Na otázky k pneumokokovým infekcím odpovídá MUDr. Klára Otáhalová, praktický lékař pro děti a dorost. Koho pneumokoky ohrožují nejčastěji?

MUDr.Klára OtáhalováJaké jsou nejčastější příznaky pneumokokové infekce?
Pneumokoky jsou kulovité bakterie, které způsobují převážně respirační onemocnění. Nejčastějšími příznaky jsou horečka, rýma, kašel, sekrece z ucha a bolesti hlavy. U malých dětí velmi často způsobují záněty středouší. Pokud dojde k přenosu bakterie do krve a propukne invazivní forma infekce, může se objevit celková schvácenost, zvracení až poruchy vědomí. Jde o velice vážné onemocnění, které může mít za následek až smrt, či trvalé poškození, například sluchu, epilepsii či opoždění psychomotorického vývoje.

Koho pneumokoky nejčastěji ohrožují?
Pneumokokové onemocnění postihuje všechny věkové kategorie, nejohroženějšími jsou však malé děti, především do 2 let věku, dále senioři a jedinci s oslabenou imunitou. U dětí se pneumokoky vyskytují velmi často a způsobují onemocnění dýchacích cest. K přenosu nákazy dochází kapénkovou infekcí, tedy kýcháním, kašláním a to buď od nakaženého člověka, nebo od bacilonosiče, což je zdravý člověk, který má pneumokoky na sliznicích. K nákaze dochází hlavně při oslabení organismu a jako komplikace při virovém onemocnění, především v zimních měsících.

Lze se před pneumokokovými infekcemi chránit?
Účinnou prevencí je ochrana před infekcí jako takovou a obrana před prochladnutím. Důležitý je zdravý životní styl - zdravá strava, dostatek pohybu a spánku, vyhýbat se zakouřeným místnostem. Je dobré omezit kontakt s nemocnými a posilovat imunitu např. otužováním, s čímž je vhodné začít již v letních měsících. Chránit se lze i užíváním různých preparátů a vitamínů na posílení imunity. Dalším a nejúčinnějším preventivním opatřením je očkování, které je vhodné zejména pro malé děti.

Je očkování malých dětí proti pneumokokům nutné?
Očkování je prakticky jediná možná spolehlivá ochrana proti pneumokokovým infekcím. Pneumokoky se běžně vyskytují v přírodě i na sliznicích v lidském těle a zdravý dospělý organismus si s nimi dokáže bez problémů poradit. Malým dětem však mohou být velmi nebezpečné a způsobit i trvalé následky. Vakcinace je pro ně vhodnou prevencí. První dávka očkovací látky se dětem podává kolem třetího měsíce věku, druhá a třetí dávka vždy po měsíci. Kolem 12. až 15. měsíce se provádí přeočkování čtvrtou dávkou. Od ledna 2011 je očkování hrazeno plně či s doplatkem ze zdravotního pojištění. Očkování dítěti pomůže překonat rizikové období, kdy je k nákaze, vzhledem k nezralosti imunitního systému, nejvíce náchylné. Další přeočkování již nejsou nutná.

Jak se pneumokokové infekce léčí?
Pneumokoky způsobují respirační onemocnění, která mohou být neinvazivní - záněty horních cest dýchacích, záněty středouší, vedlejších nosních dutin, průdušek či plic a dále závažná invazivní - zánět mozkových blan, sepse či těžké průběhy zápalu plic. Léčba vychází z příznaků a závažnosti onemocnění. Používají se léky na rýmu, kašel, teplotu a bolest. Podobně jako u jiných bakteriálních onemocnění je při komplikovanějším průběhu běžná léčba pomocí antibiotik, kdy se používají především antibiotika penicilinová. U těžkých invazivních onemocnění je pak nutná intenzívní parenterální léčba, někdy i s nutností chirurgického zákroku.

Jedinou účinnou prevencí je očkování. Na trhu jsou k dispozici jednak konjugované vakcíny, vhodné pro malé děti, z nichž jedna je plně hrazená, pokud je splněna podmínka, že dítě dostane první 3 dávky do 7. měsíce věku a polysacharidová vakcína určená pro rizikové jedince a starší lidi.

Reklama