Arteterapeutka a speciální pedagožka Karin Řeháková, která mimo své soukromé praxe vede výtvarný ateliér v Modrém domečku - sociální firmě, která zaměstnává lidi s psychickým či fyzickým postižením, má v široké škále svého působení pro mě osobně jednu velmi zajímavou nabídku.

Tou je „snová terapie“. Komu z nás se občas nezdají děsivé či prapodivné sny? Nebo naopak krásné, o létání, erotické nebo laskavé? Mojí kamarádce se jednou dokonce zdál sen kreslený, byl o veliké rybě, která chodila po dně s vysokou tyčí a na ní měla přidělanou žraločí ploutev. Ryba se strašně smála, jak na ty nad vodou vyzrála... Zajímavé, že? Co si myslet o takové terapii?     

Karrrr

Jak se člověk stane snovým terapeutem?
Vymyslela jsi nový termín... (smích) Přesnější je terapeut, který pracuje se sny svého klienta.

Fenomén snů mne vždy fascinoval, zajímala jsem se o různé druhy výkladů snů i lidové „snáře“. Teprve během psychoterapeutického a psychologického vzdělávání jsem pochopila, jaký může mít sen obrovský pomocný potenciál pro pochopení toho,co žijeme v denních životech. Rozumět svým snům není úplně lehké. Zprávy jsou zašifrované a podvědomí nám je zprostředkovává pomocí symbolů. Pro nás je velmi výhodné svým snům porozumět, neb jak praví jeden ze zakladatelů psychoanalýzy: „Sen je královskou cestou do nevědomí.“

Jaký je rozdíl mezi vykladačem snů a touto terapií?
Termín vykladač snů mne trochu děsí… něco jako bába kořenářka? V terapii, kdy můžeme pracovat se snem, je každý klient tím pravým odborníkem na své sny. Není to o terapeutově výkladu snu, který klient jen pasivně vyslechne. Jde o aktivní spolupráci terapeuta s klientem. Společně hledají možné významy a souvislosti. Sen hovoří i pomocí symbolů, a ty nemusí mít pro všechny stejný význam. Terapeut je průvodcem a pomocníkem při hledání těch správných klíčů k jejich pochopení. I během klasické psychoterapie může jeden sen významně posunout další průběh terapie, nebo usnadnit důležité rozhodnutí v obtížných životních situacích. Tělo nám přes sny také podává zprávu o našem zdravotním stavu, nejen o duševních procesech. Zrcadlí nám naše vnitřní konflikty, potlačené potřeby, a umožňuje nám ventilovat možné agrese či strachy a úzkosti.

Pro koho je tato metoda určená a co obnáší?
Pokud je člověk psychicky zdráv, tak je práce se snem vhodná pro každého. Limitující není ani to,že si své sny nepamatuje. Sny totiž máme všichni. Existují imaginační techniky (zjednodušeně řečeno řízené snění v bdělém stavu), kdy nám naše podvědomí zprostředkovává snové obrazy, které mají své významy. Pamatovat si sny se dá také natrénovat. Také si je můžeme hned po probuzení napsat. Čím více snů si pamatujeme a zpracujeme, tím rychleji pochopíme jejich poselství a smysl. V každém případě se může sen stát pravdivým spojencem na cestě k pochopení našeho současného duševního či fyzického stavu. 

Lze  tuto metodu vůbec považovat za vědeckou?
Určitě. Průkopníky práce se sny byl Zikmund Freud a C. G. Jung. Další odborníci na ně v rámci psychoanalytických směrů navazují.

Obracejí se na Vás lidé s nějakými sny, které se třeba opakují? Jaké sny nejčastěji přivedou jedince na Vaší terapii?
Ano, často je to impuls k tomu, aby bylo poselství nevědomí pochopeno. Ve snu můžeme prožívat potlačené emoce (agrese,strachy a úzkosti), které jsou reálné i ve fyzické rovině. Většinou jsou to právě ty děsivé nebo opakující se sny, které klienta motivují k pochopení významu snu, a proč se tak děje. Ve snech se objevují různé vrstvy našeho já, v rozmanitých podobách. Ženě se třeba může zdát, že je malým chlapcem, či že bombarduje město jako pilot... Naše podvědomí je neuvěřitelně kreativní

Máte vy sama nějakou zkušenost?
Samozřejmě. V rámci terapeutických výcviků jsem se svými sny pracovala. Ověřila jsem si, jak je výhodné symbolice snů porozumět a jak to funguje. Ověřila jsem si mnohokrát ( u sebe i u svých klientů), jak si naše vědomí umí vybudovat cenzuru našeho skutečného emočního prožívání.

Proč je tedy dobré svým snům rozumět?
Pokud chceme sami sobě dobře rozumět, je dobré vědět, co v sobě v denním životě potlačujeme. Sny nám zobrazují potlačené vnitřní konflikty, skutečné potřeby a vše, co si zakazujeme či nemůžeme dovolit v rámci „bezproblémového“ společenského fungování. Pokud těchto informací využijeme a uplatníme je v našich denních životech, výrazně zkvalitníme svůj život. Pokud bude naše tělo a mysl v rovnováze, i spánek bude kvalitnější. A ten je pro náš odpočinek a znovuobnovení sil nesmírně důležitý.

Přeji krásné sny!

Bc. Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut

http://karinrehakova.cz/

Bc.Karin ŘehákováVe své soukromé praxi se specializuje na interpersonální (mezilidskou) komunikaci a řešení partnerských a rodinných vztahů. Jako lektorka tvoří a vede semináře zaměřené na dovednosti partnerské komunikace, posilování ženského potenciálu a jeho využití v pracovní, osobní, partnerské a rodinné oblasti.

·         Dlouhodobě spolupracovala v sociální sféře (spolupráce se středisky Náhradní rodinné péče, vedení terapeutických skupin pro rodiče, arteterapeutická činnost s rodinami se dětmi v NRP). Jako lektor dále spolupracuje s l neurologickou klinikou FN Praha a komerčními subjekty (odborné semináře - např. reklamní agentury, bankovní sektor, management firem)

·         Od roku 2005 působí jako konzultant pro sociálně a zdravotně znevýhodněné klienty v sociální firmě Modrý Domeček (nezisková organizace OS-Náruč) Řevnice. Příjmový a klíčový pracovník, vedoucí výtvarného atelieru

Publikační činnost:

·         Autorka metodiky „Arteterapie s rodinou s dětmi v NRP“

·         Spoluautorka metodiky „Přípravy pro budoucí náhradní rodiče“(příprava žadatelů o NRP)

·         Spoluautorka metodiky pilotního projektu Psychosociálního výcviku pro děti opouštějící DD.

Čtěte také:

Reklama