Pneumokoky jsou kulovité bakterie, které útočí zákeřně a nečekaně. Bolest hlavy, rýma, kašel, bolest uší, zvracení a vysoké teploty jsou typickými příznaky nemoci, které mohou být zpočátku zaměněny s běžným nachlazením. Pokud však dojde k přestupu bakterie do krve, bývají pneumokoky u nejmenších dětí příčinou celé řady závažných invazivních onemocnění, která mohou končit trvalými následky nebo i úmrtím. Rodiče již 4 roky mohou před invazivními pneumokokovými infekcemi ale i před zánětem středního ucha své děti ochránit moderní vakcínou Synflorix. Vakcína je navíc plně hrazena ze zdravotního pojištění a rodiče za ni tedy nemusí nic doplácet.*

SynflorixPneumokoky se šíří kontaktem s lidmi, nejčastěji jsou přenášeny kapénkovou infekcí při kašli a rýmě. Nejohroženější jsou malé děti, které se mohou nakazit například od svého staršího sourozence nebo ve školce.

Bakterie u dětí mohou způsobit velmi nebezpečná invazivní onemocnění, například zánět mozkových blan nebo otravu krve. Pneumokoky jsou však příčinou i nejběžnějšího dětského onemocnění – zánětu středního ucha. Nepříjemný a bolestivý zánět středního ucha postihuje hlavně malé děti předškolního věku, odhaduje se, že potrápí téměř tři čtvrtiny všech dětí před jejich třetími narozeninami.

Účinnou prevencí před nákazou pneumokoky je obrana před prochladnutím, předcházení zánětům horních cest dýchacích a zdravý životní styl. V chladném počasí je třeba děti nejen dobře oblékat, ale také preventivně otužovat. Dětský jídelníček by měl být pestrý a bohatý na vitaminy. Důležitý je také pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu.

Synflorix je pneumokoková konjugovaná vakcína, která pomáhá chránit před většinou nebezpečných sérotypů pneumokoka, jež malým dětem způsobují invazivní onemocnění, a také poskytuje určitou ochranu před pneumokokovými záněty středního ucha. Synflorix je plně hrazen pro všechny nově narozené děti. www.synflorix.cz

Dalším a nejúčinnějším preventivním opatřením zejména pro malé děti je očkování. Rodiče mají již čtyři roky k dispozici vakcínu Synflorix, která poskytuje ochranu proti infekčním invazivním onemocněním a zánětům středního ucha způsobenými právě pneumokoky. Podle nedávno provedeného výzkumu však o možnosti ochrany před záněty středního ucha více než 20 % matek neví1. Moderní vakcína Synflorix je navíc plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a rodiče za ni nemusí nic doplácet.*

http://www.synflorix.cz/

Synflorix*Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Dětem je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Před použitím konzultujte vhodné užití vakcíny s lékařem Vašeho dítěte či lékárníkem a pečlivě si prostudujte příbalovou informaci. Příbalovou informaci naleznete na www.gskkompendium.cz.

[1]Cegedim Strategic Data, červen 2012, vzorek 200 matek dětí ve věku 2 – 8 měsíců

Reklama