Nesmělý osmnáctiletý chlapík zaklepal 5. července 1813 na dveře vojenské registrace, oddělení lékařů. Řekl, že se jmenuje James Barry a že by chtěl dělat nějakou práci ve vojenské nemocnici. Jakoukoliv. Na otázku, proč zrovna v nemocnici, řekl “že se mu to líbí”. “Nějaké zkušenosti v tomto oboru?” Žádné.

Ale rekrut byl spokojen s chlapcovým nadšením, že ho zapsal do stavu, a tak začala jedna z nejpodivnějších kariér v oblasti medicíny.

Za rok a půl (asi ve svých dvaceti) byl povýšen do stavu asistenta na operačním sále. Dovedete si představit, co se musel naučit za těch pár měsíců? Za dalších 12 let už byl chirurgem sám – a potom chirurg zastupující šéf-chirurga a nakonec, po celoživotní těžké práci a zapáleném nadšení se stal samotným generálním šéf-chirurgem.

Chci upřesnit, že šéf-chirurg s hodnosti generála je nejvyšší šarže v americké armádě, které lze na lékařském poli dosáhnout.

Po všech vyjmenovaných kladech a pochvalách je potřeba se také zmínit i o temnější stránce Jamsovy povahy: tento nejschopnější lékař byl ovšem často velmi výbušný, konfliktní a alespoň jednou (pokud víme) - když byl převelen na Floridu - měl na krku souboj. Jeho armádní kariéra byla plná důtek a napomenutí a mnohdy byl (kvůli porušení disciplíny) uvalen do domácího vězení. Velení to vždy zametlo pod stůl s poukazem na jeho skvělé lékařské výsledky.

Možná by se dalo usoudit, že jeho výrazně chlapské chování mělo zakrýt něco jiného. Jindy byl doktor Burke totiž velmi jemný, citlivý a jeho konverzace u stolu byla o třídu výš, než se obvykle v armádních kruzích slýchávalo. Zdálo se, že to byla právě jeho jemnost a až zženštilost, co chtěl doktor zakrýt.

Neposuzujte doktora Burkeho příliš přísně, protože jeho doba byla diametrálně jiná, než je dnešní a věci dnes tolerované byly tehdy naprosto nepřípustné.

James Burke zemřel v Londýně v roce 1865 a tehdy by si James zasloužil nejvyšší důtku, ne-li přímo vyloučení z armády. Jen co James Burke zemřel, nejtajnější spis letěl okamžitě přes oceán do velení armády, oznamující, že doktor James Burke, nejschopnější chirurg generál, nejvyšší šarže v armádě – byla vlastně žena.

Reklama