emb

Není pochyb o tom, že voda je životodárná tekutina. Ve vodě život vzniká a také se vyvíjí. První měsíce našeho života ještě před narozením také trávíme ve vodě, vodě plodové. Ta poskytuje dokonalé ochranné prostředí pro vyvíjející se plod.

Co je to plodová voda a jak funguje?

Plodová voda je čirá tekutina. V termínu porodu může být zbarvena lehce doběla a v případě, že těhotná žena přenáší, může být barva také nazelenalá. Složení plodové vody ovlivňuje jak matka, tak samotný plod. Obecně se ale uvádí, že z 99 % je tvořena vodou, 0,3 % ve složení zastupuje glukóza a bílkoviny, 0,7 % močoviny, dále kreatinin a minerální látky. V menším množství jsou obsaženy i odloupané buňky z pokožky plodu. Od 12. týdne gestace do ní přechází i moč plodu, který ji od 5. měsíce prokazatelně polyká.

Od čtvrtého měsíce, kdy je plodové vody v poměru k plodu nejvíce, jí začíná ubývat. V termínu porodu je plodové vody 600 až 700 ml, při přenášení těhotenství jí ještě více ubývá. Plodová voda se vyměňuje každých 24 hodin. Obměna plodové vody je velmi rychlá – koncem gravidity se jí za 1 hodinu vymění 50 %.

Její funkce je především ochranná – chrání embryo před otřesy, možnými nárazy do matčina břicha i před vnějším tlakem, protože rovnoměrně rozepíná plodové vejce i děložní svalovinu. Usnadňuje pohyb plodu. Uvádí se také, že hraje důležitou roli pro látkovou výměnu plodu a přispívá k přípravě pro život mimo dělohu matky. Při porodu také odtékající voda zvlhčuje porodní cesty.

V některých případech (zejména při vyšším věku rodičky) může být budoucím maminkám doporučen odběr plodové vody. Při tomto zákroku je odebráno z dělohy malé množství plodové vody. Z tekutiny se získává DNA dítěte, díky němuž mohou být provedené testy, které odhalí některé genetické vady, například Downův syndrom. Z odběru plodové vody je možné také vyčíst případnou infekci nebo zralost plodu.

Možné komplikace

K plodové vodě se váže několik možných komplikací, které mohou v průběhu těhotenství nastat. Patří mezi ně například zvýšené nebo snížené množství plodové vody, zkalení, předčasný odtok, vdechnutí.

Nedostatek, přebytek

embVětší množství vody poznáte na první pohled podle zvětšeného, kulovitého břicha. Déle se projevuje obtížnou pohyblivostí, bolestmi v břiše, únavou, dušností, otoky dolních končetin, pohyby plodu nejsou takřka cítit a srdeční ozvy jsou špatně slyšitelné. Příčinou může být buď zvýšená tvorba, nebo porucha vstřebávání.

Hydramnion, jak se zvýšené množství plodové vody odborně nazývá, se ale obvykle vyvíjí pomalu a vyskytuje se většinou ke konci těhotenství. Těhotná žena se na zvětšený objem dělohy adaptuje. Těhotenství však často končí předčasným odtokem plodové vody, o kterém si ještě povíme níže.

Pokud se v plodovém vejci nachází méně než 500 mililitrů plodové vody, hovoříme o sníženém množství plodové vody. To se projeví většinou až ke konci těhotenství. Plod je dobře hmatatelný a pohyby bolestivé. Snížené množství plodové vody často doprovází bolestivější kontrakce při porodu.

Malé množství tekutiny způsobuje, že má plod pro svůj vývoj omezený a často nedostatečný prostor, což se v důsledku projeví poruchami držení, plodu vrozenou luxací (vykloubením) kyčelních kloubů, vadami páteře a končetin.

Předčasný odtok

K předčasnému odtoku plodové vody (před začátkem porodu) dochází asi u 10 % těhotenství. Odtok plodové vody bývá jasným znamením začínajícího porodu, k němuž dojde s nejvyšší pravděpodobností do 24 hodin. Plodová voda odtéká v různých intenzitách. Pokud má žena jakékoliv podezření na odtok plodové vody, je dobré přinést ke gynekologickému vyšetření i vzorek tekutiny zachycený do vložky. Lékař je schopen za použití speciálního činidla identifikovat, zda se skutečně jedná o plodovou vodu, či nikoliv.

V případě, že se odtok plodové vody potvrdí, musí být těhotná žena neprodleně hospitalizována a podle pokročilosti těhotenství se určí další postup. Do 36. týdnů se lékaři budou snažit těhotenství co nejdéle udržet, přičemž jsou také podávána antibiotika, aby nedošlo k zánětu. Po 36. týdnu však rozhodne následujících 24 hodin. Pokud žena nezačne rodit sama, obvykle je porod uměle vyvolán.

Zkalení plodové vody

Podle barvy plodové vody můžeme odhadovat také stav plodu. Jak již bylo řečeno, barva plodové vody by měla být čirá, v období termínu porodu i mléčně zbarvená. Po termínu může být i nazelenalá, toto zbarvení způsobuje smolka (stolice plodu). Smolka obvykle odchází z těla matky při první stolici po porodu, ale někdy také dochází k promísení smolky a plodové vody, což se projeví právě zeleným zabarvením, dochází k tomu zvlášť tehdy, je-li plod ve stresu. Zelená plodová voda může být také známkou infekce plodu, placenty, plodových blan, nebo že plod trpí nedostatkem kyslíku, což může vést až k trvalému poškození mozku. Pokud z ženy začne odtékat zelená plodová voda, je nezbytné okamžitě vyrazit do nemocnice.

Matka i plod bývají v případě zkalení plodové vody pod zvýšeným dozorem až do konce porodu, který bývá v tomto případě častěji ukončen operací.

Vdechnutí plodové vody

Plodová voda je v plicích plodu v určitém množství přítomna. Někdy, zvlášť pokud plod během porodu trpí nedostatkem kyslíku, začne intenzivněji vdechovat, a tak se může stát, že vdechne větší množství plodové vody. A to vadí v případě, že je plodová voda zkalená. Pak musí být dítěti po narození poskytnuta antibiotika, aby nedošlo k infekci, kyslík a případně i další léčba. Bohužel někdy dojde i na resuscitaci nebo úmrtí. Projeví-li se známky nedostatku kyslíku, je nutné porod ukončit císařským řezem.

Byla jste na odběrech plodové vody? Měla jste někdy s plodovou vodou potíže?

Reklama