Kromě klasické ochrany teplým oblečením a vitamíny, lze posílit odolnost vůči respiračním nemocem vhodným očkováním. Mezi nimi i očkováním proti pneumokokům. Očkování proti pneumokokům už dávno není doporučováno jen malým dětem a seniorům. V ohrožení jsou i kardiaci, kuřáci či astmatici. Pokud trpíte astmatem, měli byste vakcinaci zvážit. Průběh pneumokokové nákazy může být velmi těžký.

Astmatici v ohrožení
Astma bronchiale je zánětlivé onemocnění cest dýchacích, které má chronický průběh. Protože astmatický záchvat je v podstatě zánětlivá reakce, hraje imunitní systém při tomto onemocnění zásadní roli. Astmatici žijí pod stálým ohrožením záchvatem a léky se stávají jejich stálými průvodci. Každé virové či bakteriální onemocnění je oslabuje. Pacienti s astmatem mají zvýšené zejména riziko závažných infekcí způsobených pneumokokem. Jde o tzv. invazivní pneumokoková onemocnění a zápal plic. Nedávné studie ukázaly nejen to, že lidé trpící astmatem jsou v souvislosti s pneumokokovou infekcí rizikovou skupinou, ale také, že nákazy jsou u nich mnohem závažnější. Lidé trpící astmatem mají násobně vyšší pravděpodobnost rozvoje invazivní formy sepse (otravy krve), zánětu plic, zánětu kostní dřeně. Nejčastější komplikací je zápal plic. Jeho průběh je u astmatiků komplikovanější, častěji spojený s nutností hospitalizace a také vyšším rizikem úmrtí.

Očkování je astmatikům doporučováno
K rizikovým skupinám dospělých pacientů, kteří by měli být očkování (osoby starší 65 let, diabetici, kardiaci, kuřáci, osoby se sníženou imunitou), se dlouho astmatici neřadili. Americká studie publikovaná v roce 2008 zkoumala vztah astmatu a invazivního pneumokokového onemocnění. Autoři zjistili, že dospělí pacienti trpící astmatem mají vyšší riziko onemocnění invazivním pneumokokovým onemocněním, a měli by být tedy zahrnuti do rizikové skupiny s doporučením očkování.

Počet pacientů s pneumokokovou infekcí stoupá
Pneumokoková onemocnění jsou celosvětovým problémem. Počet lidí nemocných pneumokokovou infekcí stoupá i u nás. Vloni jich bylo 481, sedmdesát sedm z nich zemřelo. Velkým problémem je zvyšující se odolnost pneumokoků vůči antibiotikům, což znesnadňuje léčbu těchto infekcí.

Reklama