Pochod Praha-Prčice

Zítra v sobotu 21. května vyjdou tisíce turistů na známý pochod Praha-Prčice.

Odkud a kam půjdete

Starty jednotlivých tras najdete na www.ppp.nipax.cz – je tam vše dopodrobna popsáno.

Trasy jsou dlouhé od 22 do 70 kilometrů a vycházejí z deseti různých míst. Jen cíl v Prčicích je společný.
Tentokrát je součástí pochodu i nová cyklotrasa v délce 76 km.

Historie pochodu

Klub českých turistů Praha-Prčice na výše zmíněném serveru ohledně historie pochodu uvádí: “První pochodníci, tenkrát jistojistě samí recesisté, se do malebné středočeské krajiny vydali 17. dubna roku 1966. Bylo jich, podle dnes již historických údajů, 469. Původním záměrem, z něhož se po letech vyklubal nejmasovější dálkový pochod s nejdelší nepřerušenou tradicí, bylo pěšky překonat vzdálenost 100 tisíc loktů českých.

Co za to dostanete
“Pochodníci” jsou v cíli odměněni škrpálem – botičkou, musí ovšem projít celou trasu a nechat si vyznačit průchod jednotlivými kontrolami. “První botička byla kovová a v roce 1973 si ji odneslo 9 471 pochodníků,” uvádí KČT na www.ppp.nipax.cz

 

Z pravidel pochodu vybíráme:

  • Každý účastník jde na vlastní nebezpečí a případné potíže si musí vyřešit vlastními silami a prostředky.
  • Trasu pochodu si účastník zvolí zejména po zvážení svého zdravotního stavu, sil, a schopností. Trasa Karla Kulleho (70 km, start Praha - metro Háje) je určena pouze pro vyspělé a zdatné turisty starší 18 let.
  • Přihlásit se lze pouze na jednotlivých startech zakoupením vstupenky a vyplněním mapy pochodu úplnými a pravdivými požadovanými údaji potvrzenými vlastnoručním podpisem účastníka na mapě uvedeného.
  • Každý účastník pochodu je povinen seznámit se s pravidly pochodu a předepsaným způsobem vyplnit mapu pochodu před tím, než zahájí absolvování zvolené trasy. Správně vyplněná mapa pochodu je společně s předloženou vstupenkou průkazem účastníka pochodu.
  • Na startu každý účastník zaplatí startovné a obdrží vstupenku na pochod a mapu pochodu s popisem trasy. Startovné činí 30 Kč za každého účastníka. Jedinci s tělesnou výškou do 2,5 českého lokte (1 ČL = 0,594 m) a pochodníci starší 60 let platí snížené startovné 20 Kč.

 

Krajem Eduarda Štorcha

Na sobotu je rovněž připraven pochod Krajem Eduarda Štorcha.

Odkud a kam půjdete
Startuje se mezi sedmou a desátou v rodišti oblíbeného spisovatele – v Ostroměři v okrese Jičín, od budovy základní školy, která nese jméno tohoto rodáka.

Připraveny jsou pěší trasy od sedmi do třiceti kilometrů a cyklotrasy 35 a 50 kilometrů. Směr tras je různý, a tak se účastníci projdou či projedou například směrem na Lázně Bělohrad, na Bydžovsko, navštíví Byšičky.

Co dostanete
Aby turisté po cestě neměli hlad či žízeň, dostanou všichni hned na startu pitíčko a Tatranku, v cíli je pak čeká pamětní lista a medaile.

Informace
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Ing. Tomáše Horáka, T.  G. Masaryka 311, 507 52 Ostroměř, tel.: 493 691 842, nebo e-mail: horak.tom@centrum.cz

Ať se tedy zítra líbí nejen v rodném kraji literárního otce Kopčema, Minehavy nebo hrdiny Nika.

     
Reklama