Každé dítě se rozvíjí jinak rychle, a to i co se řeči týče. Pokud sousedovic Anička používá už v jednom roce krátké věty, zatímco váš Pepíček se ve dvou letech propracoval sotva k několika málo slovům, je to v pořádku. Vše má svůj čas. A navíc je důležitější takzvaná pasivní slovní zásoba. To znamená, že dítě zná slova a rozumí jim, aniž by je umělo vyslovit.

Jenže i přes veškerou individualitu jsou tu varovné signály, které by vás měly postrčit ke konzultaci s odborníkem. Kdy zpozornět a objednat se k logopedovi?

Nejčastějším problémem je porucha výslovnosti zvaná patlavost neboli dyslálie. To znamená, že dítě špatně vyslovuje nějakou hlásku.

Děti do 3 let věku

Není to příliš známo, ale návštěva klinického logopeda nepomáhá jen s problémy s řečí. Mezi jeho pacienty patří také novorozenci a kojenci, kteří mají potíže s příjmem potravy. Zvláště ti předčasně narození, kteří byli krmeni sondou. Jejich obličejové svaly potřebné k sání nejsou dostatečně vytrénované a může u nich být také narušena citlivost v ústech.

Logopeda navštěvují také kojenci a batolata, která mají potíže při polykání, a i v pokročilejším věku neumí potravu rozkousat, takže jsou odkázána jen na některé druhy jídel, a to v kašovitém stavu.

Logopeda je nutné kontaktovat také v případě zdravotních problémů jako je například rozštěp, dětská mozková obrna, autismus, při opoždění rozumového vývoje, při poruchách zraku a psychiatrických onemocněních.

Konzultace s odborníkem je nutná i při podezření na poruchu sluchu. U takto postiženého dítěte dochází k opožděnému vývoji řeči, protože nerozumí, co říkáte, nereaguje na zvuky.

Dítě ve 3 letech věku

Zpozornět byste měla v případě, že dítě netvoří alespoň dvouslovná spojení, nebo je jeho řeč hodně nesrozumitelná.
Varováním je také malá slovní zásoba, nebo dítě vyslovuje jen onomatopoické zvuky jako je „papá, jé, haf a podobně. „V takovém případě se může jednat o opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii a podobně,“ varuje klinická logopedka Gabriela Solná.

Na pováženou je i to, když dítě zadrhává, a neumí hlásky „k, h, g, ch“.

Dítě ve 4 letech věku

Objednat se ke klinickému logopedovi je třeba v případě, že dítě nezvládá správný slovosled, skloňuje s chybami, výrazně často zaměňuje osoby a rody, nepoužívá – „jsem, se“ nebo předložky.  

Důvodem pro návštěvu odborníka je také obtížné vyjadřování, neporozumění řeči a zmatek ve významu vět.

Špatně je i to, když dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně – ráčkuje, šlape si na jazyk, nebo zadrhává v řeči.

Čtyřleté dítě už by také mělo umět vyslovovat „l“ a měkčit (ď, ť, ň…).

Děti od pátého roku věku

Na zváženou je návštěva logopeda v případě, že dítě neovládá některou z hlásek. Bývají to hlavně „r, ř, c, s, z.

S terapií se nevyplatí otálet

„Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli promeškat k nápravě poruch či nedostatků ve vývoji řeči. Poruchy řeči se dají samozřejmě napravovat i v pozdějším věku, je to ale zdlouhavější a svízelnější,“ radí rodičům klinická logopedka PhDr. Monika Šulistová. Zároveň upozorňuje i na to, že když dítě některé hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší.
„Neděje se tak moc často, že dítě vyslovuje nesprávně jen jednu hlásku. Pokud dítě některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale i v psaném projevu. Současně se přidružují chyby v pravopise. Pak už je jen krůček k jiné poruše řeči - např. dyslexii,“ dodává.

Čtěte také:

Reklama