Jsme dospělí. Málokdo z nás si ještě dnes vzpomene na dětská léta, objevování pokladů, tu v kamínku, tam v kaluži. Běžné věci pro nás měly cenu, jakou vlastně? Dětská fantazie je nekonečná a hry založené na hledání a odkrývání pokladů k ní neodmyslitelně patří. Jistě i vy jste někdy hráli šipkovanou. Pojďte, zkusíme se opět vrátit do dětských let. Šipkovanou (nejen) pro dospělé – geocachingem.

 

Geocaching (geo – geologický, související se zemí, cache [keš] – anglicky úkryt, místo úkrytu) je – turisticky-navigačně-internetová hra. Její náplň spočívá v tom, že pomocí GPS (systém globální navigace, sehnat se dnes dají zhruba od 2500 korun) vyhledáváte skryté schránky. Proč? Přece kvůli pokladům!

 

Trocha historie neuškodí...

Zakladatelem tohoto „sportu" je prý jistý Dave Ulmer z USA, který prý jako první kdesi ve státě Oregon na neznámé místo založil schránku. Poté na internetu uveřejnil souřadnice a informaci, že kdo schránku najde, může si z ní cokoliv vzít, ovšem na oplátku tam musí jednu věc zase zanechat. Brzy se začaly objevovat další a další „poklady", první internetové stránky cache evidující a také první pravidla.

 

Proč to všechno?

Pro pohyb na vzduchu, pro radost z hledání a nacházení pokladů, pro důvtip, kamarádství. Rozhodnete se například navštívit hrad Bouzov. Vyšetříte si neděli, nachystáte svačinku, větrovku a vyrazíte. Uděláte si krásné odpoledne, pokocháte se přírodou i historií.

 

Několik pojmů:

GPS  Global Positioning System – satelitní navigační systém vytvořený USA původně pro vojenské účely s úmyslně vloženými chybami (SA) pro veřejný sektor (přesnost na desítky metrů), které byly v roce 2000 odstraněny (přesnost se zlepšila na jednotky metrů).

Cache – předmět, schránka, cíl hledání, poklad

Cacher – jedinec zabývající se geocachingem

Mudla – člověk, který o geocashingu neví a neměl by tedy znát polohu cache. Pokud se kolem „cílového místa" někdo „potuluje", doporučuji na delší chvíli se vzdálit, aby nedošlo k podezření a následnému odhalení.

Logbook – zápisník nebo kousek papíru ke cachi přiložený, slouží k evidenci

Travel Bug – TB – zvláštní předmět, zpravidla vybavený kovovým štítkem (dog tag) s vyraženou identifikací (Tracking Number), učený k přesunu z cache do cache. Tento předmět tedy není určen pro vlastní potřebu.

Geocoin – GC – podobně jako travel bug, jen se jedná o minci.
S geocachingem, GPS navigací v kapse a chvilkou navíc ještě získáte trofej v podobě nalezené cache, pro dalšího neznámého člověka tam zanecháte něco milého. Podle pravidel by se totiž cache měly umisťovat jen v lokalitách něčím zajímavých. Při hledání cachí zažijete spoustu dobrodružství. Ať už jdete s rodinou a hodláte ulovit schránku na kopci u vás za městem, nebo ať už putujete do vysokých hor a výlet je spíše extrémním výstupem.

 

To vzrušení, když se blížíte ke skrýši, tu ostražitost, aby vás nikdo neviděl, to rozčarování, když ji nemůžete najít, tu radost z toho, že jste ji našli, ten podiv, že jste ji vlastně měli celou tu dobu před nosem, to očekávání, co ve schránce bude, ten pocit sounáležitosti, když si berete jednu věc za druhou a zapisujete se to logbooku (logbook je většinou zápisník nebo kus papíru, na který zapíšete nezbytné údaje o vás a nálezu – vaši identifikaci, čas nalezení cache, popř. odebranou a vloženou věc atd.), ten pocit spokojenosti, když od pokladu odcházíte a když zpětně na stránky zapisujete svůj úlovek (vámi navšívené cache si totiž evidujete, abyste věděli, kde jste byli a kde ne apod.)

 

Jak se to dělá?

Vkročení do víru senzačních objevů a zdravého pohybu je více než jednoduché a sestává ze tří kroků.

 

1. Bezplatně (základní verze) se zaregistrujete na stránky evidující cache (http://www.geocaching.com/).

2. Pořídíte si GPS navigaci. Nebojte se, není to drahé. Určitě levnější než lyže. :)

3. Souřadnice z internetu vložíte do „džípíesky", doplníte si do zápisníčku (Není nutný, ovšem doporučuji ho. A tužku a propisku. Hodí se na záznam info o cachi, dojmů apod.) velikost cache a stupeň ukrytí, sbalíte nutné vybavení a hurrrááá na poklááád!

 

Cacher versus Mudla

Cacheři jsou jedinci zabývající se geocachingem. Mudlové jsou – inu, ti ostatní. V geocachingu jde o hledání, o vzrušení z něho a také o to, aby se každá cache jen tak neválela na zemi. Každý správný cacher si dává největší pozor, aby na jeho počínání žádný mudla nepřišel. Pšt, jde o tajnou hru. :) Jde o snahu zabránit zničení schránky. Každá správná cache také obsahuje pokyny pro náhodného nálezce.

