Některé maminky si mohou užít tříletou rodičovskou dovolenou, jiné musí už třeba po půl roce do práce. I přes všechna doporučení psychologů, podle nichž by měla maminka s dítětem zůstat do jeho tří let. Jak ho tedy co nejlépe zaopatřit, aby mu nic nechybělo?

Ne každá rodina má to štěstí, že může kdykoli požádat prarodiče o hlídání vnoučat. Ať už proto, že stále ještě chodí do práce, bydlí daleko, nebo se postarat nemohou či nechtějí.

Mateřské školy zase standardně přijímají děti až od tří let. Některé sice neodmítnou ani ty dvouleté, ale rozhodně to není pravidlem. Naštěstí existují další možnosti, i když často v omezené nabídce.

5be031a04320aobrazek.png

Chůva

Hlídá dítě v jeho známém prostředí, takže ho maminka nemusí ráno nikam odvážet. Navíc je tu profesionální hlídačka jen pro ně, takže se nemusí dělit o pozornost s ostatními dětmi. Rodiče si také mohou vybrat, kterou chůvu do své rodiny přijmou. Nevýhodou ale je vyšší cena. Pokud se maminka vrací do práce na plný úvazek, bude muset týdně zaplatit přibližně kolem čtyř tisíc korun, v případě služeb agentur většinou i více.

Jesle

Ty tam jsou doby, kdy naše maminky narazily na jesle (pro děti do tří let) skoro na každém rohu. Dnes po nich sice poptávka opět roste, ale rozhodně nepřevažuje nabídku. Rodiče mají na výběr ze státních (těch je minimum) a soukromých zařízení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Když teď nebudeme hodnotit poskytované služby, tak hlavně v ceně. Zatímco ty státní vás vyjdou na cca 1 500 Kč měsíčně, za ty soukromé zaplatíte i desetinásobek.

Zde pro představu naleznete přehled pražských a brněnských jeslí.

Mikrojesle

Díky pobídkám státu postupně začíná přibývat takzvaných mikrojeslí, což je služba neziskového charakteru. Poskytují pravidelnou péči o děti od šesti měsíců do čtyř let. Kolektiv tvoří maximálně 4 děti na 1 pečující osobu. Péče je založena na individuálním charakteru a odpovídá věkovým potřebám každého dítěte. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn alespoň 5 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně. Záleží však na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby, na jak dlouho dítě do mikrojeslí umístí.

Zřizovatelem mikrojeslí může být obec, příspěvková organizace obce, neziskové organizace nebo právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení v partnerství s obcí. Mikrojesle může provozovat i pečující osoba ve své domácnosti, kde může zároveň pečovat také o maximálně 2 vlastní děti.

  • Seznam mikrojeslí naleznete ZDE.

Pokud ve vašem okolí žádná taková služba není, pak možná přibyde příští rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá na leden 2019 novou výzvu, v níž rozdělí 224 milionů korun mezi nově vznikající a ty stávající mikrojesle. Více naleznete ZDE.

5be0326cdb02aobrazek.png

Dětská skupina

Alternativou jeslí jsou dětské skupiny. Poskytují pravidelnou péče o děti od jednoho roku až do zahájení školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob podle počtu dětí ve skupině, což přesně vymezuje zákon. Na každých 6 dětí ale vždy připadá alespoň 1 pečující osoba splňující odbornou kvalifikaci danou zákonem. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby.

Zařízení musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 hodin denně. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností. To znamená, že se hradí pouze náklady na její zřízení a provoz. Vybudovat zařízení dětské skupiny, zejména pro menší počet dětí, je pro poskytovatele méně náročné, nežli je tomu u mateřských škol, a služba je tudíž lépe dostupná. Více se dozvíte v příručce MPSV.

Živnosti péče o děti

Řeč je hlavně o soukromých školkách a podobných zařízeních, která fungují jako podnikatelská činnost v režimu vázané, nebo volné živnosti péče o děti. Vázaná živnost vyžaduje splnění určité odborné kvalifikace osob, které o děti pečují, volná živnost nikoli. Dále legislativa definuje hygienické požadavky v případě, kdy je o dítě pečováno jinde nežli doma. Jiné požadavky nejsou při provozování těchto živností péče o děti stanoveny. Proto je čistě na daném zařízení, kolik za jeho využívání zaplatíte.

Čtěte také:

Reklama