ho1.jpg
Zdroj fotografií: Shutterstock

Na druhém místě jsou ženy z Norska, kde hormonální antikoncepci loni užívalo 66,4 % žen (o deset let dříve jen 44 %), třetí v pořadí jsou Belgičanky s 62,7 % (o deset let dříve to bylo necelých 62 %). Pro srovnání na Slovensku hormonální antikoncepci v loňském roce bralo 10,3 % žen, v roce 2012 to bylo necelých 15 %. Data vyplývají z údajů společnosti Richter Gedeon.

„Pokles užívání hormonální antikoncepce je reakcí na dosažení jejího potenciálu v populaci. V roce 2008 ji u nás užívalo více jak 40 % žen v reprodukčním věku. Začaly ji užívat i ženy s různými riziky a ta se pak projevila komplikacemi. Další složkou je obecný trend nefarmakologických postupů, užívat hormonální antikoncepci prostě přestalo být trendy či cool. Došlo také k posunu v sexualitě – zejména u mladších jedinců je patrný posun od reálného sexu s rizikem otěhotnění k virtuální realitě, kde hlavní úkol antikoncepce poněkud ztrácí na významu,“ vysvětluje doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol.

62541919e1edfobrazek.jpgJak vyplývá z následujícího grafu společnosti Richter Gedeon, spotřeba hormonální antikoncepce v Čechách odpovídá zhruba úrovni Švýcarska (32 %) nebo Slovinska (27,8 %). Česká republika se nachází zhruba v polovině žebříčku sledovaných zemí, na 13. místě. Nejméně hormonální antikoncepci užívají ženy v Rusku (7,3 %), Bulharsku (4,9 %) a Srbsku (3,9 %). Největší propad za 9 let zaznamenalo Lucembursko, a to o téměř 20 %.

Jak zdůrazňuje doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., přístup k antikoncepci by měl být především individuální a nastavený dle potřeb a zdravotního stavu každé ženy: „Za nárůstem obliby hormonální antikoncepce na přelomu století byla snaha i zájem žen, aby antikoncepci mohl užívat každý, a tak se zapomínalo na kontraindikace. Hormonální antikoncepci užívaly ženy s rodinnou anamnézou trombózy v nízkém věku a u nich se pak objevily trombózy, ženy s migrénami a u nich se objevily cévní mozkové příhody, kuřačky s následným infarktem myokardu. Byla opomenuta pravidla volby. Tyto komplikace byly široce medializovány a ženy si z nich odnesly přehnané obavy.“ 

ho2.jpg
Zdroj fotografií: Shutterstock

Vývoj hormonální antikoncepce totiž neustrnul na místě. Každoročně se ženám otevírají nové možnosti, z kterých si můžou vybrat pro ně tu nejvhodnější. Nedávno se například na trhu objevila antikoncepce obsahující na straně estrogenové složky hormon estetrol. Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. k tomu říká: „Estetrol je naprosto unikátní estrogen, který doposud nebyl nikdy v antikoncepci použit. Je přirozeně přítomen pouze v játrech nenarozených dětí.  Dokáže tedy fungovat jako estrogen ve smyslu zablokování uvolnění vajíčka a navození pravidelného děložního krvácení, ale nezvyšuje například známky srážení krve a neovlivňuje jaterní funkce. Kombinace s osvědčeným progestinem drospirenonem, který zabraňuje retenci tekutin a je mírně antiandrogenní, přináší v dané chvíli teoreticky nejbezpečnější hormonální antikoncepci se zachováním nejdůležitějších neantikoncepčních přínosů.“

Vedle zabránění otěhotnění dokáže hormonální antikoncepce upravit nepravidelné krvácení, zabránit tvorbě cyst, snížit projevy hyperandrogenního syndromu, snížit riziko karcinomu ovaria a sliznice děložní, odbourat premenstruační syndromu či bolestivou menstruaci.