 

Není to úlet?

Naprostý. Od vaší první cache (kterou ovšem nemusíte nalézt, ani druhou, ani třetí, jako se to stalo mně:), ale nebojte, brzy si uvažování cachera osvojíte.) vás tato „hra" pohltí. Budete nejspíše chtít hledat dál a dál (já také, zakousl jsem se, vytrval, nalezl a už nalézám), jsou lidé, kteří za poklady vyráží pravidelně každý víkend, na kole, pěšky, do všech koutů republiky, do zahraničí, při dovolené. Zní to složitě? Ale vůbec není! Vlastním telefon s GPS navigací. Na geocashing jsem narazil při brouzdání internetem. Myšlenka mě tak pohltila, že ještě týž den jsem za poklady vyrazil.

Nechci tím říci, že to budou podobně silné pocity jako při šipkované, chci tím říci, že nejspíš budou mnohem silnější! S první, druhou keší totiž objevíte ten poklad největší – dítě ve vás, dětskou hru a radost.

Druhy cachí:

Micro – velmi malá schránka, typicky lehce upravená a přizpůsobená krabička od filmu, od bonbonů tic-tac, od léků apod. Pro její možnost umístit ji nenápadně i do frekventovaných prostor se používá nejčastěji pro caches v centrech měst apod. Micro-cache bývá doplněna magnetem pro snadnější uchycení na kovových konstrukcích a bývá i velmi umně maskována tak, aby co nejlépe splynula s okolím. Pro svoji miniaturní velikost se do micro-cache nevkládají žádné předměty na výměnu, ale téměř výhradně pouze logbook.

Small – malá schránka, přibližně o objemu malé krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě, která se také jako schránka často používá. Small-cache obsahuje logbook a menší předměty na výměnu.

Regular – schránka ideální velikosti, vejdou se do ní kromě logbooku i větší předměty na výměnu, malé plyšové hračky apod. Často se pro ni používají běžné krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě.

Large – specializované výjimečné schránky, jejichž nadměrná velikost bývá zaměřena speciálně pro ukládání větších předmětů na výměnu (např. knih a CD). Ale lze nalézt i cache velikosti popelnice.

Tradiční cache  schránka je umístěna přímo na místě definovaném zveřejněnými souřadnicemi.

Multi cache  k nalezení cílové (tzv. finální) skrýše je potřeba nalézt nejprve skrýš první, danou zveřejněnými souřadnicemi, a z informací získaných v první skrýši nalézt skrýš finální, případně druhou, třetí... až finální. Multi cache má mnoho podob, spojuje je ale shodná filosofie postupného hledání řetězce pomocných skrýší směřujících k nalezení skrýše hlavní. Jednotlivé pomocné skrýše se nazývají stage (z angl. stage=stupeň).

Mystery cache  zveřejněné souřadnice ukazují zpravidla do blízkého okolí cache, ale skutečné souřadnice musí geocacher dopředu získat například prostudováním nějakých informací, vyluštěním hádanky, šifry apod. Někdy se též tato cache nazývá unknown.

Webcam cache  speciální cache, která neobsahuje ukrytou schránku, ale přivede geocachera před objektiv konkrétní popsané webkamery. K virtuálnímu „odlovení cache" pak stačí, aby jiná osoba snímek z webkamery dostupný na internetu uložila. Geocacher pak uložený snímek přiloží jako důkaz k elektronickému logu cache. Nové webcam cache již nelze od konce roku 2005 na serveru Geocaching.com zakládat. Je nutné použít jiný server pro geocaching, nebo přejít na hru Waymarking.

Letterbox  Kombinace geocachingu a starší hry letterboxing. Oproti tradiční cache obsahuje navíc razítko, které si nálezce otiskne do svého deníčku.

Virtuální cache na zadaných souřadnicích není ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na hledaném místě něco zjistit (např. jména na pomníku apod.) a odeslat tyto informace ownerovi cache pro uznání logu. Tyto cache již není možné na geocaching.com zakládat, ale je možné je stále hledat.

Earthcache  obdoba virtuálních keší. Earthcache se zakládá v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se naší Země. Podobně jako u virtuálních cachí není úkolem najít cache, ale dojít na dané místo, zjistit nějaké informace, udělat fotografie atd. Vždy záleží na zakladateli, jaké podmínky pro uznání logu stanoví.

Event cache  setkání geocacherů. Společenská událost spojená např. se stylovým programem (např. CITO  viz níže). Na setkání dochází k hromadné výměně travelbugů nebo geocoinů.

Cache In Trash Out Event (CITO)  setkání (event), na kterém se geocacheři snaží vyčistit vybrané území od nepořádku a odpadků, které v přírodě ponechali lhostejní lidé. Je to společenské setkání spojené s ekologickým chováním geocacherů k přírodě.

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching)

P. S.: Zmínili jsme, že lze cache nejen nalézat, ale i vytvářet? :)

 

Co říkáte podobné zábavě? Pořídíte si GPSku a vyzkoušíte to?

Reklama