Vranov nad Dyjí

Státní zámek Vranov nad Dyjí patří mezi naše nejkrásnější památky, které by aspoň jednou za život měl navštívit každý. Přijměte jako symbolické pozvání výběr fotografií, které komentuje Mgr. Jiří Černý, kastelán Státního zámku Vranov nad Dyjí s hradem Nový Hrádek u Lukova.

Vranov nad Dyjí

V tzv. ložnici Marie Anny, hraběnky z Althannu, rozené Pignatelli, lze spatřit klasicistní výzdobu a původní postel s baldachýnem.

Vranov nad Dyjí

Velká jídelna zaujme návštěvníky kvalitními malovanými tapetami z konce 18. stol., na nichž jsou zobrazeny dobové sentimentální parky.

Vranov nad Dyjí

V Althannském salónu se nachází řada portrétů rodu Althannů, mimo jiné též portrét kardinála Michaela Bedřicha Althanna, který předkládal v Římě žádost o svatořečení sv. Jana Nepomuckého.

Vranov nad Dyjí

Tzv. Švýcarské pokoje se nazývají podle nástěnných maleb z 2. poloviny 19. století, jež představují idealizované krajinné scenérie. Vystaven je originál antické nádoby (kratéru) ze 4. stol. př. Kr.

Vranov nad Dyjí

Novější zámeckou knihovnu založil hraběcí manželský pár Stanislava a Heleny Mniszkových počátkem 19. stol. Obsahuje na 10.000 svazků, převážně francouzských, německých a polských titulů.

Vranov nad Dyjí

Monumentální Sál předků je jakousi „svatyní“ rodu Althannů. Svou dominantní polohou i uměleckou výzdobou patří k nejvýraznějším stavbám svého druhu ve střední Evropě.

Vranov nad Dyjí

Na hlavní prohlídkové trase je instalována řada uměleckých předmětů, z nichž zaujme např. obraz Madona Aldobrandini, kopie známého obrazu Raffaela Santi.

Vranov nad Dyjí

K unikátům zámeckých interiérů patří původem barokně-klasicistní koupelna, kompletně zrekonstruovaná v sedmdesátých letech 20. století.

Vranov nad Dyjí

Pompejský salón skýtá kromě klasicistního zařízení též ukázky kvalitní vranovské keramiky ve stylu anglického wedgwoodu.

Navštivte také:

Reklama