6239c74bae41apodnikatelka-do-textu-i-seznam.jpg
Foto: Shutterstock

Mezi českými podnikateli stále výrazně převládají muži, a to v poměru tři ku jedné. Počty podnikatelek se však pomalu zvyšují ve všech krajích. Sílící postavení žen v byznysu naznačují i poměry ve studentských firmách. Z podnikavých středoškoláků, kteří se zapojují do mezinárodních programů, je 60 procent dívek. A pozice ředitelek firem je jim vlastní.

Na podzim 2021 v Česku působilo přes 2,6 milionu aktivních podnikatelů. Navzdory složitým měsícům v pandemii se jejich počet oproti roku 2020 navýšil o 37 tisíc tedy 1.4 %. Z 63 procent se jedná o muže, ovšem rozdíly se pomalu stírají. Jen za tři čtvrtletí 2021 přibylo v Česku víc než 11 tisíc podnikatelek, v posledních pěti letech 43,5 tisíce, což je šestiprocentní nárůst podnikatelek.

Zájem něžného pohlaví o samostatnou výdělečnou činnost je patrný už na středních školách. „Zastoupení dívek ve studentských firmách je v posledních pěti letech většinové, kolem 60 až 65 procent. Při realizaci vlastního podnikání vynikají především v kreativní činnosti, ve výrobě, obchodu a komunikaci, dokáží si zajistit odbyt u zákazníků, ať už v rozsáhlé síti svých známých, anebo při přímém prodeji, kdy umí lidi zaujmout. Celkově bývají proaktivnější a zodpovědnější než chlapci a díky tomu táhnou celý tým a organizaci firemní činnosti,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech.

U mužů a žen v Česku shodně převládají volné živnosti. Muži dominují v řemeslných živnostech, kde jsou zastoupeni až čtyřikrát víc než ženy. Ty naopak vévodí vázaným živnostem, ve kterých své mužské protějšky v roce 2021 předčily o zhruba 11 tisíc osob. Patří sem například služby účetních, masérek, kosmetiček, vychovatelek, ale i projektantek, realitních makléřek nebo restaurátorek.

Počty žen podnikatelek se zvyšují ve všech regionech České republiky. Nejvíc jich je zastoupených tradičně v Praze, následuje Jihovýchod, Střední Čechy a Severovýchod.

Zdroj: Martin Smrž, tiskové materiály nevládní organizace JA Czech