On jako mnohaletý vegetarián, já jako většinový vegetarián, který když má výjimečnou potřebu dát si maso, snažím se o bioprodukt nebo o maso z místních zdrojů, od lidí, které znám. Věřím totiž, že v každé potravině, kterou svému tělu dáme, přijímáme i jeho energetickou stopu.
5d1098e1c08fcobrazek.png

To znamená, že maso z velkochovu, kde zvířata žijí v otřesných podmínkách a jsou i krutým způsobem zabíjena, veškeré své prožitky uloží do těl, která se prodávají na pultech obchodů.

Můžete tomu věřit a nemusíte, je to na vás… Ale logika mi to potvrzuje, když jde přece  člověk k lékaři a ten mu sdělí, že za jeho potíže může z velké části stres, co to znamená? Že zvířata stres, neštěstí a bolest necítí? Nedávno jsem na veřejných sítích viděla video, jak telátka odváželi v kleci (předpokládám na jatka), jedna kráva se utrhla a běžela za nimi, než dotyčný člověk přestal video natáčet…

Můj kamarád mi radil, abych se snažila vnímat spíše ty jedince, kteří smýšlejí a žijí podobně, dívat se do světla a jít za ním, než pozorovat stíny a být smutný z toho, co se v nich děje. A na rozloučenou mi řekl: Až se ti rozptýlí tma, vnímej víc signálů kolem sebe a těch se drž, vyvedou tě ven.

5d10990e6722dobrazek.pngNutno říci, že jsem nad tím přemýšlela pěší cestou domů, když jsem šla polem přes kopec, který vede k nám domů. Začala jsem se dívat a pozorovat okolí, kde mezi dvěma obrovskými lány řepky naléhavě kvetlo velikánské množství vlčích máků, skoro až nepřirozený počet a výjimečné velikosti.

Vlčí máky jsou z hlediska květové terapie divoká květina, která pomáhá uskutečnit naše touhy a sny, její přítomnost a v takové míře tedy podle magických signálů nemůže být náhodou :-) a ještě v polích s řepkou! Ale další věc, která mě opravdu zarazila, bylo mnoho stop od koní, nikdy jsem to nijak zvlášť neregistrovala, jelikož náš kraj je koní plný…

Ovšem v těchto souvislostech a s mým momentálním naladěním jsem se snažila vnímat vše pozitivní.

Nádherné vlčí máky, kam jen oko dohlédlo, na mě z pole v lehkém větru kývaly a do toho plná cesta otisků podkov.

Podkova je přece pradávný symbol štěstí!!!

Její mocnou sílu jako talismanu znali již dávní Keltové, věřili, že má moc zahánět zlé bytosti, jak z tohoto světa, tak i z toho za duhou. Za šťastný a ochranný symbol ale podkovu neuctívali pouze Keltové, ale i staří Řekové a Římané a stejně tak i mnoho dalších kultur napříč celým světem.
5d109a328d412obrazek.png

Známo je i uctívání podkov ve staré Číně, kdy jejího tvaru bylo dokonce užito v pohřebnictví, hroby dávných Číňanů jsou totiž vyvedeny právě do tvaru podkovy, což podle jejich esoterického učení a víry má duším zemřelých zajistit věčný klid a štěstí na druhém břehu.

Znám mnoho svých přátel, kteří mají podkovu pro štěstí na zdi nebo nade dveřmi, kde je podle magie její moc největší, aby přivábila do obydlí co nejvíce šťastných okamžiků. Tvar písmene U ovšem musí být zachován, aby se štěstí nevysypalo! Když jsem z této objevné cesty přišla domů, dokonce jsem zjistila, že jednu podkovu doma mám, a ani jsem jí nevěnovala pozornost, začala jsem hledat o podkovách nějaké další informace. Kromě již výše popsaného mě tedy překvapilo, že podkovu si jako umělecký artefakt někteří lidé přetvořili do lapače snů - skvělé spojení  a umocnění všeho!

Jako další zajímavou informaci jsem se o podkově dočetla, že podle psychotroniků jsou připodobněny srpku měsíce s velmi silným pozitivním vyzařováním.
K jejímu symbolickému kouzlu patří i to, že je vyráběna pro koně, silné a mystické zvíře, a poslední plus, které jsem zaznamenala, je i samotná její výroba. Podkovu vyrábí kováři, a ti jsou odjakživa bráni jako výjimeční lidé - napsala bych muži, ale kamarád umělecký kovář mi vyprávěl o mnoha ženách kovářkách. Vždyť kováři vystupují v mnoha pohádkách či bájích, z jejich rukou vycházejí mnohé magické předměty a času nepodléhající mistrovská díla, tudíž takový kovář nemůže být obyčejným jedincem, co myslíte? Podkova je tedy symbolem na první pohled naprosto obyčejným, skrývá však v sobě mnohá poselství a tajemství a pro některé z nás, kteří na svých cestách zabloudili v temném hvozdu, mohou být i znamením a ukazatelem. 

Reklama