštějící DD.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také:

Inzertní video