17. března, tedy tuto sobotu, se slaví svátek svatého Patrika (více zde), patrona Irska. Poblacht na hÉireann, jak Irové svou zemi nazývají v rodné irštině, neboli irské gaelštině, má však historii mnohem delší a krvavější, než by se z oslav tohoto veselého kumpána mohlo zdát. Svatý Patrik sice možná vyhnal z Irska hady, ale lidskou závist, zášť a nenávist vyhnat nedokázal…

Zelený ostrov
Irsko je dnes nížinatá země, pokrytá především loukami a vřesovišti. V dávných dobách se však patrně nad většinou ostrova klenuly koruny listnatých stromů. Výjimku tvořila pouze bažinatá rašeliniště a hory, vypínající se na východě a jihozápadě země do nijak závratné výšky. Nejvyšší  z nich, Carrauntoohil, dosahuje pouhých 1041 metrů. Také fauna historického Irska byla mnohem bohatší, než je dnes – po zeleném ostrově se proháněly divoké kočky a vlčí smečky, na řekách stavěli hráze bobři a pod vývraty stromů si budovali brlohy medvědi. Jen hadi zřejmě v Irsku nežili nikdy, ani před příchodem Patrikovým.

Megality
Členité, skalnaté pobřeží a skutečnost, že se jedná o ostrov, vedly patrně k poměrně pozdnímu osídlení Irska. Až kolem 8. tisíciletí př. Kr. přišli do severovýchodní oblasti mezolitičtí lovci a sběrači. Z konce 5. tisíciletí pochází první nálezy neolitických zemědělských usedlostí. Byli to právě obyvatelé těchto osad, kteří budovali působivé megalitické mohyly, jako například Newgrange v hrabství Meath. Zhruba v polovině 3. tisíciletí začala v Irsku doba bronzová. Hojně se těžila především měď a zlato a oboje se vyváželo do celé Evropy.

Keltské Irsko?
S Irskem často spojované keltské kmeny přišly až kolem 7 století př. Kr. – byly to vlastně ony, kdo přinesl na zelený ostrov železo. Nešlo však zřejmě o nijak závratnou kolonizaci – v krvi současných Irů totiž převažuje, stejně jako například u Basků, DNA předindoevropských obyvatel Evropy. Keltština se ovšem od té doby až do 19. století stala hlavním jazykem Irska.

V moci velkokrálů
Irsko dlouho nebylo jednotným státem. O své právo na existenci v něm bojovala celá řada túath, menších či větších „království“, v čele s náčelníky, zvanými irsky rí. Ačkoliv se mocnější rí někdy prohlašovali za velkokrále, nikdy nezaložili dynastii, která by sjednotila celé Irsko. V tomto období také žili slavní druidové, kteří působili jako kněží, učitelé, básníci, léčitelé i zákonopravci. Po příchodu křesťanství byla řada ústních tradic převedena do písemné podoby. Samo křesťanství proniklo do Irska spolu s Římany, kteří tuto zemi nazývali Hibernia. Největšímu věhlasu se v tomto směru těší první irský biskup Patrik, působící v 5. století. Od tohoto období zhruba do 8. století trval takzvaný zlatý věk Irska – bohatě se iluminovaly rukopisy a po celé zemi vyrostla řada klášterů.

V područí Vikingů
Toto relativně poklidné období ukončily nájezdy Vikingů, drancujících zemi, vypalujících kláštery a odvážejících zajatce jako otroky do chladné Skandinávie. Seveřané však v Irsku také zakládali osady a například malé vikingské království zvané Dubh Linn se později stalo Dublinem, dnešním hlavním městem Irska. Psal se rok 1014 a irský velkorál Brian Bóruma konečně dokázal zlomit vikingskou moc. Sám však padl ve vítězné bitvě u Clontarfu a země se znovu roztříštila na řadu drobných a neustále soupeřících království.

Anglické léno
Ve druhé polovině 12. století požádal svržený král východoirské provincie Leinster Diarmuid Mac Murchada o pomoc Jindřicha II. Ten mu ji poskytl a Normané v Diarmuidových službách dosáhli řady vítězství. Diarmuid Mac Murchada zemřel roku 1171 a zemi po něm zdědil jeho švagr, Angličan Richard de Clare. Po jeho smrti si zemi přisvojil jeho lenní pán Jindřich II. a udělil ji svému nejmladšímu synovi králi Janu Bezzemkovi. Irsko se tak stalo součástí zemí anglické koruny.

Irský boj o opětovnou nezávislost trval až do roku 1922, kdy se 26 hrabství odtrhlo od Spojeného království a vytvořilo Irský svobodný stát. Ten se stal samostatným členem Společenství jako nominální konstituční monarchie. Od roku 1949 je pak Irsko republikou.

Zdroje zde a zde.

Byla jste v Irsku? Chtěla byste se tam podívat? Zajímají Vás dějiny Irska? Budete slavit sv. Patrika? Víte, jaká je národní barva Irska? A proč je Patrik spojován se čtyřlístkem?

Reklama