Ústav pro péči o matku a dítě Podolí (ÚPMD) nabídne svým pacientkám po porodu a jejím rodinným příslušníkům možnost nechat se přeočkovat proti černému kašli. V České republice tak učiní jako první porodnice. V souladu s tzv. Ochrannou strategií chce ÚPMD prodloužit ochranu proti nemoci všem dospělým, kteří budou o novorozence a malé kojence pečovat. Pro nejmenší děti totiž černý kašel představuje vážné zdravotní riziko až ohrožení na životě. Nejčastěji se přitom novorozenci nakazí právě od členů rodiny, zdravotnického personálu či chův. Od začátku roku se proti černému kašli přeočkovala již většina personálu porodnice, který je v kontaktu s dětmi. Rodiče mohou využít této možnosti od 1. března 2012.

ockovani

Černý kašel nepatří mezi vymýcené nemoci, naopak jeho výskyt v posledních letech v České republice i v celém světě narůstá. Ochrana po očkování v dětství totiž není celoživotní. Nejohroženější skupinou jsou nejmenší děti, které proti černému kašli ještě nejsou chráněné očkováním a zároveň už je nechrání ani přenesené protilátky z matky.

„Až 95 % dětí ve věku dvou měsíců nemá ochranné látky proti černému kašli. Jediná možnost, jak tato novorozeňata chránit, je zabránit pohybu přenašečů této nemoci v jejich blízkosti. Proto je velice důležité, aby si budoucí rodiče a jejich rodiny zkontrolovali aktuálnost očkování proti černému kašli a nechali se případně přeočkovat,“ upozorňuje doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář novorozeneckého oddělení ÚPMD.

Matkám se doporučuje očkování krátce po porodu, ideálně ještě před odchodem z porodnice. Ostatní členové rodiny si mohou prodloužit ochranu proti černému kašli již před narozením dítěte. Očkuje se jednou dávkou vakcíny, která je kombinovaná a poskytne ochranu zároveň proti černému kašli, tetanu a záškrtu. Pacientky Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí získají o projektu informace na předporodních prohlídkách, kurzech či na internetových stránkách porodnice.

„Velice mě těší, že většina zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s dětmi, využila možnost nechat se přeočkovat proti černému kašli. Chrání si vlastní zdraví a zároveň zdraví našich nejmenších pacientů. Věřím, že se přeočkování proti černému kašli shledá se stejným zájmem i u našich pacientek a jejich rodin,“ uvedl doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD.

V posledních letech byla v České republice zaznamenána úmrtí tří malých kojenců. Ve všech případech se jednalo o očkováním ještě nechráněná miminka, která se nakazila od nejbližších rodinných příslušníků. U dospělých nemusí mít černý kašel typický projev a může dojít k jeho záměně s běžným kašlem, nebo nachlazením.

Ochranná strategie (tzv. cocoon strategy) doporučuje prodloužit ochranu proti černému kašli všem lidem, kteří přichází do kontaktu s novorozencem či malým kojencem. Přeočkovaní lidé se nemohou stát přenašeči nemoci, očkováním tedy chrání nejen své zdraví, ale především zdraví dítěte.

Reklama