V roce 2018 bylo v České republice zaznamenáno 481 případů invazivních pneumokokových onemocnění, 84 z nich bylo smrtelných, 52 zemřelých tvořili lidé starší 65 let. Poslední chřipková epidemie si vyžádala 195 obětí.

Proč podle vás senioři zanedbávají očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím?
Bohužel očkování zanedbávají nejen senioři, i když u nich je to častější. Asi je to způsobené i tím, že nemají takový přístup k informacím. Proto by je měla podpořit jejich rodina, jejich dětí, které mají přístup k internetu a všechno si mohou během chvíle vyhledat. Přitom očkování proti pneumokokovým infekcím se dělá jen jednou a nemusí se opakovat. Pro osoby nad 65 let a rizikové skupiny je navíc zdarma. Zvážit by ho ale měli i mladší lidé.

Myslíte si, že praktičtí lékaři šíří dostatečnou osvětu?
Je to různé. Každopádně bych si představovala, aby byli v tomhle ohledu důkladnější.

Proč jsou právě senioři k pneumokokovým infekcím více náchylní než mladší lidé?
Senioři jsou k infekcím náchylnější obecně, nejen k těm pneumokokovým. S věkem klesá imunita a také mívají řadu dalších nemocí, které zhoršují jejich zdravotní stav. Bývá to onemocnění srdce nebo plic. To může následně způsobit, že se bakterie v těle snáze uchytí.

Co tyto infekce seniorům nejčastěji způsobují?
Nejčastější komplikací jsou těžké záněty plic, které vyžadují i umělou plicní ventilaci a mnohdy končí smrtí. Na druhém místě jsou záněty mozkových blan.
 

Reklama