V Čechách byl betlém symbolem Vánoc ještě dříve než stromek.

Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši.

V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil.
Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů.

Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se i na vesnicích a ve městech mezi prostým lidem.
Lidé si stavěli jak malé betlémy s několika hlavními postavičkami, tak betlémy, které měly několik stovek figurek. Mnohdy byly vybaveny různými mechanismy, které je uváděly do pohybu.
K základním figurkám - Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům - si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí a mnohdy je zasazovali do fantastických krajin.

I materiály, z nichž se betlémy vyráběly, byly rozmanité.

Od nejběžnějších papírových, přes vyřezávané ze dřeva, ručně malované až po modelované z různých tvárných hmot jako je hlína, perníkové nebo vizovické těsto.

V betlémářství se v průběhu staletí vytvořily četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálech.

Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Největší tradici ve stavbě betlémů má okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti.

Zvyk stavět betlémy patřil k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Byl hlavním symbolem Vánoc, ale v 19. století ho začal postupně vytlačovat vánoční stromek, který se nakonec stal novým symbolem vánoc.
Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. 

Stavíte si také doma betlém?
Máte nějaký vzácný, který se dědí po generace?
Nebo jste si ho vyrobili sami?
Z jakého materiálu?
Můžete se pochlubit a přes víkend posílat fotografie.
Ty nejkrásnější nebo nejoriginálnější zveřejníme a autora odměníme 1000 body do VVS.
 

Reklama