info.jpg

Vánoce slaví téměř polovina Čechů (49,5 %) stejně intenzivně jako před sametovou revolucí. „Vánoční svátky byly a jsou nejdůležitějšími svátky i z toho důvodu, že historickým vývojem v podstatě nebyly extrémně narušené, naopak oslava Vánoc mohla v době komunismu představovat i jistý vzdor – stačilo koledy o narození Ježíše zpívat v paneláku, ve kterém bylo vše slyšet. Vánoce tak přešly do určité ‚občanské‘ roviny,“ nastiňuje historický vývoj vánočních svátků v České republice PhDr. Jana Poláková, kurátorka Etnografického ústavu při Moravském zemském muzeu. K nižšímu prožívání tradičních svátků se přiznává 34,9 % spotřebitelů. Méně slaví především muži, lidé se základním vzděláním, naopak kladný vztah k oslavě Vánoc mají zejména mladší spotřebitelé do 44 let věku s vysokoškolským vzděláním. Za změnami v prožívání vánočních svátků stojí v případě 2/3 populace (56,9 %) změny v rodině. Nejčastěji se jedná o přirozenou generační obměnu, tedy dospívání dětí a jejich odchod od rodičů. Druhá nejčastější příčina změny tkví v rozdílných finančních možnostech (23,1 %), které se týkají nejčastěji spotřebitelů střední generace bez rozdílu pohlaví.

5df218a48adc4info2.jpg

Širší nabídka v možnostech trávení vánočního času stojí za změnami ve vnímání Vánoc u mužů – celých 20 % se nechá zlákat k netradičním oslavám. Ženy obměňují tradice s rozrůstající se nabídkou zboží včetně potravin (17,2 % respondentů). Téměř každý desátý z nás si pak v uplynulých třiceti letech vytvořil nové tradice a zvyky. Zejména muži jsou ochotni přejímat vánoční zvyklosti svých partnerek.

Bez ohledu na společenské změny, které přinesla sametová revoluce, Vánoce zůstávají pro Čechy svátky typicky rodinné i televizní – právě rodinné návštěvy, sledování pohádek a vlastnoručně pečené cukroví se udržely mezi nejoblíbenějšími zvyky a tradicemi, které uznává většina Čechů. Za útěky k rodině stojí současná vysoká míra komercializace, která nevyhovuje stále většímu počtu lidí. Vánoční atmosféru si ale Češi, kterým nechybí smysl pro krásu, užívají. Od sametové revoluce se právě sváteční dekorace a zdobení bytů těší stále rostoucí popularitě. Tradiční živý stromeček byl v průběhu let postupně vytlačován nejen tím umělým (ve 25 % domácností), ale mnohdy i jen ostatními dekoracemi, kdy Češi namísto stromečku preferují jen menší větvičky jehličnanů ve váze.
 
Výjevy vlastní idylickým Vánocům z obrazů Josefa Lady bychom v českých domácnostech dnes už hledali marně – klesá počet domácností, které se rozhodnou navštívit tradiční půlnoční mši (zvyk už jen pro necelých 20 % respondentů), o polovinu méně Čechů vyšle na vodu svíčku na lodičce ze skořápky a jen 7 % dotazovaných se pustí do vánočního věštění s olovem.

Čtěte také:

Reklama