Lidstvo se přesouvá, cestuje a stěhuje, takhle to prostě bylo, je a bude. Naše současná forma cestování je odpovědná za plnou pětinu všech emisí CO2 na světě. Jízda na elektrokolech pomáhá tuto hodnotu snižovat, protože zejména na kratší vzdálenost dokáže nahradit automobily. Studie prokázaly, že na vzdálenost do 10 km ve městech je elektrokolo nejrychlejší dopravní prostředek. Elektrokola v provozu zabírají málo místa a nevytvářejí hluk ani výfukové plyny. Přechod na elektrokola je výhrou pro životní prostředí, a tím i pro nás všechny. 

643d24f86bed1blobid0.jpg

Nejčistší motorová doprava

V porovnání s ostatními dopravními prostředky vypouštějí elektrokola výrazně nižší emise. Hodnota emisí CO2 spočítaná na osobu a ujetý kilometr je až sedmdesátkrát nižší než při jízdě autem a až padesátkrát nižší než u veřejné dopravy.

Co se týká emisí CO2, elektrokola jsou odpovědí na problémy současnosti: nedostatek zdrojů, změnu klimatu a rostoucí urbanizaci. Lidé, kteří k dopravě používají elektrokola, se pohybují levněji a s výrazně menším dopadem na životní prostředí. 

V každodenním životě lze elektrokola v mnoha situacích použít místo automobilu, jako například při cestě na nákup s elektrickým nákladním kolem. Podle předního výrobce komponentů elektrokol Bosch eBike Systems je spotřeba energie velmi nízká - jde přibližně o 7 Wh elektrické energie na ujetý kilometr.

643d250a04895obrazek.jpg

Zelenější baterie

Společnost Bosch eBike Systems neustále snižuje kritické suroviny v bateriích pro elektrokola a se všemi dodavateli spolupracuje na technologickém vývoji bateriových článků. Od roku 2013 se ji díky technologickému vývoji podařilo snížit obsah kobaltu v katodách bateriových článků o 65%. Cílem je další snižování za současného zvýšení kapacity bateriových článků.

Jakmile baterie dosáhne konce své životnosti, musí být vhodným způsobem zlikvidována. Společnost Bosch eBike Systems vyzývá všechny uživatele elektrokol, aby vadné nebo nepoužívané baterie odevzdali svému specializovanému prodejci, který zajistí jejich správnou a odpovědnou likvidaci.

643d24b4c873dobrazek.jpg
Emise CO2 na kilometr a osobu související s provozem elektrokola podle TÜV Rheinland Energy GmbH a emise CO2 jiných dopravních prostředků podle Německého spolkového ministerstva životního prostředí.