První zmínku o této bájné říši učinil řecký filozof a Sokratův žák Platón, který příběhy o ztracené civilizaci popsal ve svých dílech zhruba v roce 350 př. n. l.

Podle něj existoval uprostřed dnešního Atlantického oceánu velký ostrovní kontinent. Řekové obecně věděli o existenci nějakého dalšího kontinentu za mořem na opačné straně zemské plochy. Mohla to být stejně tak Amerika jako Atlantida. Byla větší než Malá Asie a Libye dohromady, a ležela za dnešní Gibraltarskou úžinou (Platón ji nazývá ,,Herkulovými sloupy"). Za ní  se rozkládalo souostroví menších ostrůvků.

Platón o tomto ostrově uvádí:
„Na tomto ostrově vznikla mocná a významná dynastie králů, kteří vládli celému ostrovu a mnoha dalším ostrovům a části pevniny….“

Atlantiďané tedy ovládali bravurním způsobem mořeplavectví, mohutně útočili ze své základny v Atlantském oceánu na města Evropy a Asie s cílem je podmanit. Postupně ovládali část Ameriky, Afriky, západní Evropu a ostrovy v Atlantiku.
Podle Platonova vyprávění jejich domovinu ale pak zachvátila krutá zemětřesení a povodně a celý bájný ostrov zmizel v hlubinách.

Atlandita = Kréta?
Podle některých skeptiků byla Atlantida ve skutečnosti vyspělá civilizace ostrova Kréta zvaná Minojská civilizace. I ta náhle zanikla vlivem přílivových vln, když na sousedním ostrově Théra (dnešní Santorini) vybuchla sopka. Minojská civilizace se z této rány již nikdy nevzpamatovala. Archeologické výzkumy navíc dokazují na Krétě existenci poměrně rozvinuté kultury staré přibližně 4000 let.

Platón ovšem stále umisťuje tento bájný kontinent do oblasti dnešních Bermud, čili teorie o Krétě je spíše nepravděpodobná, ač by vysvětlovala tuto záhadu plně doložitelnými fakty…

Chybějící díl skládanky – konečně důkaz?
Existuje ale jeden důkaz, který nastoluje přinejmenším notné pochybnosti. Obrysy jihomerického a afrického kontinentu do sebe téměř přesně zapadají. Ovšem obrysy kontinentů tvořících okraje severního Atlantiku do sebe nezapadají. Chybí nějaký díl… kontinent… Co zaplňuje tuto „díru“?

Dalším poměrně silným důkazem je vliv Golfského proudu. Tento proud byl zcela prokazatelně do roku 10.000 př. n. l., tedy do údajného zániku Atlantidy blokován. Jinak by ledový příkrov poslední doby ledové nesahal až k dnešnímu Londýnu. Golfský proud by ho totiž rozpustil a doba ledová by neměla na evropský kontinent takový vliv. Ale jelikož byl odvrácen právě tímto ostrovem, až k Evropě se nedostal. Někteří paleontologové jsou přesvědčeni, že právě tohle je jeden z nejvýznamnějších důkazů existence ztraceného kontinentu.

Zvláštní Edgar Cayce
Tento známý prorok a léčitel pomocí hypnózy měl mezi svými „pacienty“ i jedince, kteří údajně v minulých životech žili v Atlantidě. Hovoří o životě v pokročilé civilizaci, laserových zbraních, letadlech, moderních technických prostředcích. Jejich materiální přístup k životu však byl důvodem, proč nakonec padli za oběť sobě samým.
Všichni obyvatelé ale dle Cayceho nezahynuli. Mnozí se zachránili před blížící se katastrofou na lodích útěkem do Afriky okolo pohoří Atlas a do Egypta, Francie, Anglie, Portugalska či Španělska. Edgar Cayce tak vyvrací Platonovu teorii o násilném pronikání obyvatel Atlantidy na okolní kontinenty, tvrdí, že to byl spíš únik před tragédií, než snaha podvolit si nová území.

Nejpůsobivější kniha o Atlantidě
Je patrně z pera Ignatiuse Donnellyho: Předpotopní svět Atlantis. Toto dílo je fascinující směsí mýtů, dosud známých důkazu protknutý působivým popisem tamní rostlinné i živočišné říše. Ve své knize mimo jiné zastává názor, že mayská civilizace je vlastně civilizace potomků Atlantiďanů. A stejně vehementně prosazuje fakt, že pohoří Atlas na západní straně Afriky je pojmenováno podle vládce velkého krále Atlantidy. Vždyť o tom pojednává i legenda - o ostrově Atlantis a mytologickém božstvu zvaném Atlas.

Pravda o Atlantidě je možná nadosah…
Více záznamů o tomto kontinentu je dle Edgara Cayceho ukryto v tajné komoře někde poblíž Velké Sfingy v Gize v Egyptě. To je první složka informací, kterou tam zanechali přeživší obyvatelé Atlantidy. Druhý soubor důkazů je ukryt v oblasti Yukatanu v Mexiku. Třetí část záznamů je v samotné Atlantidě. I přes snahu vědců a nadšenců se zatím nepodařilo najít žádnou z těchto částí… ale jednou kdoví? Prý ještě nedozrál čas, ale podle starého mayského proroctví už brzy nastane…

Další otázky
Proč byly některé kultury, ať už Kréta, Atlantida nebo země Mu (a mnoho dalších) mnohem rozvinutější, než kultury ,,zbytku světa"? Je možné, že před několika tisíci lety zde souběžně s člověkem žil i někdo inteligentnější, kdo byl zdrojem těchto informací? Nasvědčují tomu i některé archeologické nálezy znázorňující mimozemské výjevy a tvory poněkud odlišné lidské rase…

Kde třeba staří Mayové získali informace k naprosto přesným astronomickým měřením, měli přesný kalendář, který je přesnější než ten náš? Odhadovali vzdálenost hvězd a jejich cykly s přesností, které jsme dosáhli až nyní, s pomocí nejdokonalejších přístrojů. Znali zákonitosti změn geomagnetického pole Země, zákonitosti změn na Slunci a předpovídali události příští… Jejich kalendář končí datem 22. prosince 2012, v ten čas nastane údajně na Zemi zásadní převrat… o čem hovoří jejich proroctví si povíme příště….

Reklama