Byly vzdělané, zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje, dokázaly se svými klienty, které přijímaly v elegantních domech, vtipně konverzovat a diskutovat i o politice. Za jejich přízeň dokázali bohatí Atéňané utrácet horentní sumy. Udržovat si své tělo v co nejdokonalejší formě se u hetér považovalo za samozřejmost. Mimořádného postavení mezi hetérami dosáhla Fryné…

5b4efc53b105eobrazek.pngPocházela z města Thespia v Boiótii, což byla oblast ve středním Řecku. Tam se narodila kolem roku 390 př. n. l., od sedmdesátých let ale žila v Athénách, kde se stala modelkou i milenkou nejslavnějšího sochaře té doby Praxitela. Stála mu modelem k několika plastikám, nejslavnější byla mramorová Afrodita, která se považuje za první akt starověkého Řecka.

Obnažit se na veřejnosti jí nečinilo žádný problém. Jednou - na oslavách svátku boha moře Poseidona - náhle odhodila šaty a ponořila se do mořských vln. Diváci oněměli úžasem. Mnozí ji považovali za bohyni Afrodítu.

Byla to pro ni skvělá reklama! Malíři a sochaři se prali o to, aby jim stála modelem, movití zákazníci se jen hrnuli, její cena stoupala, takže si mohla diktovat neuvěřitelné honoráře za své služby. Získala takové bohatství, že si mohla dovolit nabídnout Thébám opravu poničených hradeb. Podmínku měla jedinou – na nových hradbách musí být nápis: „Zničeno Alexandrem Velikým, obnoveno hetérou Fryné“. A co na to obyvatelé Théb? Odmítli!

Fryné si ale díky svému jmění nadělala hodně nepřátel. Ze závisti ji obvinili z nemravného života. Ohnivá slova obhajoby nebyla nic platná, vypadalo to, že bude Fryné potrestána. Těsně před vynesením rozsudku z ní její obhájce, kterým byl řečník Hypereides, náhle strhne šaty. Všem ctihodným kmetům v sále její krása doslova vyrazí dech. A Fryné osvobodí…
5b4efc71c6aabobrazek.png
O postavení a rozdělení žen ve starověkém Řecku mnohé napovídá následující výrok řečníka Demosthena: „Hétery máme pro zábavu a rozkoš, nevěstky pro denní potřebu těla a manželky proto, aby nám daly legitimní potomky a udržovaly rodinný krb.“

Foto: Wikipedie
 
 Na našem webu jste si mohli také přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Uložit

Uložit

Reklama