Připravovaná novela zákona o spotřebitelském úvěru se nyní projednává v připomínkovém řízení. O jejím schválení se rozhodovalo do konce ledna 2023. Pro klienty to bude znamenat navýšení nákladů, zejména pro ty, kteří nemají dohodnutou fixaci v úvěrové smlouvě. Změna novely zákona však s sebou přináší také rozšířené možnosti, za kterých lze hypotéku splatit bez sankce.

Připravovaná novela zákona o spotřebitelském úvěru se nyní projednávala v připomínkovém řízení a nejpozději v dubnu by o změnách měla jednat Sněmovna. Nová pravidla by pak platila od 1. ledna 2024. Týkat se však bude i hypoték sjednaných před tímto datem. Jejím působením tak budou dotčeni i současní žadatelé o hypoteční úvěr. 

63e22da85d290blobid0.jpg
 
Dle výkladu České národní banky je v současné době situace taková, že tzv. “účelně vynaložené náklady”, které si banky mohou účtovat při předčasném splacení hypotéky, jsou především náklady administrativní povahy. Pro klienty se většinou jedná pouze o položky v řádu tisíců korun. Hypoteční specialistka ze společnosti FinGO.cz Jana Vaisová vypočítává, jaké případy předčasných splacení mohou klienti podle současných podmínek řešit bezplatně: 

  • Vždy ve výroční den lze splatit až 25 % původní výše hypotéky.
  • V případě prodeje nemovitosti. Banka si v takovém případě nesmí účtovat více, než 1 % z výše mimořádné splátky, maximálně však 50 tisíc Kč.
  • V těžké životní situaci, např. úmrtí klienta, životního partnera, či pokud se sám klient stane invalidním.
  • Pokud dojde k plnění z pojištění, které bylo uzavřeného k hypotéce.
  • V době fixace hypotečního úvěru.

63e22dfd91e93blobid0.jpg
Foto: Jana Vaisová

Vaisová dále upozorňuje, že v návrhu, který předkládá Ministerstvo financí po dohodě s Českou bankovní asociací, se opět přistupuje ke stavu, který již z minulosti známe. Banky si budou moci účtovat k administrativním nákladům také část úroků, která se vypočítá jako rozdíl mezi úrokem zaplaceným do konce fixace a referenčním úrokem, který bude zveřejňovat ČNB na měsíční bázi.
 
 Vaisová k nové podobě zákona říká: “Klient by neměl zaplatit více, než 2% z jistiny předčasně splacené částky úvěru. Nově se také rozšíří možnost bezplatného splacení hypotéky, a to jak v případě prodeje nemovitosti, na které vázne zástavní právo pro hypotéku, tak také jednorázové splacení při vypořádání společného jmění manželů.”

63e22d8f54dd8obrazek.jpg
 
Lidé by měli začít počítat s tím, že v případě žádosti o refinancování hypotéky to již nebude tak snadné jako doposud. Je tedy lepší s tím v předstihu počítat a připravit se. Řešení totiž sice musí nastat minimálně 30 dní před koncem fixace, což je zároveň mezní datum pro přípravu všech potřebných podkladů, ideální ale je, se refinancováním hypotéky zabývat alespoň tři měsíce před jejím skončením. Některé banky dokonce nabízejí možnost refinancování už 2 - 3 roky před jejím ukončením. Obecně pak platí, že refinancovat se vyplatí hlavně v době, kdy úroky klesají. Hypoteční poradci s dobrým přehledem na finančním trhu by klientům vždy měli doporučit nabídku přímo na míru.
 
Sjednocení postupu v zájmu zamezení polemik o nejednotném přístupu banky kvitují a vnímají jako férové. Klienti se tak vyhnou nepřiměřeným poplatkům, které v minulosti nebyly ničím výjimečným. Okamžikem platnosti novely budou podmínky nejen pro klienty jednotné a zároveň mnohem srozumitelnější.

www.fingo.cz