Obě byly dcerami Lábanovými - starší Lea, podle všeho ne příliš krásná, a mladší Ráchel, kráska k pohledání. Měly jedna k druhé velmi blízko a snad ze sesterské lásky, nebo že Lea měla slabé oči a vítr by jí ublížil, chodila Ráchel pást ovce za ni. A tak se stalo, že to byla Ráchel, koho potkal Lábanův synovec Jákob u studny, když prchal před svým bratrem Ezauem.

Láska na první pohled
Jákob a Ráchel nalezli jeden v druhém zalíbení a Lában mu přislíbil svou dceru za ženu, pokud pro něj bude Jákob sedm let pracovat. Jak čas běžel, hlodaly však v Lábanovy pochybnosti - je správné, aby nejprve provdal mladší dceru? A co ta starší? Kdo tu bude chtít? Že by Jákobův divoký bratr Ezau?

 

 

 

 

 

Tajný plán
Když se ctnostná Lea dozvěděla, že si má vzít hříšníka Ezaua, hořce zaplakala. Copak se pro ni nenajde také takový dokonalý muž, jakého získala její sestra? A tehdy se milosrdné a možná až poněkud sebemrskačské Ráchel sestry zželelo a rozhodla se, že jí pomůže. Ačkoliv možná to byl jejich otec Lában, kdo první přišel s tou myšlenkou...

Dokonáno jest
Všichni tři se zkrátka dohodli, že Jákobovi podstrčí místo Ráchel Leu. A protože se tenkrát dívky vdávaly pod závojem, mohlo to vyjít. Ovšem Jákob tušil zradu, a tak si s Ráchel dohodl tajná hesla. Co ovšem vědět nemohl bylo, že se i jeho milá zúčastní podvodu - Ráchel Lee hesla prozradila. A nejen to - když si Jákob a Lea řekli své ano, skryla se Ráchel pod jejich manželské lože a celou noc odpovídala Jákobovi za Leu, aby neodhalil po hlase, že leží s jinou ženou, a sňatek tak byl naplněn.

Leiny děti
Když Jákob podvod odhalil, rozzlobil se, ale nemohl už nic změnit. A protože Ráchel miloval, rozhodl se, že si i ji vyslouží za ženu. Pracoval tedy pro Lábana dalších sedm let a Ráchel se stala jeho druhou ženou. Za tu dobu porodila Lea Jákobovi deset synů, neboť jí Hospodin požehnal velikou plodností a zkrátil jí dobu těhotenství. Těchto deset chlapců se stalo zakladateli deseti izraelských kmenů. Poslední Leino dítě, dcerku Dínu, pak čekal chmurnější osud...

Boj sester
A tak žili spolu - Lea, požehnaná mateřstvím, ale nemilovaná, a krásná, porody nevyčerpaná, a proto stále svěží Ráchel, které však nebylo dáno otěhotnět. A mezi sestrami, které se kdysi tak milovaly, vzplanul velký svár. Ráchel využívala k soupeření svou krásu, Lea zase posílala za Jákobem své syny, aby nezapomněl, že je to ona, kdo mu dala děti. A tenkrát Ráchel řekla, že neporodí-li brzy syna, zemře. Říká se, že tak předpověděla svou smrt.

Jákobova kletba
Neúnosným se nakonec stal i život s Lábanem, a tak od něj trojice uprchla. Ráchel ovšem, neznámo proč, ukradla otcovy bůžky. Lában své příbuzné dostihl a jal se po zloději pátrat. Ráchel však na bůžky usedla a vymluvila se, že menstruuje, proto že nemůže vstát ani se nikoho z mužů dotknout. Jákob, který netušil, že zlodějkou je jeho žena, vyřkl nad tím, kdo bůžky odcizil, kletbu. A jeho slova se měla brzy naplnit.

Ráchelina smrt
Konečně Ráchel požehnal Hospodin a ona porodila chlapce - Josefa. Brzy pak znovu otěhotněla. Při porodu nejmladšího, Benjamina, však zemřela a byla pohřbena u cesty. Stala se tak patronkou Židů ve vyhnanství - navždy oddělena od svého muže, pochována v cizí zemi. A zároveň je přímluvkyní, neboť když se Hospodin zlobí na svůj nevěrný lid, připomene mu Ráchel, že ona přece na Leu původně také nežárlila, a tak by ani Bůh neměl žárlit, když se Židé klaní jiným bohům.

Ráchel a Lea jsou pramatkami Izraelitů a mystici zároveň říkají, že jsou dvěma aspekty šechíny - přítomnosti Boží. Lea je matka - plodná, praktická a rozumná, je spojena se Sluncem. Ráchel je panna - podle některých legend se jí dokonce po každém styku obnovovala panenská blána - je ženou, která patří sama sobě a ne svému muži, je spojena s Měsícem.

S využitím přednášky Mgr. Terezie Dubinové - Ženy v Bibli, ženy dnes. Další díl přednášky (o Dině a Támar) si můžete vyslechnout 28. 3. v 18:00 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15 - www.jewishmuseum.cz.

Máte sestru? Jaký je Váš vztah? Myslíte, že by Vás Váš milý o první noci poznal? Nebo by takovou výměnu neodhalil? Dokázala byste přenechat svého milovaného muže jiné ženě? Nebo jste dokonce někdy takto ustoupila?

Reklama