Tak jsem zase jednou zapnula bednu ve večerních hodinách. Nakoukla do televizního programu a hledala ten nejméně přiblblý program. Volba byla pestrá – detektivka, krimi, krimidetektivka a cosi dalšího. Všechny pořady detektivního rázu začínaly ale až za několik minut, a tak nastalo ono známé přepínání z programu na program, čistě pro překlenutí těch několika chvil, co zbývalo do nejbližší detektivky. Při přepínání jsem narazila na pořad Všechnopárty na ČT 1 a rozhodla se při něm těch několik minut, co zbývalo do konce, zůstat. A čekala jsem, až se na obrazovce objeví můj kdysi docela oblíbený francouzský seriál „Komisař Moulin“. Všechnopárty halasí do éteru, já si zouvám boty, vařím si kafe a zpočátku příliš nevnímám, co se v zábavním diskusním pořadu děje.
 
Nejprve mě zaujalo, že hostem je paní poslankyně Čurdová. Nějak mi do atmosféry pořadu nezapadá, pravdou ale je, že podobné pořady prakticky vůbec nesleduji. Paní Čurdová v těch posledních několika minutách, co jsem stihla, promluvila ale pouze pár slov. Téma dnešního večera bylo sexuální harašení. U pana Šípa byla na návštěvě kromě zmíněné paní poslankyně ještě Bára Nesvadbová a právník (jak bylo zdůrazněno) Ivo Jahelka. Pan Šíp nejspíš považuje téma sexuální obtěžování (on sám používal mediálně vděčnější pseudo pojem harašení) za velkou bžundu. Celou dobu se smál od ucha k uchu a ironizoval celou problematiku od počátku až do konce. Ivo Jahelka hned po svém elegantním antré, kdy neopomněl zdůraznit, jak to dámám sluší, vysypal na požádání z rukávu definici sexuálního obtěžování podle současně platného zákoníku práce.

Jen co ji dovysypal, demonstrativně si odfoukl, podotkl něco ve smyslu, že ona definice je hrozný konstrukt. Což bezpochyby je, ale Jahelkovo odfouknutí směřovalo evidentně nejen k formulaci, ale i k obsahu. Pan Šíp se snažil vyzvědět pro sebe, a samozřejmě i pro diváky a divačky v publiku a u televize, jak to vypadá v praxi. Jako případnou oběť svého obtěžování si vybral vedle sedící Nesvadbovou a ptal se pana právníka, jak by ho obhajoval. Mezi řečí se Báry zeptal, co by ji sexuálně obtěžovalo. Naděje na relevantní rozebírání tématu však vzala hned za své, když bavič žádal Báru Nesvadbovou, ať na něm předvede rozdíl mezi dotýkáním přátelským a sexuálním. Tím se v mých očích aktuální a zásadní téma opět dostalo do hloupě lechtivého stylu, který je české obrazovce už nějakou dobu téměř vlastní. Jaksi všem zúčastněným vypadlo z pojmu slovo obtěžování, a zůstalo jen adjektivum sexuální.

Právník se také smál od ucha a vymýšlel, jak by z toho pana Šípa vysekal. Ani jednomu nepřišlo zřejmě na mysl, že zmíněná komplikovaná definice sexuálního obtěžování se dotýká pracoviště, tzn. prostředí, kde je hierarchicky strukturovaná pozice moci, která často hraje zásadní roli v pozadí sexuálního obtěžování. Takhle „abstraktně“ a pravděpodobně divácky „nezajímavě“ se na to pánové podívat neuměli nebo nechtěli. Tím pádem pokus o rekonstrukci modelového případu usadili do velmi bezkontextově neurčitých obrysů. Reálné pozadí a kontext, který je podle mne určující, se asi pro Všechnopárty nehodí. Ona by celá ta „storka“ totiž ztratila líbivý a přihlouplý paušalizující háv, kterému se oba dva od srdce tak pěkně celou dobu smáli. Obě zmíněné dámy ke slovu moc puštěny nebyly, ale soudě podle výrazu tváře jim to až tak moc zábavné nepřišlo, alespoň paní Čurdové evidentně ne.

Rozjela se tedy několikaminutová rošáda mezi bavičem a odborníkem. Odborník pseudoodborničil a hledal cesty na vysekání chlapů z rejže a sem tam utrousil něco v tom smyslu, že si ženy vymýšlí a jde jim o peníze. Mezi řečí padl i pojem „harašičky“ - mysleli tím objekty sexuálního zneužívání, nebo koho vlastně? Bavič přidal k dobrému kauzu odněkud z Moravy, kde policistka obvinila svého kolegu, že ji obtěžoval na služebně. Podrobnější šetření kauzy prokázalo v případě obou policistů přítomnost dvou promile alkoholu v krvi. Toto vyústění vyvolalo hurónský smích a od obou pánů komentáře typu: Když se ženy opijí, tak jsou vyzývavé a chtějí být dobývané. Barbora Nesvadbová k tomu podotkla, že muži v těchto situacích často zvracejí. (?) Nikdy se nepřestanu ironicky smát pří podobných paušálních tvrzeních typu ženy rády nakupují, muži rádi s lahváčem v ruce koukají na fotbal atp. Na závěr zmínil pan odborník, že citovaný zákon přestane v brzké době platit a nový zákoník práce tak bude odkazovat na dosud neexistující antidiskriminační zákon. Načež se oba pánové začali hlasitě, Barbora Nesvadbová mírně a paní Čurdová jen velmi decentně smát.

Bavič (za výrazného přitakávání odborníka) zakončil pořad větou: Až přestane platit současná úprava zákoníku práce, budeme moci chmatat beztrestně. Na „Komisaře Moulina“ mě přechází chuť, sedám ke svému laptopu a začínám do něj bušit své pocity.

Autorka je koordinátorkou gitY.
Zdroj: www.ta-gita.cz
 

Reklama