Tak je to tady, prázdniny finišují a školy pozvolna otevírají své dveře, aby pojaly úplně nové žáčky do prvních tříd, i ty další, již ostřílené školní "mazáky".

Někdy možná nostalgicky vzpomínáme na naše první školní počiny, zážitky, strachy i úspěchy. A jsme-li ti a ty, co za několik dnů povedou do tříd ty "své" prvňáčky, dost možná, že se neubráníme dojetí. Prostě a zkrátka - čas letí a věřte, že než se nadějete(me), budete(me) řešit, kam se svým robátkem po škole základní a po té příp. po škole střední...
Ale nepředbíhejme...

V loňském roce navštěvovalo dle informací ministersva školství a tělovýchovy v naší zemi základní školy celkem 994 130 žáků. Jak uvedl Svatopluk Pohořelý, zástupce ředitele odboru základního vzdělávání MŠT: "Letos se dají očekávat čísla obdobná, i když konkrétní a přesné údaje budou k dispozici až tak na začátku října. Zpracování dat a údajů totiž nějakou dobu potrvá, takže je lépe se v tomto případě raději obracet na ředitele jednotlivých škol. Ti by již v tuto chvíli měli mít přesné údaje o počtech svých žáků k dispozici. Dle populačního vývoje se však dá v hrubém odhadu konstatovat, že i letos usedne do školních lavic kolem miliónu žáků."

Čísla tedy úctyhodná. A protože většina těchto dětí žije v rodinách, jedná se zároveň i o úctyhodnou finanční částku do našich obchodních sítí.
Na našich stránkách jsme již vypočítávali, alespoň přibližně, kolik co stojí a bohužel, je nutno dodat, že se jedná opravdu o velmi individuální a velmi rozdílné sumy, které za své dítko v začátcích školního roku utratíte. Paušalizovat tedy opravdu nejde (i když - nebylo by to špatné..?)
K pomůckám tedy nezbývá než popřát hodně štěstí na dobré a rozumné učitele i na slušné obchodníky, kteří nemají potřebu si někdy doslova "namastit" kapsu na tom, kde šetřit nelze (zkušenost z menších měst,  kde je třeba jen jedno papírnictví).

Přidám ale ještě několik čísel navrch. Obědy ve školních jídelnách stojí kolem 18 Kč na den (některé školy rozdělují porce na děti prvního a druhého stupně, na prvním stupni pak děti platí cca o 2 Kč méně). Dost často je k nim třeba zakoupit karta (stravenky pomalu mizí), která se vydává proti  - většinou - vratné záloze od 30 do 100 Kč.

Máte-li prvňáčka, či dítě do páté třídy (tedy na zmiňovaném 1. stupni), pak možná, budete uvažovat o školní družině. Za tu zaplatíte většinou 100-200 Kč měsíčně (často + vyžadované pomůcky paní vychovatelky). Některé školy uplatňují platby čtrtletně - tedy v tomto případě hned v září.

Velmi častým jevem je požadavek třídní učitelky, mnohdy ale přímo ředitele školy, aby děti přinesly na počátku školního roku sumu do třídního (popř. školního) fondu. Ta bývá využita k různým akcím pro žáky, pro nákup některých pomůcek (ale neradujte se, nebudete to mít tzv. "z krku". Moje praxe je taková, že stejně většinu pomůcek vyžaduje po té škola od rodičů). Suma bývá velmi rozdílná: 200-1 000 Kč.

No a máme tu zájmovou činnost. Nechci a nebudu se zmiňovat o zájmové činnosti různých klubů, "zušek" apod. V tuhle chvíli mám na mysli zájmovou mimoškolní činnost, kterou by měla nabízet alespoň v základním měřítku, každá škola. Opět je cena velmi individuální, ale měla by se pohybovat v průměru tak, jak je tomu ve školní družině - tedy 100-200 Kč měsíčně (často splatno čtvrtletně). Samozřejmě - zapíšeme-li dítě například do kroužku keramiky, pravděpodobně zaplatíme více (nemá-li škola sponzora). Ale v tomto případě se jedná o záležitost dobrovolnou...nepovinnou...

Takže - suma sumárum... Dost.
Nepíšu to s potměšilostí, ale konstatuji (sama mám taky školou povinná dvě dítka).
Nemáme to, my rodiče, lehké takhle na začátku podzimu či v babím létě (na rozdíl od básníků...). Nepíšu o pomůckách, jako jsou sešity, obaly, pravítka apod. Prostě být musí! Nemá cenu ani psát o pomůckách na výtvarnou výchovu, které se většinou pohybují v sumě kolem 500 Kč a výše (!), ani podrobně rozebírat požadavky tělocvikářů (minimálně dva druhy obuvi a sportovní oděv - pořiďte od 300 Kč a budete DOBŘÍ). I učitelé jiných předmětů často vznášejí své požadavky na výbavu školáků a je jen na nás, do jaké míry je akceptujeme (byť budeme v koutu duše láteřit) a kdy se požadavkům vzepřeme.

Pro začátek je to celkem dost peněz a různý podíl našich velmi různých platů.
Nutno ale říci, že škola je opravdu bránou do nového světa, a tak stojí za to, udělat maximum pro to, abychom ty první kroky těm našim robátkům zpříjemnily.
Pokud máte doma prvňáčka, který onoho symbolického 1. září do školních lavic neusedne, protože na příslušné škole bude probíhat stávka učitelů za zvýšení mezd, zkuste mu ten den zpříjemnit stejně. Bydlíte-li v oblasti, kde chodí děti do prvních tříd s kornoutem plným sladkostí, vytáhněte z něj tu nejlepší a klidně ji dovolte sníst. Bydlíte-li jinde, zkuste cukrárnu.

Aby těm našim školákům to naše letošní první září jednou ve vzpomínkách nezhořklo...