64abf8339a5d0obrazek.png

EUC Klinika v Plzni rozšířila lékařskou péči, kterou v regionu poskytuje. 3. července 2023 totiž otevírá v Přešticích nové Centrum klinické onkologie. „Díky novému pracovišti jsme schopni klientům z Plzeňského kraje a okolí poskytnout plnohodnotnou onkologickou chemoterapeutickou a hormonální léčbu v ambulantním režimu. Pacienti ji mohou absolvovat bez nutnosti hospitalizace, čímž minimalizujeme jejich časové zatížení a zároveň snížíme riziko případných infekcí vyskytujících se v souvislosti s hospitalizací. Klienty čeká v Centru moderní, přívětivé prostředí a profesionální péče s individuálním přístupem ke každému z nich,“ říká PhDr. Alena Hynková, MBA, ředitelka EUC Kliniky v Plzni.

Nový onkologický stacionář se primárně zaměřuje na nádorová onemocnění dospělých osob, kterým je doporučena chemoterapie či hormonální terapie. V rámci doplňkové léčby pak nabízí například aplikaci vitaminu C. Centrum bude navíc dlouhodobě zodpovídat i za monitoring zdravotního stavu pacientů po léčbě. Stacionář pacientům poslouží také jako poradna. V plánu je rovněž zavedení preventivních vyšetření pro samoplátce, kteří by rádi vyloučili onkologické onemocnění.

64abf87896a24blobid0.png
Foto: Centrum klinické onkologie Přeštice. EUC Klinika Plzeň. MUDr. Vít Martin Matějka, onkolog a Bc. Denisa Cyprisová, všeobecná sestra specialistka

Prohlídky jsou pečlivé a komfortní

Co vyšetření v Centru obnáší? Proces, kterým pacient prochází při první návštěvě, bývá jen nepatrně delší než následné kontroly. „Při vstupním vyšetření je klíčové správně určit anamnézu, tedy zjistit základní a přidružené klientovy nemoci. Dále klademe velký důraz na kompletaci veškeré dostupné dokumentace o nádorovém onemocnění, výsledků jednotlivých vyšetření – například z oblasti histologie, radiodiagnostiky či ostatních spolupracujících odborností. Na jejich základě stanovujeme léčebný proces. Pacienta a rodinu o všem poučíme a dohodneme optimální načasování,“ vysvětluje proces MUDr. Vít Martin Matějka, onkolog z přeštického Centra klinické onkologie EUC Kliniky Plzeň.

Pacienti se mohou do ambulance objednat telefonicky na čísle 378 218 111, přes recepci EUC Kliniky Plzeň, nebo i online, prostřednictvím aplikace mojeEUC.

Reklama