5e85dbf5d452dobrazek.png
Foto: Shutterstock

Paní Iva (34) se už pět let živí jako kadeřnice na volné noze. Pronajala si malou místnost v přízemí domu, kde bydlí, a změnila ji v kadeřnický salón. Postupně si utvořila stálou klientelu, jenže v březnu musela kvůli pandemii koronaviru ve svém nabytém diáři škrtat a zákaznice odmítat. Stejně jako řada dalších osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kterým stát nařídil v rámci prevence onemocnění přerušit podnikání. Její příjmy padly na nulu a ona musí sáhnout do rezerv, aby zaplatila alespoň nájem a měla na jídlo. „Naštěstí mám alespoň něco našetřeno, i když ne na dlouho. Vím ale o bývalých kolegyních, které žádné rezervy nemají, a neví, jak dál,“ svěřuje se.

Nyní mají podnikatelé naději na finanční náplast. Stát jim chce dočasný zákaz podnikání alespoň částečně kompenzovat. Má to ale několik háčků. Kdo a jak může na slibovaných 25 tisíc korun dosáhnout?

Podmínky pro získání „Pětadvacítky“

Předně je třeba si říci, že k dokončení legislativního procesu má dojít až v průběhu příštího týdne. Je tedy možné, že pravidla pro získání kompenzace před finálním schválením poslaneckou sněmovnou ještě doznají změn. Ne všichni jsou totiž s návrhem spokojeni a chystají se k připomínkování. Prozatím jsou ale pravidla v návrhu zákona následující.

Kdo může žádat? Částku může získat osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně), která vykonává činnost nejen jako hlavní, ale i vedlejší, byť jen v některých případech.

  • Příspěvek se týká jen vedlejší činnosti v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.

Jak vysoké musí být příjmy? V předešlém roce (2019) musel podnikatel dosáhnout hrubých příjmů alespoň ve výši 180 000 Kč. Pokud nepodnikal celý rok, pak musí výše jeho hrubých příjmů činit v přepočtu alespoň 15 000 Kč za měsíc.

O kolik musí klesnout tržby? OSVČ musí vykazovat za období leden až březen 2020 pokles příjmů (hotovostních i bezhotovostních, které v daném období obdržela) alespoň o 10 % oproti stejnému časovému období v předchozím roce, tedy leden až březen 2019.

  • Pouze v případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019 až únor 2020. Kdo tedy začal podnikat až letos, nárok nemá.
Příklad: Pokud by paní Iva vykázala za první tři měsíce v roce 2019 příjem ve výši 90 tisíc korun, pak nesmí přesáhnout její celkový příjem v prvních třech měsících letošního roku částku 81 tisíc korun.

Jak žádat? Všechny výše uvedené podmínky stačí doložit čestným prohlášením. To spolu s žádostí (tiskopis měla Finanční správa zveřejnit do dnešního dne - tedy do 3. 4., ale podle informací z tiskového oddělení bude ke stažení nejdříve v neděli 5.4.) o kompenzační bonus a číslem bankovního účtu, na který má být částka odeslána, doručíte Finanční správě. Může to být prostřednictvím datové schránky, případně poštou či prostřednictvím podatelny nebo sběrného boxu umístěného před finančním úřadem.

  • Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.
Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč.  Tuto částku nebudete muset danit, nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojistnému, ale započítává se do příjmů pro účely sociálních dávek.

Kdo může na peníze zapomenout?

Kromě těch, kteří  nesplní výše uvedené podmínky, ztratili na finanční kompenzaci od státu nárok také podnikatelé, kteří ještě v březnu přerušili svou činnost a zaregistrovali se na Úřadu práce. Alespoň zkrácený bonus však dostanou ti, kteří podnikali po celou dobu alespoň jednoho z bonusových období:

  • Při aktivním podnikání jen od 12. března do 31. března jim náleží 10 000 Kč.
  • Při aktivním podnikání jen od 1. dubna do 30. dubna jim náleží 15 000 Kč.

Kdy se dočkáte peněz?

Ministerstvo financí slibuje, že k samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. K tomu by mělo dojít v průběhu příštího týdne, nejpozději do 12. dubna. „Cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna,“ předesílá ministerstvo.

Návrh znění zákona naleznete ZDE.

Čtěte také:

Reklama