Podpora počítačové gramotnosti je jednou z priorit Ministerstva informatiky. S cílem umožnit široké veřejnosti naučit se základům práce s počítačem a internetem a pomoci překonat strach z nových technologií zahájilo ministerstvo v únoru 2003 Národní program počítačové gramotnosti (NPPG).

NPPG je založen na praktických dvouhodinových kurzech, během kterých účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou.

Na rozdíl od obdobných kurzů poskytovaných komerčními subjekty nabízí Národní program Ministerstva informatiky cenově dostupné kurzy určené široké veřejnosti a zejména starší generaci, která k počítači a internetu nemá snadný přístup.

Cena dvouhodinového kurzu činí 100 Kč. 

Ministryně informatiky Dana Bérová svým podpisem rozhodla o přidělení finanční podpory celkem 18 školitelům, kteří budou v letošním roce zajišťovat kurzy Národního programu počítačové gramotnosti na více než 200 místech v České republice.

Přihlášky a informace o termínech a místech koníní získáte na bezplatné lince 800 800 028 (po-pá, 8-17 hodin).

Zdroj: Ministerstvo informatiky České republiky

Reklama