Původcem pneumokokových infekcí jsou bakterie Streptococcus pneumoniae. V současnosti je známo více než 90 sérotypů, ale pouze malá část z nich způsobuje většinu závažných invazivních onemocnění, která mohou mít za následek trvalé poškození či smrt.

pneumokokyPneumokoky

Bakterie pneumokoka se vyskytuje v nosohltanu u zhruba 5 – 10 % dospělých a až 20 – 40 % dětí, aniž by působily zdravotní komplikace. Člověk může být přenašečem dlouhodobě bez známek onemocnění.

Přenos

Pneumokoky se od nakaženého člověka nebo bacilonosiče přenášejí kapénkovou infekcí vzduchem – tedy kašláním či kýcháním.

Bakterie mohou vést ke vzniku místní neinvazivní formy infekce, tedy zánětů horních cest dýchacích a zánětů středouší. Vdechnutím se pneumokoky mohou dostat také do plic a způsobit zánět průdušek nebo zápal plic. Pokud se bakterie dostanou do krevního oběhu, mohou vyvolat vážná invazivní onemocnění, například těžké průběhy zápalu plic, zánět mozkových blan, nebo celkovou otravu organismu. Mezi nejčastější příznaky patří horečka, rýma, kašel, sekrece z ucha či bolesti hlavy. V případě invazivních forem se může objevit celková schvácenost, zvracení a dokonce i poruchy vědomí.

Rizikové skupiny

Pneumokoková onemocnění postihují všechny věkové kategorie. Nejohroženější jsou však děti do dvou let a senioři. Riziko nákazy zvyšuje oslabená imunita např. po prodělání virové infekce nebo po nedávno prodělaném zánětu středního ucha.

Účinnou prevencí před nákazou pneumokoky je obrana před prochladnutím, předcházení zánětům horních cest dýchacích a zdravý životní styl. V chladném počasí je třeba děti nejen dobře oblékat, ale také preventivně otužovat. Dalším a nejúčinnějším preventivním opatřením zejména pro malé děti je očkování. Rodiče mají již čtyři roky k dispozici vakcínu Synflorix, která poskytuje ochranu proti infekčním invazivním onemocněním a zánětům středního ucha způsobenými právě pneumokoky.

synflorix

Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína Synflorix je dětem plně hrazena zdravotními pojišťovnami, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce. Před použitím konzultujte vhodné užití vakcíny s praktickým lékařem pro děti a dorost či lékárníkem a pečlivě si prostudujte příbalovou informaci, kterou naleznete na www.gskkompendium.cz.

Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Reklama na humánní léčivý přípravek

CZ/SYN/0004/13

 

Reklama