Letos bylo hlášeno už 540 případů1, zatímco o rok dříve to bylo 4312. Je tedy možné očekávat, že celková čísla nemocných klíšťovou encefalitidou budou opět vyšší než v roce předchozím. Pro prevenci v podobě očkování je podzim vhodná doba.
5bc99f55cdf1bobrazek.png

„Podle dosavadního vývoje klíšťové sezóny je zjevné, že pokud jde o počty nakažených klíšťovou encefalitidou a lymeskou borreliózou, spějeme k jednomu z nejhorších roků za poslední dekádu. Zatímco vloni přibyly případy především na podzim, letošní nepříznivá situace s vysokým počtem infekcí a hospitalizací je zřejmá už od jara,“ uvádí docent MUDr. Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. „Případy klíšťové encefalitidy se letos vyskytly již ve všech krajích ČR. S výjimkou Libereckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje jde přitom ve všech regionech o desítky případů. Nejvyšší výskyt nakažených je hlášený z Jihočeského kraje, tradičně druhou Vysočinu však odsunul na třetí místo Jihomoravský kraj. 28 případů klíšťové encefalitidy bylo hlášeno i z Prahy,“ doplňuje doc. Maďar.

kliste.jpg

„Zvýšenou aktivitu klíšťat lze očekávat až dokud vnější teplota neklesne pod 5 °C,“ shrnuje Rastislav Maďar a dodává: „Díky mírným zimám tak není výjimkou, že aktivita klíšťat trvá až do listopadu. Významným faktorem přenosu nemocí je časový interval, po který klíště zůstane přisáté. Zatímco k přenosu lymeské borreliózy dochází až po 24 hodinách, k nákaze virem klíšťové encefalitidy stačí přisátí trvající pouhé dvě hodiny. Nakaženi klíšťovou encefalitidou tedy můžeme být ještě před návratem z procházky nebo výletu – nejúčinnější prevencí tak zůstává očkování.“

Co je klíšťová encefalitida – nenechte se uchlácholit zmizením prvních příznaků
Klíšťová encefalitida je virové onemocnění způsobené nejčastěji přisátím infikovaného klíštěte. K nákaze může dojít i konzumací nepasterizovaného (tepelně neupraveného) mléka, které pochází od nakažených zvířat, a výrobků z něho vyrobených. Tento přenos je však v ČR méně častý. První fáze onemocnění připomíná chřipku a projevuje se bolestí svalů, slabostí a zvýšenou teplotou. Po ústupu obtíží a několika dnech „klidové fáze“ nastává druhé stadium onemocnění, pro které jsou typické silné bolesti hlavy, světloplachost či zvracení. Komplikace v?podobě obrny horních končetin, postižení nervů či poruch sluchu ztěžují rekonvalescenci a pacientům velmi znepříjemňují každodenní život.

Co je lymeská borrelióza – červená skvrna se objevit nemusí
Lymeská borrelióza, kterou u nás v roce 2017 onemocnělo téměř 4 000 lidí5, má též vícefázový průběh. V rané fázi, tj. během několika dní až tří týdnů po přisátí nakaženého klíštěte, trpí pacienti únavou, bolestí hlavy a zvýšenou teplotou. Typická červená skvrna, která může mít vybledlý střed, se objevuje pouze u poloviny nakažených. V druhé fázi borreliózy mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce. Třetí stadium může přijít až po několika letech od nákazy.
5bc99f65400d9obrazek.png
Léčba – bakterie vs. viry
Vzhledem k odlišnému původu nemocí se léčba různí. Borreliózu, která je způsobena bakteriemi, lze úspěšně léčit antibiotiky a při včasné léčbě zůstávají pacienti zcela bez následků. U klíšťové encefalitidy vzhledem k tomu, že se jedná o virové onemocnění, antibiotika žádný efekt nemají. Léčba se proto zaměřuje výhradně na tlumení projevů nemoci (horečka, bolest, zvracení, zmírnění otoku mozku). S původcem nákazy si musí poradit organismus sám – ne vždy je ale tento boj úspěšný. Následkem infekce tak může být trvalá invalidita, nebo dokonce smrt. 

Na rozdíl od borreliózy existuje u klíšťové encefalitidy očkování, které je nejúčinnější prevencí. Není přitom žádné období, kdy by bylo očkování nevhodné. Zatímco na jaře a v létě je vhodné tzv. zrychlené očkovací schéma, v chladnějších měsících, kdy jsou klíšťata méně aktivní, odborníci doporučují klasické očkovací schéma. Doma mezi jednotlivými dávkami je při něm delší, než je tomu v měsících s vysokou aktivitou klíšťat. Důležité je nezapomenout na pravidelné přeočkování. Dospělí i děti se mohou nechat očkovat u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru. Cena jedné dávky vakcíny je zhruba 800 korun, na očkování přispívají zdravotní pojišťovny až do výše 1500 korun ročně.

FSM-2018.02.018

[1] Data ISIN zpracována SZÚ k 30. 9. 2018.
[2] Státní zdravotní ústav – Praha. Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie. Ročník 26. Září 2017. ISSN 1804 – 8668.
[3] Data ISIN zpracována SZÚ k 30. 9. 2018.
[4] Státní zdravotní ústav – Praha. Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie. Ročník 26. Září 2017. ISSN 1804 – 8668.
[5] Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 2017, SZÚ.

Reklama