Ano, milé maminky, je to tak. V případě, že váš potomek trpí často se opakujícími záněty středouší, mohlo by tento nepříjemný stav za určitých podmínek vyřešit právě očkování proti pneumokokovým nákazám. Samozřejmě je více než rozumné konzultovat vhodnost očkování s pediatrem. Pokud se při opakovaných zánětech podaří prokázat, že příčinou je bakterie zvaná Streptococcus pneumonie neboli pneumokok, bude vakcinace na místě. Nejenže ušetříte malého pacienta bolestivých komplikací a nepříjemných vyšetření, ale i zredukujete v tomto případě nezbytné podávání antibiotik.

 

Pneumokokové infekce a tajemný Streptococcus pneumonie

Pneumokoky jsou bakterie, které za určitých podmínek vyvolávají nebezpečná a život ohrožující onemocnění, jakými jsou například:

» pneumonie (zápal plic)

» meningitida (zánět mozkových blan)

» sepse (infekční otrava krve)

 

Mezi méně závažné choroby se společným jmenovatelem (Streptococcus pneumonie) dále patří:

» chronické bronchitidy

» akutní záněty vedlejších nosních dutin

» záněty středního ucha (pneumokok je příčinou čtvrtiny až poloviny otitid v dětském věku!)

 

Pozor, zmíněná onemocnění však mohou mít i řadu jiných příčin! Nicméně pneumokokové jsou jednou z velmi častých příčin, tyto mikroby kolonizují oblast úst, nosu, nosohltanu i hltanu velkého procenta lidí, aniž by jim bezprostředně způsobily nějakou chorobu. Od těchto přenašečů se Streptococcus pneumonie může šířit kapénkovou infekcí (např. kašlem či kýcháním). Jestliže v organismu dojde z jakýchkoliv důvodů k porušení obranných mechanismů, které zabraňují bakteriím vstup do mikrobiálně čistých prostor (dolní cesty dýchací, obličejové dutiny, střední ucho), dojde k rozvoji místního zánětu. V případě, kdy tito nebezpeční vetřelci proniknou do krve, dochází k onemocnění velmi závažnému - např. bakteriální meningitis či sepse. U takových infekcí je včasné podání vhodných léků v podstatě otázkou života a smrti. Situaci komplikuje fakt, že uvedená onemocnění mívají často rychlý průběh. I malé zaváhání ohledně návštěvy lékaře či při medikaci může způsobit nebezpečnou prodlevu v podání účinných medikamentů (antibiotik). V některých situacích terapii výrazně komplikuje i fakt, že chorobu způsobuje několik odlišných typům téže bakterie. Nezanedbatelným problémem je i vzrůstající rezistence vůči mnoha druhům antibiotik.

 

Možnosti vakcinace

Očkování proti pneumokokovým infekcím není zahrnuto do povinného očkovacího kalendáře. Očkovací látka proti pneumokokům, která byla dosud k dispozici, měla ochranný efekt až od dvou let věku. Před dosažením druhého roku se tedy batolata neočkovala, což bylo poměrně velkou nevýhodou této vakcíny (Peumo 23). Starší typ vakcíny obsahuje 23 antigenních složek vůči 23 nejčastěji se vyskytujícím druhům pneumokoka.

Aplikace nové očkovací látky (Prevenar) je možná již od 2 měsíců. Nevýhodou Prevenaru se zdá být skutečnost, že se jeho účinnost omezuje jen na 7 sérotypů. Z těchto důvodů se doporučuje v pozdějším věku provést další očkování starším typem vakcíny, aby se spektrum ochrany rozšířilo co nejvíce.

Přináším však dobrou zprávu pro rodiče a malé pacienty! Nová vakcína je na základě vyhlášky platné od 1. 1. 2007 plně hrazena ze státního rozpočtu dětem do pěti let věku s některými zdravotními indikacemi. Mezi ty patří například  výše zmíněné recidivující záněty středouší v rozsahu 4 a více za rok. Zda váš potomek patří do skupiny šťastných „neplatičů“, to by vám měl sdělit váš pediatr. Většina zdravotních pojišťoven nabízí v rámci tzv. kreditních systémů či fondů prevence možnost využít svůj kredit mimo jiné i na úhradu nadstandardních vakcín.

 

Očkovat či neočkovat?

Problémem dnešní doby je nejen narůstající rezistence proti mnoha dříve velmi účinným lékům, ale i fakt, že každé dítě prochází ve svém raném dětství zástupem injekčních stříkaček naplněných nejroztodivnějšími očkovacími koktejly. Česká republika je též nazývána očkovací velmocí a objevují se i názory, především z řad zastánců alternativních proudů medicíny (např. hnutí Paracelmus), které upozorňují na některé negativní důsledky očkování. Nicméně jsou tyto názory často studiemi nepodložené a bohužel někdy vycházejí z prapodivných zdrojů. Poměrně zajímavé knihy o možných negativních účincích očkovaní vyšly v ČR tři: Očkování - obchod se strachem, Dr.med. Gerhard Buchwald; Očkování pro a proti, Dr. Martin Hirte; Problémy s očkováním, Dr. Randall Neustaedter.

 

Malý užitečný test na závěr. Víte, jak jednoduše rozeznat vyrážku u meningitidy?

Meningitida je závažné onemocnění, původce může být jak vir, tak bakterie. Čím dříve se začne s léčbou, tím větší je naděje na uzdravení.  Hlavní příznaky jsou: vysoká horečka, někdy též doprovázená studenými chodidly a rukama, bolesti hlavy a přecitlivělost na světlo. Dále se objevuje ztuhlá šíje a obtížný předklon hlavy v leže na zádech (brada směrem k hrudníku). U malých dětí zapadá nebo naopak vystupuje fontanela. Nápadná je vyrážka malých modrých či fialových skvrnek, které pod tlakem nevyblednou. Shluky jemných krvavých teček (jak od bodnutí špendlíkem) se objevují kdekoliv na pokožce těla.

 

„Skleničkový test“ dle knihy  První pomoc malým dětem od Dr. Miriam Stoppardové:

Přitiskněte čirou sklenku z bílého skla na postiženou pokožku. Pokud vyrážka zůstává pod sklem stále viditelná, volejte ihned lékaře.

Zdroj: Pneumokokové nákazy, Prof. Mudr. Jiří Beran, CSc. a Prof. Mudr. Jiří Havlík, DrSc

           www.vakciny.net, www.prevenar.cz

 

A jak to vidíte vy, milé čtenářky, očkovat či neočkovat?

Reklama