MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. aktuálně působí jako odborná asistentka a lékařka na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2012–2014 pracovala jako primářka dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Předtím působila na Pediatrické klinice IPVZ a 1. LF UK v Krči a Pediatrické klinice 2. LF UK v Motole. Její specializací je obor dětská pneumologie, alergologie a klinická imunologie.

Proč jsou pneumokokové bakterie nebezpečné?
Pneumokok je obalen cukernatým pouzdrem, které jej činí odolným proti naší imunitě. Kromě toho dovede tato bakterie tvořit také mnoho látek, které poškozují okolní tkáně a snižují imunitu. Některé kmeny pneumokoků obzvláště vynikají svou invazivitou a byly proto zahrnuty do očkovacích látek.
 
Co mohou způsobit dospělým, jaká onemocnění jsou riziková a proč?
Pneumokoky mohou způsobit zápal plic, zánět dutin, zánět středouší (ten je u dospělých méně častý než u dětí), zánět mozkových blan, zánět kloubů, kostí, otravu krve. Při té se mohou usadit téměř v každém orgánu našeho těla.

Jaká je léčba těchto nemocí?
Pneumokoková onemocnění léčíme antibiotiky a pokud je nemoc závažná, je někdy nutná i operace – např. vypuštění hnisu z pohrudniční dutiny, odstranění části plic, navrtání lebky a vypuštění hnisu. V těžkém stavu je často nutná podpora základních životních funkcí – umělá plicní ventilace, podpora krevního oběhu a další specializovaná léčba, léčba bolesti, horeček.

Doporučujete svým pacientům očkování?
Ano, doporučuji.

Pokud ano, proč?
Lepší je prevence než náročná léčba nemoci, která může mít i trvalé následky nebo na ni i dnes i při poskytnutí včasné a maximální péče může pacient zemřít.

Kdy se mohou zájemci o očkování nechat naočkovat? Jde o nějaké vhodné období nebo je to jedno kdy?
Dospělí se mohou nechat očkovat kdykoliv. Při očkování by neměli mít probíhající akutní onemocnění. Od 65 let mají očkování plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Jedná se o jednu vakcínu, nebo je nějaký očkovací plán přeočkování?
Pro dospělé je v současnosti na našem trhu jediná vakcína – Prevenar 13. Stačí jedna dávka. 

Kde se mohou zájemci nechat očkovat?
Nejlépe u svého praktického lékaře. Pokud jim je 65 a více let, nic nedoplácejí. Pokud jsou mladší, hradí si očkování sami, potom se mohou obrátit také na některé z očkovacích center.
Nyní je uváděna v platnost vyhláška, která zajistí plnou úhradu očkování i některým rizikovým skupinám, jako například lidem bez sleziny nebo lidem s poruchou imunity – at´ už vrozenou, nebo získanou.
 
Jak je tato vakcína zvýhodněná? Přispívají na ni pojišťovny, je od nějakého věku zdarma?
Vakcína Prevenar 13 je hrazena pro všechny od  65 let.  Některé pojiš´tovny mohou mít své programy a na vakcínu třeba přispívat mladším jedincům. Záhy vejde v platnost i vyhláška, která zaručí úhradu vakcíny i pro rizikové skupiny pacientů – viz předchozí odpověd´.
Pro děti je kromě Prevenaru 13 na trhu ještě Synflorix. Prevenar13 chrání proti 13 ti, Synflorix proti 10ti invazivním kmenům pneumokoků. Pokud je očkování zahájeno v kojeneckém věku a je dodrženo schema 3+1, je Synflorix hrazen těmto dětem plně, Prevenar 13 z větší části. Pokud se však schema nedodrží, musejí rodiče vakcinu hradit celou v obou případech

Jak dlouho jsou pacienti po očkování chránění?
Je to jistě po dobu několika let, možná i desítek let, protože se po očkování vytvoří imunitní pamět´. 

Děkujeme za rozhovor.

Co jsou pneumokoky?
Pneumokoky (Streptococcus pneumoniae) jsou bakterie kulovitého tvaru, které běžně osidlují horní cesty dýchací. U jedinců s dostatečně silnou a vyzrálou imunitou obvykle nezpůsobují zdravotní potíže. Pneumokokové infekce se šíří vzduchem (např. kýchnutím). Léčí se antibiotiky, závažné případy vyžadují hospitalizaci.

Uložit

Reklama