Asi nikoho nepřekvapí, že původ tohoto milého jména je v latině. Vždyť většina užívaných jmen u nás je právě původem latinských nebo hebrejských. Paradoxem je, že ač my máme původ slovansko-germánský, slovanských jmen užíváme dnes již pomálu. Takových Slavomírů, Květoslavů a podobně už najdeme jen pár. Jediní, kteří se ještě drží, jsou Jaroslavové a Jaroslavy a jejich obdoby.

 

Lucie – v překladu znamená zářící – jasná, či světlá. Je to od slova lux – tedy světlo.

 

Mužskou obdobou tohoto jména je Lucius.

 

Pokud půjdeme ještě více zpátky po cestě vývoje Lucií a Luciů, dojdeme až Luciferům.

 

Možná vás překvapí, že Lucifer ve své historii nemá s pekelným andělem pranic společného.

Když jsem listovala po starých encyklopediích, zjistila jsem, a teď se nechci do nikoho navézt, že to byla opět církev a pozdní křesťanství, kdo se k Luciferům zachoval tak macešsky.

 

Bible, pokud hovoří o jitřní hvězdě nebo o Luciferovi (v překladu Vulgáty), označuje tímto termínem obvykle Ježíše Krista, jitřní hvězdu. (Zdroj: Wikipedie)

 

 Pevnost Boyard - kovboj

 

Lucifer – v překladu světlonoš, byl původně název pro planetu Venuši, která vycházela zrána. Tedy Jitřenka.

 

Je docela zajímavé, když se člověk zamyslí, jak snadné je postupně zmást a otočit pohled široké veřejnosti od dobrého ke zlému a obráceně. Vždyť stačí dokola opakovat jakoukoli myšlenku, byť by byla lživá, a nakonec z ní vykonstruovat obecně přijímanou pravdu.

Pokládám tento způsob manipulace za velmi účinný, a ač v jádru špatný, dodnes s oblibou užívaný. Vzpomeňme například, co pár šílenců zvládlo udělat z tak mírumilovné záležitosti, jakou je například Korán. Dnešní Islám má s původní myšlenkou už jen málo společného. Ale to už jsme jinde.

 

Každopádně LUCIE je tedy velmi zajímavé a pozitivní jméno s hezkou historií.

 

Z lidových pranostik: „Lucie noci upije, ale dni nepřidá.“ Dnes tedy bude stejně dlouhý den jako noc.

 

Všem jasně zářícím jitřenkám, světlonoškám a hvězdičkám tedy VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

 

O zvycích na sv. Lucii si můžete více přečíst ZDE a TADY. Luciin dramatický příběh najdete v tomto článku: Pro panenství si vypíchla oči.

Reklama