Počet potratů není vyšší než v minulých dvou letech. Ústav zdravotnických informací a statistiky zveřejnil čísla, která to potvrzují. Lékaři v loňském roce ukončili po rozhodnutí ženy těhotenství ve 25 400 případech. Číslo je takřka stejné jako v roce 2006.

 

A jaké skupiny žen tento nepochybně traumatizující, nicméně často nutný zákrok, podstoupily? Nejvíce potratů - celkem 47,3 procenta, lékaři zaznamenali u vdaných žen. Podíl svobodných žen činil 39,2 procenta a rozvedených 11,5 procenta. Zvyšuje se i věk žen. Ve věkové kategorii od 30 do 34 let lékaři zaznamenali 11 500 případů. Žen ve věku 25 až 29 podstoupilo interrupci 10 200.

Zdravotníci evidují také 2658 potratů cizinek, což znamenalo 6,5 procenta celkového počtu potratů.


I proti extrémnímu argumentu mnohých protipotratových aktivistů, že kvůli legalizaci se provádějí interrupce jak na běžícím pásu, a to může ohrozit populaci, hrají čísla vydaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Podle nich se loni narodilo 114 632 dětí. A to je třeba oproti roku 2006 o 8800 dětí více!

 

Naopak zákazy mají na svědomí ilegální interrupce a potratovou turistiku, jíž údajně provozují nejčastěji ženy z Polska (často míří do Česka) nebo z Irska (využívají lékaře ve Velké Británii). Tajné potraty způsobují podle Světové zdravotnické organizace smrt až 200 žen na světě každý den! Metody ukončení nechtěného těhotenství jsou totiž často drsné.

 

Šílené metody ilegálních potratů

Chemicky: vstřikováním petroleje nebo mýdlové vody do dělohy (při proniknutí do krevního oběhu ženy způsobilo hemolýzu a smrt).
Drátková metoda: U tohoto postupu se pletací drát nebo jehlice do klobouku zasunovaly přes čípek do dělohy v naději, že vyvolá děložní kontrakce, krvácení a potrat. Naneštěstí drát většinou protrhl dělohu, nebyl sterilní a někdy ohrozil životně důležité orgány. (Tyto neodborné postupy vedly k rozsáhlým poraněním ženy s následným vykrvácením nebo těžké infekci při neošetřeném potratu.)

 

Vývoj legalizace u nás a ve světě

Do první světové války byl odborný potrat prakticky všude zakázán. S vlivem náboženství, v Evropě a USA, Ruska a později SSSR, zejména křesťanství, však odpor vůči němu polevoval. První zemí s povolenou interrupcí bylo právě SSSR (1923). Od poloviny padesátých let byl zákon o umělém přerušení těhotenství na žádost ženy zaveden ve většině tzv. socialistických zemí (pouze v NDR až v 1965) a Albánii.

 

V Anglii a Francii byla možnost umělého přerušení těhotenství uzákoněna až v sedmdesátých letech.

V bývalém Československu byl potratový zákon uveden do praxe v roce 1958. Existovaly ale tzv. potratové komise, před nimiž byly ženy stavěny do ponižující pozice. Ty byly zrušeny v roce 1987, kdy bylo rozhodnutí převedeno výhradně na matku. Tehdy se u nás také začala provádět tzv. miniinterrupce.

 

Interrupce u evropských sousedů

 

Slovensko: Legální do 12. týdne těhotenství.

Polsko: Povoleny do 12. týdne těhotenství a pouze v případě znásilnění, incestu, když je ohrožen život matky nebo v případě poničení plodu.
Německo:
V prvních třech měsících je povoleno na žádost matky.
Rakousko:
Legální do 12. týdne těhotenství.
Maďarsko:
Legální do 12. týdne. Pokud by se dítě mohlo narodit do krizové rodinné situace, v případě ohrožení matky nebo vrozené vady plodu až do devátého měsíce těhotenství.

Švýcarsko: Povolen v prvních 12. týdnech těhotenství v případě, že se žena „ocitla v obtížné situaci“.

Španělsko: Potraty do 12. týdne těhotenství pouze v případě vážného ohrožení fyzického i psychického zdraví matky. Do 22. týdne pak v případě vrozené vady plodu.
Portugalsko:
Povolena jen u rizikových těhotenství do 12. týdne. Do 24. týdne, pokud by dítě mělo těžkou vrozenou vadu.
Velká Británie:
Legální až do 24. týdne těhotenství, avšak jen v případě, že jde o rizikové těhotenství.

Irsko: Zakázána! Výjimečně může být interrupce povolena, pokud je život matky v přímém ohrožení. Za takové přímé ohrožení se považuje i situace, kdy matka hrozí sebevraždou.

Malta: Ilegální (stejně jako třeba rozvody).
Finsko:
Povoleny do 12. týdne těhotenství jen v případě znásilnění, incestu, když je v ohrožení život ženy, došlo k poškození plodu nebo z ekonomických či sociálních důvodů.

Pro žádnou ženu není rozhodnutí o potratu snadné. Mnohdy je tato volba však nevyhnutelná...

Reklama