"Ráda bych vám napsala svůj příběh, který započal před více než 14 lety. Tehdy jsem byla čerstvě vdaná, veselá a bezstarostná mladá dívka, ráda jsem si užívala společnosti. Protože můj manžel pracoval často na směny, hledala jsem si zábavu pro volné večery bez něho. Byla jsem docela hezká a mezi kluky oblíbená, sami mě zvali na večeře, na diskotéky, do kina. Ovšem pravda je, že občas jsme večer zakončili poněkud nestandardně - znáte to, pár skleniček a dlouhých pohledů, nenápadné dotyky - zkrátka nebyla jsem jen bezstarostná, nýbrž také dost nezodpovědná. Tehdy mi to ovšem vůbec nepřišlo. Problém nastal až v okamžiku, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná. V tu chvíli jsem naprosto netušila, kdo by mohl být právě tím šťastným otcem - možností se bohužel nabízelo několik. Zatímco můj nic netušící manžel se radoval a jásal, já jsem pouze trnula hrůzou, jak to dopadne. Když se nám narodila holčička, kromě obvyklých radostí a starostí jsem ji neustále zkoumavě pozorovala, komu je tak asi podobná. Poměrně brzy na ní začaly být patrné manželovy rysy a čím byla starší, tím více jsem nabývala jistoty, že je to opravdu jeho dcera. Moje chmury se postupně rozplynuly, dnes jsme šťastná a spokojená rodina, ale já už bych už nikdy nechtěla zažít tehdejší nejistotu....."

Situace, která se přihodila Veronice, opravdu není záviděníhodná, ovšem také nepatří ke zcela neobvyklým. Pro mladé ženy, kterým se podobný příběh přihodí, existuje dnes určitá možnost pomoci. Protože ne vždy může jít o zrovna takovýto prototyp rodiny. Často se stává, že naopak otec je sice zcela jasný a známý, ale on se ke svému otcovství nehlásí a o dítě nestojí. Nejmodernější a nejpřesnější metodou, jak z vysokou přesností potvrdit nebo vyvrátit otcovství je jeho určení pomocí DNA testů. K tomu je třeba získat vzorky buněk obsahující DNA (deoxyribonukleovou kyselinu) přinejmenším od muže a dítěte, ale nejlépe ještě od matky dítěte. Že to nejde bez krve, je ovšem pověra. Stačí speciální jemný kartáček. Na něm se totiž zachytí buňky setřené bezbolestně z vnitřní strany dutiny ústní. Ty potom poslouží jako zdroj při porovnávání určitých oblastí DNA vyšetřovaných osob.

DNA je jako nositel dědičnosti pro každého jedince naprosto specifická a znaky, které obsahuje, se dědí z rodičů na děti. Základem DNA testů jsou molekulárně genetické metody. S jejich pomocí se zkoumá shoda v některých polymorfních znacích v sekvenci DNA u testovaných osob. Anonymní DNA testy pro určení otcovství jsou určeny pro ty klientky, které chtějí z nějakého důvodu zjistit, kdo je nebo není otcem dítěte. Výsledná informace patří jenom jim a nemá právní hodnotu v možné soudní při. Slovo anonymní také znamená, že o testy může požádat kdokoliv, aniž někdo kontroluje totožnost žadatele o vyšetření. Žadatelka sama zařizuje odběr vzorků od domnělého otce a dítěte (případně svůj), předávání vzorků i výsledků probíhá korespondenčně a naprosto diskrétně. Jde-li o určení otcovství pro účely soudu, musí odběr vzorků uskutečnit soudní znalec nebo musí odběr probíhat pod jeho dohledem. Výsledkem je soudněznalecký posudek, v němž je s pravděpodobností 99,9% otcovství buď potvrzeno nebo vyloučeno. Na věku dítěte, u něhož se odebírá vzorek, nezáleží. U těch nejmenších je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Jednou z podmínek však je, že údajný otec (či otcové) musí souhlasit s odběrem vzorku pro DNA analýzu, protože odběr sliznice dutiny ústní nelze uskutečnit bez vědomí „odebírané" osoby.

Bližší informace je možné získat na adrese GENERI BIOTECH s.r.o., Durychova l39O, 5OO l2 Hradec Králové l2, tel. O49/5O56 353, e-mail biotech@czcom.cz.

Šárka Kunická