Spotřebitelský úvěr je obvyklý název pro krátkodobý úvěr na menší částku peněz a jeho podmínky stanovuje smlouva, kterou podepisujete při získání půjčky. Není žádný důvod bát se úvěru, ale je mnoho důvodů, proč si dobře přečíst smlouvu, na jejímž základě peníze dostáváte, ale i vracíte. „Dejte pozor na to, že některé smlouvy se v textu odkazují i na jiné dokumenty, například všeobecné obchodní podmínky. Ty jsou pak součástí smlouvy, kterou podepisujete, proto si je přečtěte také, a to celé, protože právě v nich je často napsáno to nejdůležitější. Pokud nejsou k smlouvě přiloženy, pak ji nepodepisujte, protože byste se zavazovali k něčemu, co neznáte,“ říká JUDr. Michaela Kozlová, advokátka.

Solidní smlouvy o spotřebitelském úvěru určitě obsahují částku, kterou obdržíte po podpisu smlouvy, a samozřejmě počet a výši splátek, které vrátíte. Vynásobte si počet splátek a jejich výši a dostanete částku, kterou vrátíte celkem. „Pozor na výši poslední splátky. Pokud je ve smlouvě přesně uvedena, pak je to jednoduché. Pokud je splátka nějak vypočítána podle průběhu splácení, pak v solidní smlouvě bývá uvedeno, kolik je její maximální výše. Pokud není výše poslední splátky ze smlouvy zřejmá, pak dobře čtěte a pokuste se ji vypočítat. Když se vám to nepovede, nepodepisujte, protože by vás poslední splátka mohla nepěkně překvapit,“ upozorňuje Ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Ve smlouvě mohou být i další podmínky, podle kterých zaplatíte další, třeba i nemalé peníze. V některých smlouvách bývají uvedeny poplatky za uzavření úvěru, vyhodnocení úvěru, za jeho zprostředkování nebo za otevření úvěrového účtu atd. To vše jsou peníze, které zaplatíte ihned, jakmile podepíšete. Dostanete například 10 tisíc a hned zaplatíte pětistovku za to, že vám byly půjčeny, přitom stále ještě dlužíte všechny splátky. Jinde bývá uveden další poplatek za správu úvěru či úhrada nákladů na správu úvěru: To je částka, kterou zaplatíte navíc ke splátkám vždy, nebo když porušíte nějakou povinnost. Nepodepisujte, pokud si nejste jistí tím, co a kdy budete platit.

Život je někdy těžký a může se stát, že nezaplatíte včas. Solidní smlouva jasně a srozumitelně říká, co se v takovém případě stane. Buď se po vás bude chtít vrátit vše, co zbývá, a to ihned, což je tvrdé, ale pro vás bezpečné, protože dluh neroste. „Jindy jsou podmínky složitější a za opožděnou platbu zaplatíte nemalou pokutu, o kterou se navýší váš dluh, či se zvýší úrok nebo začnete platit nějaký dodatečný poplatek,“ dodává JUDr. Michaela Kozlová, advokátka.

Přečtěte si znovu smlouvu a představte si, že jste se o měsíc opozdili se splátkou. Je vám ze smlouvy jasné, co se stane? Pokud ne, nepodepisujte, protože různé pokuty a sankční úroky mohou z vašeho dluhu udělat i několikanásobek původní půjčky.


Odborným garantem informačního servisu Podepsat můžeš, přečíst musíš je Sdružení českých spotřebitelů, které si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR; zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů pod heslem „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. „Velice proto vítám tento projekt, který si klade za cíl informovat obyvatele ČR v otázce jejich práv a povinností vyplývajících z podpisu smluv o spotřebitelských úvěrech, a vážím si podpory tak silných partnerů, jako jsou například ČAK, Finanční arbitr ČR, Britská obchodní komora a společnost Provident Financial,“ zmiňuje se Ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů. Více informací na www.regio.cz/spotrebitel a www.vaspodpis.cz

Reklama